Debatt viktor mikalsen

Atter en digital immatrikulering er et gedigent mageplask

Hvor har rektor Anne Borg det fra at dette er studentenes ønske, spør leder av linjeforeningen Delta ved NTNU, Viktor Mikalsen.

Beslutningen om digital immatrikulering ved NTNU oppleves som en overkjøring fra universitetsledelsen, og for framtiden oppfordrer vi til å benytte linjelederforumene i saker som påvirker studentene i så stor grad, skriver Viktor Mikalsen.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Linjelederforumene på Gløshaugen og Dragvoll stiller seg kritiske til NTNUs beslutning om digital immatrikulering. Som fora som representerer majoriteten av studentene på NTNU er det rart at ingen her vet noe om hvilke studenter NTNU har snakket med i beslutningsprosessen, eller noe om den for øvrig.

Vi stiller oss og kritiske til argumentet om at digitalt opplegg vil føre til bedre klassesamhold. I våre øyne er digital immatrikulering et gedigent mageplask, og vi vil oppfordre NTNU til å ta i bruk kanaler som linjelederforumene i lignende saker i fremtiden.

Klassevis betyr ikke nødvendigvis samhold. NTNU mener at digital immatrikulering vil være fordelaktig for det sosiale miljøet. For studiene som får flere hundre nye studenter vil ikke det være tilfellet. Hvordan skal det å sitte i et av NTNUs største auditorium med fire hundre fremmede gi en følelse av samhold og fellesskap?

Vi tror en slik situasjon vil ha motvirkende effekt, da det nettopp er i slike situasjoner flere føler seg mest ensom. Vi mener det heller ikke er en god løsning for de mindre klassene. Når møtet med nye studenter og immatrikulering blir satt opp mot hverandre blir det høytidelige totalt overskygget av det sosiale og stresset med å møte nye mennesker.

Ved en fysisk immatrikulering blir stresset borte da forventningen om å bli kjent med klassen så fort som mulig forsvinner.

Hovedargumentet til Anne Borg om at immatrikuleringen skulle gjennomføres digitalt også i år er at denne løsningen er hva studentene selv ønsker.

I Universitetsavisa skriver Øyvind Gregersen at «Immatrikuleringen er først og fremst til for studentene, og om det er sånn at de foretrekker programvis samling som i 2021 så må vi bøye oss for det.»

En skulle jo nesten tro at når NTNU sier dette er studentenes ønske, så burde det i forsamlinger som representer majoriteten av studentene være noen som visste noe om det?

Viktor Mikalsen

NTNU kommuniserer at studentenes mening skal bli tatt med i betraktning, så hvorfor har det stoppet opp der og ikke blitt tatt med videre i praksis? For som Solveig Mikkelsen skriver i Universitetsavisa: hvilke studenter er det dere egentlig har snakket med?

Linjelederforumene har diskutert saken, og det viste seg at ingen av linjelederne visste noe om hvilke studenter det er NTNU har snakket med, som da skal ha påvirket NTNU til å ha et digitalt opplegg i år også. Ikke én kunne utdype om prosessen som ledet til denne beslutningen.

En skulle jo nesten tro at når NTNU sier dette er studentenes ønske, så burde det i forsamlinger som representer majoriteten av studentene være noen som visste noe om det? Vi opplever saken som en overkjøring fra NTNU sin side, og for framtiden oppfordrer vi til å benytte linjelederforumene i saker som påvirker studentene i så stor grad.

Vi representerer tusenvis av studenter og er kanskje den enkleste kanalen dere kan bruke for å faktisk høre hva studentene mener. Evalueringen av årets immatrikulering et prakteksempel på en sak vi ønsker å bli inkludert i.

Om dere vil studentenes beste og at immatrikuleringen skal være studentenes dag, må dere ta med i evalueringen hvordan nettopp vi, studentene, opplevde gjennomføringen av atter en digital immatrikulering.

Innlegget er skrevet på vegne av alle linjelederne ved Gløshaugen og Dragvoll, NTNU

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS