Storbritannia

Åtvarar om risiko ved universitetssamarbeid med Kina

Dei stadig tettare relasjonane mellom britiske universitet og Kina er ein tryggleiksrisiko som må takast meir på alvor, ifølgje ein ny rapport.

Etter ei tidobling av britisk-kinesisk samarbeid i forskingssektoren åtvarar ein ny rapport no om tryggleiksfarane. Også samarbeid mellom Noreg og Kina er aukande i utdannings- og forskingssektoren. Bildet er tatt ved eit kinesisk delegasjonsbesøke ved UiO.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studien som er leia av den tidlegare utdannings- og universitetsministeren i Storbritannia, Jo Johnson, understrekar, ifølgje avisa The Guardian, behovet for ei langt tettare oppfølging av farane ved tette britisk-kinesiske forskings- og utdanningssamarbeid.

Rapporten peikar på ein betydeleg auke i finansiering frå Kina og samarbeid med kinesiske forskarar i løpet av dei siste 20 åra. Dette inkluderer sensitive felt med betydning for nasjonal tryggleik og økonomi, som automatisering, telekommunikasjon og materialvitskap – i tillegg til disiplinar der samarbeidet kan true ytringsfridomen.

— Storbritannia må gjere ein betre jobb med å følgje med på, handtere og redusere risiko som i dag er lite forstått og manglar oversikt, seier Jonhson.

Forfattarane av rapporten er i tillegg til Johnson, mellom anna akademikarar frå King’s College i London og Harvard Kennedy School.

Kina er ifølgje studien nær ved å gå forbi USA som Storbritannias hovudsamarbeidspartnar innan forsking, etter at talet på forskingssamarbeid er blitt tidobla frå 2000 til 2019, hovudsakleg innan teknologi-fag.

«Storbritannias meir avhengige band til ei neo-totalitær teknologimakt når det gjeld finansiering og forsking er no å rekne som eit særleg sårbart punkt», heiter det i rapporten, ifølgje The Guardian.

Fleire norske universitet har, til liks med i Storbritannia, hatt ei stadig sterkare satsing på samarbeid med Kina. I Noreg har Universitetet i Oslos avtale med det kinesiske Fudan-universitetet om å vere vertskap for deira europeiske senter vekt diskusjon.

Både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen ønskjer å ha førande roller i akademisk samarbeid med Kina i Noreg.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Powered by Labrador CMS