tariffoppgjøret

Bekymret for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor skal øke enda mer

Prisene økte mer enn lønna for de fleste nordmenn i fjor.

Portrett av Unio-leder Ragnhild Lied foran bygg med søyler
Unio-leder Ragnhild Lied er ikke fornøyd med utviklingen som de nye lønnstallene viser..
Publisert Oppdatert

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la mandag fram sin foreløpige rapport. Den viser at mens prisene økte med 5,8 prosent i fjor, økte gjennomsnittlig årslønn med 4,4 prosent.

Det betyr mindre penger å rutte med for folk flest.

For industriarbeidere er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3,5 prosent, og for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter er veksten 5 prosent. I staten er årslønnsveksten 4,4 prosent, og for ansatte i kommunene 3,7 prosent.

Fagforeningene for arbeidstakere med høyere utdanning er ikke fornøyd med utviklingen.

Stort lønnsgap

Unio peker på at ansatte i industri med utdanning opptil fire år i snitt tjener 122.160 kroner mer enn ansatte i staten med tilsvarende utdanning. For de med mer enn fire års høyre utdanning er lønnsgapet 222.6000 kroner.

— For tredje år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut samtidig som det er kritisk mangel på kvalifisert arbeidskraft i stat og kommune. Tallene fra teknisk beregningsutvalg bekrefter nok en gang behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio-leder Ragnhild Lied.

— Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3,7 prosent, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble 5 prosent, er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget. Samtidig henger lønna til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter og bemanningskrisen i stat og kommune øker. Det er ikke bærekraftig, for verken velferdsstaten eller den koordinerte lønnsdannelsen, sier hun.

Deler bekymringen

Bekymringen deles av Akademikerne.

— Disse tallene betyr at offentlig sektor ikke greier å tette lønnsgapet til privat sektor. Tar ikke offentlig sektor dette på alvor vil det gå ut over kvaliteten på tjenestene våre, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun frykter at offentlig sektor skal tape kampen om masterutdannede.

— Både staten, kommunene og sykehusene sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Det er stor mangel på blant annet IT-kompetanse, jurister og økonomer, og rekrutteringsutfordringer i skolen og helsetjenesten, sier Lyngsnes Randeberg.

— Konkurransen om høyt utdannede er stor. Nå som mange i tillegg har en trangere økonomi, er det helt avgjørende at offentlig sektor bruker lønn som virkemiddel for å hindre at kompetansen forsvinner til det private, sier Akademikerne-lederen.

Powered by Labrador CMS