styrevalg

Asheim: Språkkrav må være klargjorte før et valg

Det er ikke noe i veien for at institusjoner kan ha krav til språklige kunnskaper for styremedlemmer, mener Kunnskapsdepartementet.

Statsråd Henrik Asheim vil ikke pålegge NTNU å arrangere nytt styrevalg. Han kaller situasjonen ved NTNU for «rotete».

Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet har svart NTNU i saken der en studentrepresentant vant styrevalget, men måtte trekke kandidaturet fordi hun ikke oppfylte kravene til norsk-kunnskaper.

Ikke forbudt

Kunnskapsdepartementet skriver i brevet at de svarer på generelt grunnlag, og ikke vil ta stilling til den konkrete saken.

«Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet mot å diskriminere når den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles», skriver KD i sitt svar. Departementet viser til at universitets- og høyskoleloven ikke har bestemmelser om krav til språkferdighetene til styremedlemmer ved universitet eller høgskoler, og at likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av språk.

Departementet mener krav om norskkunnskaper ikke er diskriminerende.

«Kunnskapsdepartementet legger til grunn at norskkunnskaper kan være relevant kvalifikasjonskrav ved ansettelse. Videre legger departementet til grunn at dette tilsier at NTNU kan vurdere å fastsette krav til norskkunnskaper i reglementet for valg til universitetets styre.»

Bør ta diskusjon

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim utdyper departementets syn.

— Det er helt rimelig å stille språkkrav ved en ansettelse, og at lignende krav også kan utformes i forhold til styrerepresentasjon. Men det som er viktig er at kravene blir avklart før kandidater stiller seg til disposisjon og valget gjennomføres. Her vil jeg tenke at styret bør ta en diskusjon om hvordan de kan unngå at en slik situasjon oppstår på nytt, sier Henrik Asheim.

På generelt grunnlag mener han premisser og krav må være tydeliggjort.

— Det er veldig viktig at kravene blir avklart før et valg skal gjennomføres. Dersom ikke blir dette uoversiktlig og rotete, sier Asheim.

Men departementet vil ikke gi noe pålegg om at styrevalget ved NTNU skal gjøres på nytt.

Mener uklarhet påvirker valgdeltakelse

Han mener de uklare situasjonene rundt valgene kan påvirke studentene.

— Valgdeltakelsen blant studenter har vært ganske lav. Denne typen etterspill bidrar nok ikke til økende valgdeltakelser, sier Asheim.

Han oppfordrer Universitets- og høgskolerådet til å se på valgproblematikken.

— Det er ulik praksis mellom institusjonene. Spørsmålet er om Universitets- og høgskolerådet kunne sett på felles kjøreregler her, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Powered by Labrador CMS