Rektor og styreleder Anne Husebekk klar for å lede enda et styremøte på UiT, der sammenslåing av kunstfakultetet og Tromsø Museum nok en gang står på dagsorden. Foto: Siri Øverland Eriksen

Omstridt museumssak igjen på dagsorden i Tromsø

Styremøte. Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal vedta omstridt organisering av kunstfakultetet og Tromsø Museum, som allerede er vedtatt fusjonert. Følg møtet direkte her fra kl 9.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Du kan følge møtet direkte fra 09.00 nederst i denne saken.)

En av de store sakene på dagsorden i Tromsø er organisering av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet i ny enhet.

Liten entusiasme for fusjon

De to ble vedtatt fusjonert på styremøtet 19. juni, og prosess for sammenslåingen ble vedtatt på møtet 6. september. Nå er det organiseringen av den nye enheten som skal vedtas.

Jeg må vel kanskje innrømme at det ikke er stor entusiasme å spore for denne sammenslåingen blant de ansatte. Det er mye usikkerhet overfor det ukjente, men vi skal bygge sten for sten og hjelpe til med å finne fram til et spennende innhold for enheten.

Anne Husebekk

Ved starten av møtet 6. september sa rektor og styreleder Anne Husebekk at vedtaket i juni kom overraskende på både kunstfakultetet og museet. Ingen av partene har ønsket denne løsningen.

— Jeg må vel kanskje innrømme at det ikke er stor entusiasme å spore for denne sammenslåingen blant de ansatte. Det er mye usikkerhet overfor det ukjente, men vi skal bygge sten for sten og hjelpe til med å finne fram til et spennende innhold for enheten, sa hun.

— Vi skal jobbe hardt for at dette skal bli spennende og morsomt og at det etterhvert vil skape entusiasme, sa hun.

Får nytt navn

Torsdag skal styret blant annet vedta navn på den nye enheten, og forslaget fra universitetsdirektør Jørgen Fossland er at navnet blir «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag».

Han foreslår videre at det blir tre enheter på instituttnivå i den fusjonerte enheten, og at disse blir Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet. Alle disse skal ledes av en faglig leder tilsvarende instituttleder. Han foreslår også at 5 millioner kroner av UiTs strategiske fond skal brukes til utviklings- og integreringsprosjekter i den nye enheten, som ikke kalles fakultet, selv om den er på fakultetsnivå.

For lite EU-midler

Universitetsstyret får også et forslag til virksomhetsplan for 2019 på bordet.

I denne pekes det blant annet på at UiT ligger langt bak de andre breddeuniversitetene når det gjelder eksterne inntekter fra EU og Forskningsrådet, selv om inntektene er økende.

UiT har så langt fått innvilget 32 prosjekter i EUs rammeprogram Horisont2020, mens NTNU har fått innvilget 104 prosjekter, Universitetet i Oslo 102 og Universitetet i Bergen 82.

UiT har imidlertid den nest høyeste suksessraten, det vil si innvilgede prosjekter som andel av antall søknader, med 13,2 prosent. Her er bare UiB bedre, med en andel på 21,1 prosent.

Krav om pengebruk

UiT er et av åtte universiteter og høgskoler som fikk brev fra Kunnskapsdepartementet 11. oktober, med beskjed om å få fart på pengebruken.

Denne saken har vært oppe i styret på de to siste møtene, og det er vedtatt tak på hvor mye fakultene vil få lov til å ha i ubrukte midler før de blir inndratt.

Her er kjøreplanen for møtet:

09:00 – Møtestart

 • TMU og Kunstfak
 • Godkjenning av revidert kvalitetssystem for utdanning ved UiT
 • Oppretting av fellesgradsprogrammet "Joint Nordic Master Programme in Environmental Law"
 • Oppretting av Joint Master’s Programme in Nordic Urban Planning

11:00 – Lunsj

11:45 – Møtet fortsetter

 • Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsingsområdene
 • Etablering av nytt virkemiddel for å fremme toppforskningsmiljøer
 • Forsknings- og utdanningsmelding
 • Virksomhetsplan 2019
 • Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2020

14:00 – Pause

14:15 – Møtet fortsetter

 • Muntlige orienteringer fra universitetsledelsen
 • Andre orienteringssaker: Søker- og opptakstall for studieåret høst 2018 , Årsrapport fra Universitetets klagenemnd 2017 ,Regnskap pr. 2. tertial 2018, Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2018, Statsbudsjettet, Institusjoner med høyt nivå på avsetninger - oppfølging fra Kunnskapsdepartementet, Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 31.05.18 - 16.10.18

Sakspapirene til møtet

Her kan du følge møtet før lunsj:

Her kan du følge møtet etter lunsj:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS