Avtalen om «nye» Khrono er signert og feires med et lite glass. I forkant redaktør Tove Lie. (Bak fra venstre): Stabssjef Per Eirik Lund, Universitetet i Sørøst-Norge, prorektor ved Høgskulen på Vestlandet Liv Reidun Grimstvedt, universitetsdirektør Ole Ringdal, Universitetet i Stavanger, direktør Tore Hansen ved OsloMet, prorektor Bjarne Foss ved NTNU, seniorrådgiver Øivind Moen Eskedal fra Universitetet i Agder, universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen og avdelingsdirektør Hanna Ekeli fra Universitetet i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ni er med: Nye Khrono er stiftet

Nytt kapittel. Ni høyere utdanningsinstitusjoner holdt møte i Oslo i dag og signerte avtale om videreutvikling av Khrono.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Nye Khrono

Fredag 25. januar 2019, signerte ni høyere utdanningsinstitusjoner en avtale som gjør at Khrono går fra å bare ha OsloMet i ryggen til å ha totalt ni universiteter og høgskoler som skal bidra økonomisk til en videre satsing på avisen.

Disse er:

  • Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen på Vestlandet og OsloMet.

Institusjonene går inn med ulik tynge med tanke på hvor mye ressurser de har forpliktet seg til å bruke på Khrono årlig i en en maksimum tre års prosjektperiode.

Samtidig med kontaktsignering skal det også utnevnes et nytt styre for Khrono. Det endelige styret blir klart tirsdag 29. januar, men Tore Tungodden, ass. direktør ved Unviersitetet i Bergen (UiB), er utnevnt til styreleder.

Khrono skal nå bygge opp en redaksjon i Bergen, styrke redaksjonen i Oslo og opprette kontor i Brussel.

Fredag 25. januar er en viktig merkedag for Khrono. Redaksjonen med redaktør Tove Lie i spissen går fra å ha én institusjon i ryggen til å ha ni. Tore Tungodden, assisterende direktør ved Universitetet i Bergen, er ny styreleder.

Jeg er faktisk litt stolt over det sektoren har fått til her.

Tore Tungodden

De ni høyere utdanningsinstitusjonene signerte en avtale der de forplikter seg til å bidra, med litt ulike muskler, til å finansiere og støtte opp under en utvidet versjon av en nasjonal og uavhengig nyhetsavis for universitets- og høgskole-Norge.

25. januar 2019 er dermed første dag for nye Khrono.

Redaktør for Khrono er fortsatt Tove Lie. Det etableres et nytt styre, og styreleder er Tore Tungodden, assisterende direktør ved Universitetet i Bergen. Resten av styret på ni personer blir klart førstkommende tirsdag.

Til sammen åtte universiteter og en høgskole

I tillegg til OsloMet skal nå Høgskulen på Vestlandet, NTNU og universitetene i Bergen, Tromsø, Oslo, Sørøst-Norge, Agder og Stavanger bidra økonomisk til Khrono i en prøveperiode på tre år fra og med 2019.

I løpet av denne perioden skal de ni høyere utdanningsinstitusjonene ifølge avtale om felles utvikling av Khrono som nasjonal nettavis for universitets- og høgskolesektoren, forhandle fram en eventuell ny modell for eierskap.

Ny styreleder: Tore Tungodden, UiB

Det ligger i avtalen at hvis redaktøren sitter i Oslo skal styreleder for nye Khrono komme fra Bergen.

Partene har funnet fram til Tore Tungodden som styreleder og valgkomiteen jobber intenst med å fylle plassene, og hele det nye styret skal være på plass tidlig i neste uke.

— Gratulerer med nytt verv.

— Takk. Dette blir svært spennende, sier Tungodden og fortsetter:

Fakta

Khrono

1. oktober 2012 startet redaktør Tove Lie i sin nye jobb for det som skulle bli Khrono. Da hadde hun et kontor, en formålsparagraf og seg selv.

22. april 2013 gikk den nye uavhengige nettavisen på lufta, nå med tre ansatte og 2,5 årsverk. Først som lokalavis for daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), nå OsloMet.

Redaksjonen og Khronos styre hadde etterhvert et ønske om å utvide avisens nedslagsfelt.

Styret ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, var enig. I 2015 ble formålsparagrafen til Khrono utvidet. Fra nå av skulle man både være nasjonal avis og lokalavis for OsloMet

Høsten 2016 gikk rektor Curt Rice ut og invitere flere eiere inn i Khrono. det første utspillet kom under Fagpressedagen i november 2016.

