studentdemokrati

Bekymret for ny student­allianse

Sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon, Kristian Stave, er kritisk til ny studentallianse. Han er bekymret for konsekvensen slike studentallianser kan ha for studentdemokratiet.

Sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon, Kristian Stave, stusser over den nye Distriktsalliansen og effekten det kan ha på studentdemokratiet.
Sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon, Kristian Stave, stusser over den nye Distriktsalliansen og effekten det kan ha på studentdemokratiet.
Publisert

— Jeg sitter igjen med en del spørsmål: Hvis Distriktsalliansen skal representere studentorganisasjonene i distriktene, hvorfor er det kun tre med? Og hvor mye av Distrikts-Norge representerer de?

Kristian Stave kommenterer det nye samarbeidet mellom Studentdemokratiene i Agder, Sørøst-Norge og ved Nord universitet.

Målet er å danne en motvekt til de tradisjonelle universitetene (U5) og styrke de yngre universitetenes posisjon, uttalte leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), William Thanoothong Svendsen til Khrono.

U5 består av Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og NMBU.

Dette stusser Stave over.

— Hvis det er slik at de skal snakke saken for de yngre universitetene, hvorfor kaller de seg Distriktsalliansen og utelukker mange av de distriktsbaserte utdanningsinstitusjonene? Og det at de vil være en motvekt til U5, er bemerkelsesverdig. Hvor farlig mener de at U5 er?

— Riktig navn

STA-leder Svendsen forklarer at den nye alliansen er åpen for at flere blir med, og legger til at Studentorganisasjonen i Innlandet ble spurt, men takket nei.

— Vi utelukker ingen. De hadde ikke mulighet til å bli med per dags dato. Når det gjelder dette med å være en motvekt til U5, mener jeg at de tradisjonelle universitetene fremdeles har en del innflytelse på sektoren. Sånn sett har U5 en nettverksbyggende funksjon. Vi ønsker en lignende funksjon for vår allianse, sier Svendsen.

Han forklarer at navnet i første omgang var et humoristisk grep.

— Som kjent er alt utenfor Oslo regnet som distrikt. Tanken var først humoristisk ment, men vi mener det er et riktig navn for alliansen vår. Både Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge er spredt over mange campus og Universitet i Agder dekker Agder alene.

William T. Svendsen er leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han sier i klartekst at målet med alliansen er ikke å benke sine medlemmer til gunstige posisjoner i studentdemokratiet.
William T. Svendsen er leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han sier i klartekst at målet med alliansen er ikke å benke sine medlemmer til gunstige posisjoner i studentdemokratiet.

Bekymret for benking

Stave frykter en situasjon der ulike allianser, som Distriktsalliansen, jobber for å få sine medlemmer inn i viktige posisjoner i NSO.

— Det kan bli en større trend som vil utfordre det nasjonale studentdemokratiet og gjøre samarbeid vanskeligere. Hvis det blir slik at folk fra ulike allianser blir benket til ulike posisjoner i sentralstyret eller i komitéene, er det en bekymring.

Svendsen sender bekymringen i retur.

— Målet for alliansen er ikke å benke våre medlemmer til posisjoner. Det har vi ikke snakket om. I likhet med UH-nett Vest ønsker vi å være et mellomledd mellom medlemslagene og NSO. Hvis dette er en bekymring, vil jeg gjerne spørre: Hvorfor har ikke det vært stilt spørsmål ved U5 eller UH-nett Vest tidligere? spør Svendsen.

Stave tar et forbehold om at en større alliansen vil bekymre ham mindre.

— Hvis det blir en større allianse på sikt, er jeg for det. Jeg er mindre bekymret for en større allianse, fordi de er mye vanskeligere å holde samlet. Hvis vi ser til de store delegasjonene som Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er det en sunn uenighet innad. Det gjør det vanskeligere å bruke alliansen til å benke sine medlemmer, sier Stave.

Powered by Labrador CMS