NOKUT har mottatt flere bekymringsmeldinger om NLA Høgskolen. Nå skal de revidere deres høyskoleakkreditering. Foto: Ragnhild Bjørge

Bekymring for akademisk frihet bak revidering av kristen høgskole

Akademisk frihet. Myndighetene har mottatt en rekke bekymringsmeldinger om den kristne høgskolen NLA. Nå varsler de full gjennomgang av virksomheten.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En av årsakene til at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) vil gjennomføre revidering av NLA Høgskolens status som høgskole, er at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

Fakta

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole.

Høgskolen har et kristent verdigrunnlag og er eid av de kristne organisasjonene:

  • Normisjon
  • Det Norske Misjonsselskap
  • Indremisjonsforbundet
  • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Søndagsskolen Norge
  • og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Eierne har flertall i høgskolens styre.

NLA Høgskolen har omkring 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre studiesteder med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Rundt 80 prosent av NLA sine inntekter kommer fra staten.

Institusjonen begynte sin virksomhet i 1968, og het da Norsk Lærerakademi. Høgskolen begynte først å undervise i fag som pedagogikk og kristendom i Bergen.

— Vi har mottatt bekymringsmeldinger og i tillegg leser vi jo det som står i media. Vi følger alltid med på det som fins av informasjon om utviklingen med tanke på kvalitetskrav satt i lov og forskrift. Summen av flere ting gjør at vi her har funnet det fornuftig å gjøre det vi kaller en revidering, sier Nokut-direktør Terje Mørland til Khrono.

Summen av flere ting gjør at vi her har funnet det fornuftig å gjøre det vi kaller en revidering.

Terje Mørland

NLA Høgskolen har hatt høgskoleakkreditering siden 2006. Dette er første gang Nokut gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

— Tar dette på største alvor

NLA Høgskolen tar revideringen til etterretning.

— Vi har fått et kritisk blikk fra Nokut og tar dette på det største alvor. Vi ønsker derfor tilsynet velkomment og legger til rette for at de får all relevant informasjon om kvalitetsarbeidet ved institusjonen, sier rektor Erik Waaler i en pressemelding.

Khrono har også snakket med Waaler direkte, men han henviser til pressemeldingen fra høgskolen.

Waaler legger til i pressemeldingen:

— Når det er kommet offentlig fokus på spørsmålet om forskningsfrihet ved institusjonen vår er vi også glad for muligheten til en gjennomgang slik at det ikke kan hefte tvil om at forskere ved NLA Høgskolen har akademisk frihet og forskningsfrihet.

Indikert lav forskningsproduksjon

Nokut framhever at andre årsaker til at de nå vil gjøre en gjennomgang av NLA Høgskolen er at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, har indikert lav og synkende forskningsproduksjon.

Revideringen innebærer at Nokut skal se nærmere på om høgskolen forholder seg til universitets- og høgskolelovens bestemmelser om akademisk frihet, og om den oppfyller de faglige kravene til akkreditering som høyskole i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og Nokuts studietilsynsforskrift.

Vi er glad for muligheten til en gjennomgang slik at det ikke kan hefte tvil om at forskere ved NLA Høgskolen har akademisk frihet og forskningsfrihet.

Erik Waaler

Nokut velger nå å gjøre revideringen på institusjonsnivå og ikke på studieprogramsnivå, som er vanligere.

— Grunnen til at vi gjør denne revideringen på institusjonsnivå og ikke på studietilbudsnivå, er at forholdene i denne saken er sammensatte og går på tvers av studieprogram. Vi hadde ikke kommet til bunns i saken dersom vi skulle revidert på studieprogramsnivå, sier Mørland til Khrono.

— Jobber hardt med forskningsproduksjon

Når det gjelder den synkende forskningsproduksjonen, er det noe høgskolen vil jobbe hardt og målrettet for å øke, ifølge prorektor for forskning og utvikling, Torgeir Landro.

— Vi er ikke fornøyd med nivået fra 2018 som ligger på 0,46 poeng pr. vitenskapelige stilling som er 0,10 poeng lavere enn snittet i statlig sektor, sier Landro i pressemeldingen fra NLA Høgskolen.

NLA Høgskolen har hatt 16 prosent vekst i antall vitenskapelig ansatte i perioden 2016-2018, står det i pressemeldingen.