De første som meldte seg som seriøse interessenter var Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet. Også Høgskolen på Vestlandet var tidlig ute. Samtaler, møter og ulike planer har bølget fram og tilbake.

Høsten 2018 har ni institusjoner på ulik måte behandlet Khrono-saken.

14. desember 2018 sa OsloMet ja til å ta med seg åtte andre institusjoner inn i Khrono-prosjektet.

25. januar 2019 er så «nye» Khrono etablert, med ikke 1, men ni institusjoner i ryggen.

Redaktør er fortsatt Tove Lie, ny styreleder er Tore Tungodden fra Universitetet i Bergen.


Redaksjonen skal i løpet av 2019 utvides fra fire fast ansatte til 10. Det skal bygges opp en redaksjon i Bergen, redaksjonen i Oslo skal styrkes og avisen skal opprette et Brussel-kontor.

Fra 1.mars blir også Khrono-redaktør Tove Lie, redaktør for UiBs lokalavis På Høyden, og deler av Khronos redaksjon, samt På Høyden med sine tre årsverk, skal samlokaliseres i nye og moderne redaksjonslokaler i Media City i Bergen.

— Nå blir det viktig at styret tar en aktiv rolle og støtter redaktøren i det strategiske og organisatorisk arbeidet som må til for å gi Khrono et løft, slik at nettavisen kan innta en enda mer synlig nasjonal rolle, også i det nasjonale mediebildet.

— En satsing av viktig symbolsk betydning

— Det har vært en lang prosess som nå er fullført. Du har jo sittet midt i forhandlingene. Hva tenker du om det dere nå har oppnådd?

Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB, og ny styreleder for Khrono. Foto: Runhild Heggem

— Jeg er faktisk litt stolt over det sektoren har fått til her. Mange har vist stor vilje til å få til en felles satsing på en fri og uavhengig avis. Vi skal ikke reise så veldig langt i Europa før vi ser at friheten til universiteter og akademikere er under press. Derfor har det vi nå har fått til også en viktig symbolsk betydning, understreker Tungodden.

Han legger ikke skjul på at prosessen fram til det man nå har oppnådd, tidvis har vært krevende, men han gleder seg stort til å gå i gang.

— Vi skal i gang med å rekruttere i henhold til de ressurser Khrono nå får tilført. Det skal etableres en redaksjon i Bergen sammen med nåværende På Høyden-redaksjonen, og det er bestemt at den skal plasseres i lokaler i Media City i Bergen. Vi skal se på en nordisk, europeisk og internasjonal satsing og det skal etableres et kontor i Brussel. Det står altså mye på dagsorden, her er det bare å brette opp ermene og komme i gang, sier Tungodden.

— Bra for universitetsdemokratiet

Rektor på OsloMet, Curt Rice, er også glad og stolt.

— Gratulerer til Khrono og gratulerer til hele sektoren. Dette kommer til å bidra til at hele sektoren blir mer synlig for aktører utenfor sektoren, og jeg tror politikerne kommer til å få bedre innsikt i det som foregår på universiteter og høgskoler, trekker Rice fram.

— Avisprosjektet er også og ikke minst viktig for utvikling av demokratiene på universitetene og høgskolene. At ansatte og studenter kan komme ut med sine meninger og tanker offentlig er svært viktig. Utvikling av universitetsdemokratiet er svært viktig for meg, understreker Rice.

Det er organisasjons- og virksomhetsdirektør på OsloMet, Tore Hansen, har hatt ansvar for alle forhandlingene som nå har endt med en avtale mellom de ni institusjonene, åtte universiteter og en høgskole.

— Jeg er både glad og stolt, sier Tore Hansen. Han understreker at OsloMet selv føler at de i denne saken bare har fulgt opp et initiativ som Khrono selv har lagt fram.

— Det var Khrono sitt styre som i sin tid ba om å få en utvidet formålsparagraf og få lov til å utvide satsingen til å ta en nasjonal posisjon. Det har så redaksjonen gjort, og det er dette arbeidet som har lagt grunnen for at vi har kunnet etablere de avtaler som nå er gjort, sier Hansen.

Veldig glad redaktør

Redaktør for Khrono, Tove Lie, er minst like glad i dag som hun var da OsloMets styre 14. desember 2018 gjorde sitt endelige vedtak og godkjente inntogsmarsjen til de åtte andre institusjonene i Khrono.

— Khrono tar et sjumilssteg, ikke bare med å befeste posisjonen som en riksdekkende avis for kunnskapssektoren, men også et første skritt på veien til å bli en internasjonal avis, sier en fornøyd redaktør, Tove Lie, som nå skal igang med å rekruttere flere medarbeidere.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS