åpen publisering

Banker til mot storforlag, med flere hundre universiteter i ryggen

Vil ha slutt på restriksjoner og embargoer i strid om åpen forskning.

Bibliotek og tidsskrifter. Foto: Mina Ræge
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): Isfront. Slik kan forholdet mellom deler av forlagsbransjen og tunge aktører i europeiske forskningsmiljøer beskrives bare måneder etter at Plan S trådte i kraft, med krav om at all forskning finansiert av aktørene bak skal publiseres med åpen tilgang.

I en fersk uttalelse offentliggjort denne uka, serverer tre organisasjoner som representerer flere hundre universiteter og forskningsfinansiører, inkludert norske universiteter og Norges Forskningsråd, en bønn til forlagene om å «fullt ut respektere forskernes rettigheter».

Fakta

Plan S

  • Noregs forskingsråd har gått saman med EU-kommisjonen, det europeiske forskingsrådet ERC og finansiørar av forsking i heile Europa om å krevje at alle artiklar frå forskinga dei finansierer skal publiserast med open tilgang (Open Access). Dette er Plan S.
  • Frå 1. januar 2021 må alle som inngår kontrakt om finansiering med Forskingsrådet forplikte seg til å publisere arbeida sine i opne tidsskrift, og dei vil ikkje lenger kunne gi frå seg opphavsrett.
  • I fleire tiår har publisering av forsking vore basert på ein kommersiell modell der forlaga har kravd opphavsrett til publiserte forskingsartiklar, som ofte har vore eksklusivt tilgjengelege mot svært høge abonnementsprisar. Deltakarane i Plan S har som uttalt mål å bryte publiseringsmonopolet.
  • I 2019 forhandla og signerte Unit, etter fullmakt frå Universitets- og høgskolerådet, nye avtalar med dei fire største tidsskriftforlaga som har fleire tusen tidsskrift i katalogane sine. Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis og Elsevier. Avtalane var såkalla overgangsavtalar på vegen mot heilt open tilgang.
  • Det var eit krav frå Noreg at artiklar i tidsskrift skulle kunne publiserast ope i digitale arkiv, i tillegg til å bli publiserte i tidsskrifta. I dei fire avtalane med forlaga fekk Unit gjennom at dei forskingsinstitusjonane som var knytt til avtalane kan lese alle forlaga sine tidsskrift og i tillegg publisere ope, til ein og same pris.

Bak uttalelsen står CESAER, European University Association og Science Europe. Uttalelsen kommer etter at Coalition S, som står bak Plan S, nylig offentliggjorde et åpent brev der de hevder at flere forlag nå forsøker å omgå Plan S-kravene og hindre forskere fra å gjøre artikler åpent tilgjengelig straks de er publisert.

Coalition S navngir ikke noen forlag. Overfor Khrono legger likevel ikke daglig leder Johan Rooryck i koalisjonen skjul på at de i hovedsak har siktet rettet inn mot de store forlagene, ikke de små.

— Det er ikke så vanskelig å skjønne hvem vi snakker om, som han skriver i en mail i Khrono.

Strid om Plan S-strategi

Ordkrigen handler om en sentral del av strategien for å sikre åpen publisering.

For å oppfylle Plan S-kravet om åpen publisering har du tre valg som forsker. Du kan 1) publisere i åpne tidsskrift eller plattformer, 2) publisere i tidsskrifter som inngår i en overgangsavtale eller 3) gjøre en fagfellevurdert versjon tilgjengelig i et institusjonelt arkiv.

Det er det siste som har fått deler av forlagsbransjen til å se rødt.

Coalition S offentliggjorde i juli i fjor det de kalte Rights Retention Strategy (RSS). Denne skal blant annet sikre forskernes rett til å gjøre publiserte artikler åpent tilgjengelig i institusjonelle arkiv, for å sikre åpen publisering av all forskning de finansierer.

Tidligere i år gikk en rekke tunge forlagsaktører, deriblant giganter som Elsevier, Springer Nature, Francis & Taylor og Wiley hardt ut mot denne strategien. De hevder den truer forlagenes økonomi og «undergraver verdien til den publiserte versjonen».

Advarer mot forlagspraksis

I det åpne brevet fra Coalition S heter det at flere abonnementsbaserte forlag har innført praksiser for å hindre Coalition S-finansierte forskere fra å benytte seg av retten til å gjøre en fagfellevurdert versjon åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering.

Ifølge brevet skal blant annet forlag ha gitt beskjed til forskere om at de ikke «støtter» RSS og at de vil få en periode med embargo før de kan gjøre en artikkel åpent tilgjengelig.

De skriver videre at forskere settes i en posisjon der de enten må bryte kravene fra de som har finansiert forskningen, med potensielle konsekvenser for senere finansiering, eller risikere å få forlaget på nakken for å ha brutt en publiseringsavtale.

«Det er grunnleggende at forskere, universiteter og andre forskningsaktører formidler og gjenbruker forskningsresultater uten begrensninger eller embargoer», heter det i den ferske uttalelsen fra de tre organisasjonene som nå bønnfaller forlagene om å respektere forskernes rettigheter, blant annet til å gjøre fagfellevurdert forskning åpent tilgjengelig uten begrensninger og embargo.

Ber forlagene spille med åpne kort

— Selv etter fagfellevurdering er manuskriptet forfatterens intellektuelle verk. Forlag har ingen legitim rett til å pålegge overføring eller restriksjoner i eierskapet til manuskriptet. I lys av den pågående pandemien framstår forlagsdikterte embargoer håpløst antikvarisk, heter det i en uttalelse fra president Marc Schiltz i Science Europe.

De tre organisasjonene ber også forlagene spille med åpne kort.

«Hvis en forlegger eller plattform vil kreve at forfattere skal frasi seg rettighetene sine, må de si dette åpent og tydelig», slik at forskerne kan ta informerte valg, heter det.

Powered by Labrador CMS