— Det tar noe tid før forskningsarbeidene til nye medarbeidere vises på statistikken til NLA Høgskolen, sier Landro.

Vil ta minst ett år

Nokut gjennomfører revideringen ved å oppnevne en sakkyndig komité som skal vurdere om kravene til akkreditering som høyskole er oppfylt. Det er til slutt NOKUTs styre som vil fatte vedtak i saken på grunnlag av innstilling fra den sakkyndige komiteen.

— Dette er en stor prosess og vi må beregne at det vil ta minst ett år. Tilsynsavdelingen vil diskutere tidsplan med NLA Høgskolen på nyåret, sier Mørland til Khrono.

Tilspisset etter møte om homofili

NLA Høgskolen eies av åtte kristne organisasjoner som også har flertall i styret.

Den 15. oktober hadde NLA Høgskolen sagt ja til at det ble arrangert et privat møte i høgskolens lokaler med tittelen «hvordan man kan forlate homoseksuell praksis og følelser».

I etterkant sa to faglige ansatte, Tone Sævi og Henrik Berg, opp sine stillinger.

De ansatte Khrono snakket med i etterkant av møtet formidlet at det er mange opprørte ansatte på NLA Høgskolen. I et åpent brev signert Forskerforbundet ved NLA og Utdanningsforbundet ved NLA stod det blant annet:

«De NLA-ansattes sterke reaksjoner gjenspeiler at denne hendelsen ikke skjer i et vakuum. Seminaret oppleves som nok et uttrykk for en manglende forståelse for nødvendigheten av å skille ideologi og fag på høgskolen. Dette gjelder først og fremst praksisen i NLAs styret.»

Khrono kontaktet NLA Høgskolen og rektor rundt disse spørsmålene, og fikk svar på epost. Deriblant:

— Flere personer på NLA hevder at de kristne organisasjonene som har flertall i NLA-styret bruker dette flertallet til å presse ansatte i forskningsspørsmål og hva de kan mene offentlig. Det hevdes også at medlemmer i styret har kommet med korrekser overfor enkeltansatte. Hva tenker du om det? Er det greit?

— Høyskoleloven sier at styret er høyskolens øverste organ og der sitter ansatte-representanter, studenter og representanter for eierne sammen. Jeg har flere ganger presisert ovenfor ansatte at det er full forskningsfrihet på NLA Høgskolen og det er selvfølgelig at forskningsresultat skal publiseres. Jeg har ikke bedt noen om å la være å publisere noe, skriver rektor og fortsetter:

— Jeg er ikke kjent med at styremedlemmer har kommet med korreks ovenfor enkeltansatte. Det er rektor som har medarbeideransvar. Vi er opptatt av å verne om forskningsfriheten.

Forsking evaluert i 2017

I 2017 kom Forskningsrådet med en evaluering av de humanistiske fagmiljøer og forskning i Norge. En evaluering NLA Høgskolen prøvde å trekke seg fra, noe de ikke fikk lov til. NLA Høyskolen høstet hard kritikk i gjennomgangen gjort av internasjonale eksperter.

Der NLA Høgskolen nevnes i hovedrapporten, står det:

«NLA is a very small, private college spread across three locations. Its performance was seen as poor to fair by all three panels that assessed its organisation, resources, research production and quality, recruitment, training and networking. These levels of performance are problematic and should be unacceptable in a research and higher education system.»

— Vi er ikke fornøyd med det, men vi jobber med å bli bedre, sa Waaler, til Khrono høsten 2017.

Han fortsatte:

— Noe av styrken til NLA ligger i mangfoldet. Vi har både profesjonsutdanninger og mer tradisjonelle akademiske miljøer, sa Waaler.

Han mente mangfoldet gir tverrfaglig og didaktisk kompetanse som ikke blir dekket av evalueringen, og sier det gjør at miljøene blir små og mener de derfor er mer utfordrende å vurdere i denne typen evalueringer.

— Dette er ikke et generelt bilde på tilstanden til forskningen på NLA. Det er variasjoner mellom de ulike fagene, og vi er i en omstilling fra den gamle lærerutdanningstradisjonen, med fokus på undervisning. Vi er nå i en prosess hvor vi tilsetter folk med både professor- og førstekompetanse, som vi mener kan bidra til å løfte vitenskapsteori, også i humaniorarelaterte fag. Vi jobber også målrettet for å høyne forskningsinnsatsen blant lærere, sa rektoren.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS