Debatt Sunniva whittaker

Balansert ledelse for en samlet sektor

Universitets- og høgskolerådet bør være en organisasjon hvor det er takhøyde for at de ulike interessene kan luftes og diskuteres åpent, skriver Sunniva Whittaker.

Her avholder UHRs representantskap møte på Lillehammer i 2017, og det stemmes for ny strategi for organisasjonen. Torsdag finner årets møte og valg av nytt styre og ledelse sted på zoom.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I sitt innlegg i Khrono 23.5, etterlyser rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, en fornying av Universitets- og høgskolerådet (UHR) med stikkordene faglighet, solidaritet og åpenhet.

Jeg kunne ikke være mer enig.

I likhet med Stølen er jeg opptatt av at UHR skal være en interesseorganisasjon for hele sektoren. Prosessen omkring innstilling av nytt styre opplevde jeg og andre med meg, som et av flere eksempler på at så ikke er tilfelle i dag.

Flere rektorer gjorde valgkomiteen oppmerksom på at prinsippet med rullering av ledervervet mellom ulike institusjonstyper ble brutt. At valgkomiteen, uten begrunnelse, valgte å se bort fra dette prinsippet er skuffende, og går på tilliten til UHR som en organisasjon som ivaretar alle medlemsinstitusjoner, løs.

BOTT-universitetene (universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, red.mrk) utgjør 4 av 32 medlemsinstitusjoner. Når valgkomiteen mener at det er legitimt at leder og nestleder velges fra BOTT-universitetene, slik det også har vært i inneværende periode, er det vanskelig å la være å reagere.

Det er hevet over enhver tvil at de innstilte rektorene er fremragende kandidater, men timingen er særdeles dårlig. Skal UHR fungere som en interesseorganisasjon for hele sektoren, må styrets ledelse gjenspeile det mangfoldet vi representerer. Det er viktigere nå enn noen gang.

Vår sektor går inn i en utfordrende tid. Den siste tidens strøm av stortingsmeldinger viser tydelig hvilke forventninger våre politikere har til vår rolle når det gjelder å ruste Norge for fremtiden. For å sikre at våre rammebetingelser samsvarer med den formidable oppgaven vår sektor er tiltenkt, er det avgjørende at hele sektoren spiller på lag.

I henhold til vedtektene skal UHR være felles myndighetskontakt i saker av felles interesse. Det er mange slike saker. Vi kan imidlertid ikke stikke under stol at det på noen områder er ulike interesser.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

UHR bør være en organisasjon hvor det er takhøyde for at de ulike interessene kan luftes og diskuteres åpent. Dette er en forutsetning for at vi kan utvikle en felles forståelse av hvilke saker vi skal fremme i fellesskap og hvilke som må tas på institusjonsnivå. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog håper jeg at vi i fellesskap kan sikre at Universitets- og høgskolerådet blir en enda mer relevant organisasjon for samtlige medlemsinstitusjoner.

Med utdannelse fra gamle universitet i inn- og utland, arbeidserfaring fra gammelt universitet, vitenskapelig høyskole og nytt universitet, ledererfaring fra vitenskapelig høyskole og nytt universitet på instituttnivå (10 år), prorektor (4 år), dekan (2 år) og rektor (2 år), og som tidligere representant i UHR-organer, (nasjonalt fagråd for romanske språk, arbeidsutvalget i UHR Humaniora), mener jeg at jeg har en bred innsikt i sektoren. Derfor stiller jeg meg til disposisjon for ledervervet i UHR-styret.

Powered by Labrador CMS