Lånekassen

Avvikler styret i Låne­kassen. Studentleder er kritisk

Etter 75 år med et eget styre avvikles ordningen i Lånekassen. NSO-leder Maika Godal Dam er usikker på om studentene vil få like god innflytelse fremover.

Norsk studentorganisasjon har i dag en plass i styret til Lånekassen. Nå skal den innflytelsen erstattes med et brukerråd. Det er leder Maika Marie Godal Dam usikker på om vil gi samme effekt.
Publisert

Lånekassen har siden oppstarten i 1947 hatt et eget styre. Den tiden er omme når den nåværende styreperioden går ut 31. desember 2022.

Regjeringen begrunner avgjørelsen med likebehandling.

«Lånekassen er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og slike forvaltningsorganer skal som hovedregel ikke ha et styre», skriver regjeringen på sin nettside.

Det er særlig erfaringene fra pandemien som har fremprovosert beslutningen.

Studenter og elever fikk i 2020 og 2021 tilbud om tilleggslån for å bøte for tapt arbeidsinntekt under pandemien.

«Erfaringen fra de siste årene med pandemi og økende omstillingsbehov i samfunnet har vist at samfunnets forventninger til Lånekassen er større enn tidligere (...) For å fungere godt forutsetter det en hyppig og tett styringsdialog mellom direktoratet og departementet — som både av praktiske og tidsmessige årsaker ikke kan gå veien om et styre», skriver regjeringen.

Ønsker å beholde styret

Regjeringen skriver videre at en av begrunnelsene for å ha et styre i Lånekassen har vært å gi elev- og studentorganisasjonene en plass ved bordet. I dagens styre er ANSA og Norsk studentorganisasjon (NSO) representert.

Men mandatet til styret er i hovedsak å behandle organisatoriske saker, og ikke de sakene som betyr mest for elever og studenter, som utdanningsstøtteordningene og nivået på stipend- og lån, skriver regjeringen.

«Dette er saker som besluttes i departementet, basert på faglige råd fra Lånekassen».

— Vi har sagt tydelig ifra til departementet at vi ønsker å beholde styret. Det gir oss en formell mulighet til å påvirke Lånekassens beslutninger. Det er viktig for oss, sier leder i NSO, Maika Godal Dam.

Oppretter brukerråd

Når styret avvikles ber regjeringen Lånekassen om å opprette et eget brukerråd med de fire viktigste elev- og studentorganisasjonene for å sikre «god dialog og brukermedvirkning for elever og studenter».

— Vi har en klar oppfordring til departementet om at vi skal sikres formelle muligheter til å påvirke Lånekassens arbeid. Det er vanskelig å si om et brukerråd vil gi oss bedre mulighet til å påvirke, men det er en forskjell på et formelt styre og et brukerråd, sier Dam.

— På hvilken måte har NSO dratt nytte av å sitte i Lånekassens styre?

— En ting er hva som skjer på styremøtene, en annen ting er at det har forkortet kontakten til Lånekassen om andre studentsaker. Det har kanskje vært det viktigste. Det er en av tingene vi håper ikke forsvinner, sier Dam.

Powered by Labrador CMS