Debatt Finn-Arne Weltzien

Bærekraftig fôr er et fornuftig samfunnsoppdrag

Bærekraftig fôr er et langt større og bredere tema enn kritikerne vil ha det til. Samtidig er det akkurat så konkret at det egner seg særlig godt som et samfunnsoppdrag i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, skriver Finn-Arne Weltzien, prorektor ved NMBU.

Finn-Arne Weltzien er prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Khrono rapporterer om en viss skepsis rundt valg av tema for «missions» i regjeringens langtidsplan. Det gjelder særlig samfunnsoppdraget med mål om at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder. Fôr stjeler kanskje ikke avisoverskriftene og slik sett er det ikke så overraskende med noen innvendinger. Det kan også synes relativt forutsigbart at en prorektor ved nettopp min institusjon vil forsvare dette valget av tema. Derfor vil jeg starte med å gi Abid Raja noe rett når han i Stortinget spør om «fôr er bredt nok som en paraply eller burde det inngå som et element i et større samfunnsoppdrag?» Vi tror også det er mulig å sikte enda høyere, mot enda mer bærekraftige matsystemer.

Matsystemer er hele verdisirkelen for matproduksjon, til bearbeiding, distribusjon, handel, konsum og bruk av restråstoff. I begrepet ligger også sosioøkonomiske forhold og konsekvenser for klima og miljø. Det er bred enighet om at nasjonale og globale matsystemer må gjennomgå endringer for å møte FNs bærekraftsmål. I Norge blir aktørene i økende grad bedømt ut fra deres evne til å bidra til matsikkerhet, og menneskers og planetens helse. Ethvert land må produsere mat ut fra egne klimatiske og arealmessige forutsetninger og samtidig ivareta økosystemene på land og i vann. Norge har lav selvforsyningsgrad. Krigen i Ukraina har økt bevisstheten om denne sårbarheten. Vi bør ha en ambisjon om å være mindre avhengig av både importert mat, og importerte ingredienser i fôret til våre viktige produksjonsdyr.

Å erstatte mer av de importerte råvarene med kortreiste proteinkilder er både noe næringene ønsker selv, og viktig i et bærekraftsperspektiv.

Finn-Arne Weltzien, prorektor NMBU

Ved fremtidig vekst i norsk matproduksjon trengs tilgang til nye fôrråvarer utover de som er tilgjengelige i dag. Å erstatte mer av de importerte råvarene med kortreiste proteinkilder er både noe næringene ønsker selv, og viktig i et bærekraftsperspektiv. Det er nå flere løsninger som kan tas i bruk, men oppskalering er en flaskehals. Her må industrien ta grep og politikerne må hjelpe. Mikroorganismer, insekter, eller restråstoff fra annen bioproduksjon kan være gode kandidater. Norske grantrær kan for eksempel bidra til at oppdrettslaks både får dekket proteinbehovet, og gi god helse. Samtidig må løsningene brytes mot samfunnet, politikkutforming og markedet. Ikke minst må dyrevelferd og dyrehelse ivaretas. Forskningsmiljøene er derfor spente på en tydeligere konkretisering av samfunnsoppdraget.

Bærekraftig fôr er en forutsetning for bærekraftige matsystemer hvor hensyn til klima, natur, dyrehelse, matsikkerhet og beredskap møtes. Det er dermed ikke riktig når Akademikerne beskriver dette som et smalt tema, eller når Abelia og NHO mener det ikke tar for seg det grønne skiftet. Lykkes vi med å etablere nye bærekraftige fôrressurser vil det nettopp være et viktig bidrag til det grønne skiftet, og mange spennende arbeidsplasser og nye bedrifter kan se dagens lys.

Det er fornuftig at regjeringen har valgt ut to «missions» med forskjellige karakter. Inkludering av barn og unge er et stort, komplekst og sammensatt tema – hvor behov om mer kunnskap er viktig for å utvikle politikk. Bærekraftig fôr er smalere og mer konkret, men likevel ikke så smalt som kritikerne vil ha det til. I tillegg er det realiserbart. Derfor er det også egnet som en pilot for det nye grepet med samfunnsoppdrag i langtidsplanen. Et flerfaglig samarbeid langs verdikjeden i industrien sammen med forskningsmiljø, virkemiddelapparat og investorer er essensielt for å løfte de gunstige og banebrytende løsningene ut av laboratoriene og opp i industriell skala.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

NMBU og Sintef vil sammen ta lederskap til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr til oppdrettsfisk og husdyr, og inviterer til nasjonal konferanse i mai. Her ønsker vi bred deltakelse fra ulike sektorer, i tillegg til at vi gjerne inviterer både Abid Raja, Akademikerne og NHO til konferansen.

Powered by Labrador CMS