styremøte ved høgskolen i østfold

Beholder to campuser i Østfold

Etter en grundig gjennomgang valgte styret at Høgskolen i Østfold skal fortsette som før — med campus både i Halden og i Fredrikstad.

Bildet viser styret ved Høgskolen i Østfold under møtet 16. juni 2022.

Høgskolestyret bestemte i år at man skulle vurdere hvilken campusmodell man skulle ha ved Høgskolen i Østfold. Høgskolens leiekontrakter med campusene går nemlig ut i 2026 og 2030. I dag er det en campus både i Halden og Fredrikstad. Et alternativ om å gå over til en campus har ligget på bordet, men 16. juni vedtok styret å beholde dagens to campuser.

På forhånd hadde et arbeidsutvalg konkludert med at å fortsette med to campuser er det beste alternativet, noe de fleste høringsinnspillene fra miljøene ved høgskolen så ut til å være enige i. Det ble også på forhånd innstilt på at det var dette man skulle vedta.

Studentparlamentet ved høgskolen gikk den andre veien, og rådet høgskolen til å velge en campus i stedet for å beholde dagens ordning med campus i Fredrikstad og Halden. De mente en samlokalisering ville kunne gi et bedre studiemiljø og legge bedre til rette for å praktisere tverrfaglig arbeid mellom de fire fakultetene.

Høgskolen i Østfold skriver torsdag i en nettsak at denne saken har skapt et voldsomt engasjement. «Dette engasjementet har vedvart helt frem til dagens styremøte, og det har vært spenning rundt hva høgskolestyret skulle si om denne saken».

Ifølge nettsaken skal denne saken ha blitt grundig behandlet i styremøtet.

Diskusjonen i høgskolestyret gikk på å ikke miste fokuset på de faglige målene som høgskolen har satt seg. Man er redd for at en ytterligere lokaliseringsdiskusjon, og at dette skal påvirke den viktige faglige satsingen som pågår nå - blant annet med det nye doktorgradsprogrammet «Det digitale samfunn» som høgskolen har søkt akkreditering om å starte. Det er nå viktig å ha stort fokus på den pågående campusstrategien som er under utvikling, heter det i nettsaken.

Powered by Labrador CMS