struktur

Både NTNU og UiT vil fusjonere med nedleggingstruet høgskole

— Nå er høgskolen berget, sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp).

Nordland kunst- og filmhøgskole har vært nedleggingstruet lenge, men etter stortingsvedtak tirsdag ser framtiden lysere ut.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok enstemmig på et lukket møte forrige uke at universitetsledelsen skal gjenoppta samtaler med Nordland fylkeskommune om en mulig virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg i Lofoten.

Dermed er både UiT og NTNU interessert i å overta høgskolen, som har vært nedleggingstruet etter at Nordland fylkeskommune trakk tilbake finansiering av den. NTNU har i lengre tid vist interesse for et tettere samarbeid Nordland kunst- og filmhøgskole.

Fylkesrådet i Nordland har nå gått inn for å gi garantier som sikrer drift i en overgangsperiode, noe som gjør at det kan tas opp nye studenter i 2021. Vedtak om dette skal gjøres i fylkestinget neste uke.

— Styret har gitt fullmakt til at vi kan gjenoppta samtaler med fylkeskommunen om en intensjonsavtale, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT etter vedtaket i universitetsstyret 15. april.

Høgskolen har kun et bachelorprogram i bevegelige bilder, akkreditert av Nokut, og den har ikke institusjonsakkreditering. Som privat høgskole kan den derfor ikke få statsstøtte, ifølge universitets- og høgskoleloven. Derfor er sammenslåing med en akkreditert institusjon løsningen når fylket trekker seg ut.

Stortinget ber om studieplasser

Tirsdag var finansiering av høgskolen oppe i Stortinget som et representantsforslag fra Hanne Dyveke Søttar fra FrP.

I stortingsvedtaket bes regjeringen om å prioritere studieplasser til bachelor i bevegelige bilder ved Nordland kunst- og filmhøgskole, så snart høgskolen har på plass en avtale med en akkreditert institusjon, enten det blir UiT eller NTNU.

— Det som har skjedd nå, er at vi har berget skolen. Hadde vikke vi grepet inn, hadde skolen blitt nedlagt, sier Søttar til Khrono.

Det som har skjedd nå, er at vi har berget skolen. Hadde vikke vi grepet inn, hadde skolen blitt nedlagt.

Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant for FrP, Nordland

Under debatten i Stortinget tirsdag fortalte hun at hun var blitt kontaktet av lokalt engasjerte i Vågan og Kabelvåg for å prøve å få på plass en løsning, slik at skolen kunne få ro til å gjennomføre de samtalene som var nødvendige med de universitetene de eventuelt skulle fusjonere med.

Hanne Dyveke Søttar , stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Nordland.

Etter at hun leverte representantforslaget i februar, har fylkesrådet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen, «snudd trill rundt» og bestemt seg for å videreføre driften midlertidig, fram til en akkreditert institusjon overtar høgskolen, innen 2024.

— At vi løftet saken inn på Stortinget, endret nok holdningen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier Søttar.

Er det det samme om det blir UiT eller NTNU som overtar?

— Det er fantastisk at det nå er to som er interessert og hvem av dem det blir er ikke så viktig. Personlig tenker jeg det ville være bra med UiT, for å holde det i Nord-Norge, men Kunstakademiet ved NTNU er jo anerkjent, påpeker hun.

NTNU: Veldig interessert i tettere samarbeid

Når UiT nå er kommet på banen, får universitetet skarp konkurranse fra NTNU, som i lengre tid har vist interesse for Nordland kunst- og filmhøgskole. Ifølge representantforslaget som ble behandlet i Stortinget, har høgskolen mottatt et intensjonsbrev fra NTNU der det påpekes at Kunstakademiet i Trondheim har som intensjon å vurdere ulike scenarier for samarbeid med skolen. Det er satt i gang et forprosjekt som i løpet av våren 2021 har som mål å avgjøre om dette er et prosjekt som skal løftes videre.

Florian Schneider er instituttleder ved Kunstakademiet i Trondheim, som er en del av NTNU.

— Vi støtter virkelig NKFS og har gjennom lang tid verdsatt deres arbeid. Vi er veldig interessert i et tettere samarbeid med NKFS, men per i dag har jeg ingenting å si eller kommentere om planer for en sammenslåing, sier han i en sms.

Ifølge sakspapirene til fylkestinget i Nordland neste uke, kan det likevel ta lang tid før noen avtale med NTNU er på plass. NTNU har gitt fylkeskommunen tilbakemelding om at en beslutning om overtakelse minimum vil ta to-tre år.

«Bakgrunnen for dette er omorganisering ved NTNU og lederskifter av dekaner. Det har vært utfordrende for universitetet å jobbe med dette under håndteringen av COVID 19», heter det.

Vi støtter virkelig NKFS og har gjennom lang tid verdsatt deres arbeid.

Florian Schneider, instituttleder Kunstakademiet ved NTNU

Har vært i samtaler med flere

Nordland fylkeskommune har siden 2017 vært i ulike prosesser for å få fusjonert inn Nordland kunst- og filmhøgskole (tidligere fagskole), først med Nord universitet i 2017. Det endte med at Nord avslo, og deretter ble det innledet samtaler med UiT Norges arktiske universitet, som først takket nei. I 2019 ble det innledet nye samtaler med UiT, men disse endte med at universitetsstyret vedtok at det ikke var aktuelt å overta NKFS så lenge det ikke fulgte med finansierte studieplasser.

Fra Kabelvåg i Lofoten, der Nordland kunst- og filmhøgskole holder til. Foto: Kai Jensen / NTB

15. april var saken oppe i universitetsstyret ved UiT igjen, og nå med et vedtak som gir universitetsledelsen fullmakt til å starte nye samtaler om en intensjonsavtale om framtidig virksomhetsoverdragelse. Fortsatt er forutsetningen fullfinansiering.

Eneste av sitt slag

Rektor Katja Eyde Jacobsen ved Nordland kunst- og filmhøgskole sier at de jobber videre med å få til en langsiktig finansiering.

— Siden private høgskoler må være akkrediterte institusjoner for å få statlig støtte, er det sammenslåing med en akkreditert institusjon som kan sikre oss finansiering, sier hun.

I 2020 kunne NKFS ikke ta opp studenter på grunn av at fylkeskommunen trakk tilbake finansieringen, men etter at fylket nå vil sikre finansieringen i en overgangsperiode, blir det opptak i år. Per i dag er det kun to kull med i alt 17 studenter ved høgskolen.

Bachelorprogrammet i bevegelige bilder er det eneste av sitt slag i Norden. Da søknadsfristen for opptak høsten 2021 gikk ut i forrige uke, hadde det meldt seg 73 søkere, de fleste fra Norden, men utenfor Norden er det søkere fra 21 forskjellige land.

— Årets søkertall er nesten like gode som fjorårets rekordtall (79 søkere), og dette til tross for at skolen har stått i en utfordrende rekrutteringsprosess etter avlyst opptak for inneværende studieår, usikre framtidsutsikter for skolen og en pandemi på toppen av dette, sier Jacobsen.

«En veldig spesiell skole på et spesielt sted»

NKFS ligger i Kabelvåg, som har omtrent 1700 innbyggere og er det eldste og tidligere største fiskeværet i Lofoten, ifølge nettsiden til skolen. Utdanningen krysser film og billedkunst, og kunstnere, filmskapere og teoretikere fra Norden og hele verden besøker skolen for å undervise og holde workshops om innhold, former, teorier, metoder og prosesser fra begge fagområder, heter det.

— Vi er en veldig spesiell skole på et veldig spesielt sted, sier Jacobsen.

Powered by Labrador CMS