— Equinor har alene et myndighetspålagt årlig forskningsbudsjett i milliardklassen, og deler av disse midlene kommer også forskningsinstitusjonene til gode, sier William Helland-Hansen. Han forsket på oljeleting i 35 år , men finner det ikke lenger etisk forsvarlig. Foto: Njord V. Svendsen

Professor sier høyt investeringsnivå i oljeindustrien hindrer overgang fra fossil til grønn forskning

Bærekraft. Statsråd Iselin Nybø vil at forskningen skal snus fra fossil til grønn, men så lenge regjeringen prioriterer høyt investeringsnivå i oljeindustrien, kommer det til å bli vanskelig, mener professor og geolog William Helland-Hansen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor og geolog ved Universitetet i Bergen, William Helland-Hansen, mener at andelen av grønn forskning vil ha vanskeligheter med å nå opp til nivået til petroleumsforskning så lenge aktivitetsnivået på sokkelen er høyt.

Fakta

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019

Tilstandsrapporten for høyere utdanning er for første gang utarbeidet av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for Kunnskapsdepartementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler og for dialogen med de private institusjonene.

Rapporten presenterer forrige års tall og oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i UH-sektoren.

Rapporten inneholder kapitler om utdanning, doktorgradsutdanning og forskning og styring, økonomi og menneskelige ressurser.

Årets temakapittel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet.

— Når myndighetene gjør det de kan for å stimulere aktiviteten på norsk sokkel, inkludert rekordtildeling av nye letelisenser, hindrer det vridningen fra fossil til grønn forskning, sier Helland-Hansen.

Tidligere i år tok han et offentlig oppgjør med den delen av petroleumsforskningen han mener gjør det umulig å innfri Norges forpliktelser gjennom Parisavtalen. Han har selv drevet forskning relatert til oljeleting i mange år, men er i ferd med å trappe ned og avslutte denne delen av forskergjerningen.

Bidrar til høyt nivå

— Pengene som går fra næringen til universiteter og forskningsinstitutter til petroleumsforskning følger i stor grad aktiviteten og investeringsnivået på sokkelen. Equinor har alene et myndighetspålagt årlig forskningsbudsjett i milliardklassen, og deler av disse midlene kommer også forskningsinstitusjonene til gode, sier Helland-Hansen, og utdyper:

Mange, deriblant instituttsektoren, er avhengig av disse midlene.

William Helland-Hansen

— Mange, deriblant instituttsektoren, er avhengig av disse midlene. På universitetene er også enkeltforskere og forskningsgrupper i direkte relasjoner med petroleumsindustrien, der penger går direkte til enkeltforskere og grupper. Dette bidrar til universitetets eksternportefølje og bidrar dermed til et høyt akademisk aktivitetsnivå. Dette er noe universitetene ikke kan forhindre, selv om mye av denne forskningen ikke bidrar til det grønne skiftet, sier Helland-Hansen.

Tilstandsrapporten: — Ikke tegn til grønt skifte

I Tilstandsrapport for høyere utdanning, som ble presentert i går, heter det at «norske forskningsmiljøer rapporterer tre til fire ganger mer petroleumsrelatert FoU enn FoU rettet mot fornybar energi». Rapporten peker på en positiv utvikling og en rekke grønne satsinger i universitets- og høgskolesektoren.

Men «sammenligningen mellom petroleumsforskning og forskning på fornybar viser at det per i dag ikke er tegn til et grønt skifte i den samlede FoU innsatsen innen områdene miljø og energi», heter det.

Rapporten tegner det samme bildet som Helland-Hansen: Petroleumsforskningen følger konjunkturene i næringen, og forskningsvolumet avspeiler til en viss grad investeringsnivået på sokkelen. Under presentasjonen i går pekte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på forskingen som nøkkelen i det grønne skiftet.

— Vårt mål er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn og bærekraftig økonomi. Vi har de kunnskapsmiljøene som skal til for å klare å nå det målet, sa Nybø.

Samtidig setter regjeringen stadig rekorder i utlysningen av letelisenser til oljenæringen. Mens Nybø krever grønt skifte, gjorde hennes statsrådkollega i Olje- og energidepartementet, Kjell Børge Freiberg, i mars det klart at han vil utlyse 90 nye blokker for oljeleting.

— Det er også et direkte incentiv til mer petroleumsforskning, sier Helland-Hansen.

Nybø må ta en kamp med Freiberg

Sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon (NSO), Vegard Fosso Smievoll, er av samme oppfatning. Han var med på å utarbeide NSOs resolusjon som krever stans i all statlig finansiering av petroleumsforskning.

— UH-sektoren må ta grep for å se hvor pengene ender opp, sier Smievoll.

På vegne av NSO er han nå i gang med å utarbeide forslag til en ny resolusjon. I den vil de blant annet kreve en endring av den såkalte leterefusjonsordningen, som gir oljeselskapene rett til å få igjen penger på skatten i forbindelse med leteprosjekter.

Oljeleteforskning er meningsløst, mener Vegard Fosso Smievoll i NSO. — Det er gambling for Norge å binde seg til en næring som verden står på terskelen til å ville avvikle, sier han. Foto: Tor Farstad

— I fjor ble det refundert 600 millioner kroner. Vi kan ikke heie frem det grønne skiftet med å stimulere oljeselskapene til å drive mer oljeleteforskning. Det er meningsløst, sier Smievoll.

Han mener UH-sektoren bør takke nei til penger fra petroleumsnæringen.

— Nybø kan endre finansieringsordningen innad i UH-sektoren. I fjor finansierte Forskningsrådet petroleumsforskning for 600 milllioner. Men Nybø har også en kamp å ta med oljeminister Freiberg, sier han.

Dekan: — Stor aktivitet på fornybar

Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige universitet ved Universitetet i Bergen, Helge K. Dahle, sier han er enig i at oljeleteforskning ikke bør prioriteres.

— Det gjør vi heller ikke på universitetet. Men vi kan ikke legge ned fagmiljøer som holde på å omstille seg. Av hensyn til den akademiske friheten tar jeg ikke noe politisk standpunkt i forhold til hva forskere selv holder på med, sier Dahle.

Han mener det ikke blir riktig å peke på universitetene for å forklare det foreløpige fraværet av grønn omstilling i forskningen på energi og miljø, som Tilstandsrapporten omtaler.

— Det meste av petroleumsforskningen skjer i industrien, langt mindre på institusjonene. Det er stor aktivitet på fornybar energi, slik jeg kjenner både egen institusjon og andre, sier Dahle.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS