pandemi

Avlyser eksamen både i grunnskole og videregående

Regjeringen vil avlyse alle eksamener i skolen våren 2022.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) foreslår å avlyse eksamen i videregående skole og grunnskolen til våren.
Publisert Oppdatert

Dette kom frem på en pressekonferanse fredag morgen. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal fortsatt ha eksamen etter dette. Men elevenes skolehverdag har nå vært preget av pandemien i snart tre skoleår. Avlysingen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, når situasjonen er som den er i dag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna, i meldingen.

Vurderte flere alternativ

I pressemeldingen opplyser departementet at regjeringen har fått faglige råd fra Utdanningsdirektoratet i saken.

Det er særlig tre hensyn som er vektlagt. Hensynet til likebehandling av elevene, hensynet til en rettferdig sluttvurdering og hensynet til elevenes motivasjon, trivsel og læring. I tillegg vurderte direktoratet hva som er praktisk gjennomførbart.

– Jeg legger selvfølgelig stor vekt på Utdanningsdirektoratets faglige råd. Disse suppleres med råd fra KS, fylkeskommunene, statsforvaltere, Elevorganisasjonen og lærernes organisasjoner. Vi har vurdert flere mulige alternativer. I tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling, foreslår vi at alle ordinære eleveksamener avlyses denne våren, sier Brenna i pressemeldingen.

Bred vurdering av standpunkt

Regjeringen opplyser at mange av rådene har gått på at avlysningen må komme tidlig dersom den skal gi positive effekter.

— Vi ønsker å gi lærerne tid, ro og mulighet til å gi opplæring etter intensjonene i læreplanen. Ha pusterom til å snakke med elevene, utfordre og la elevene samarbeide med hverandre. Vi har tillit til at dere kjenner elevene best og vet hva de trenger nå, avslutter Brenna.

Forslaget skal på en kort høring med kort frist og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det, opplyser Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS