Studiedirektør Marianne Brattland gikk gjennom administrasjonens håndtering og syn på karakterfastsettelsessaken på dagens høgskolestyremøte. I forgrunnen til venstre Anton Havnes som fremmet et alternativ forslag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Reagerte på voteringsorden og stilte spørsmål om lovlighet

Det oppstod debatt om voteringsorden og om vedtaket som ble gjort faktisk er lovlig, da ingen av forslagene til vedtak i varslersaken fikk alminnelig flertall i høgskolestyremøte ved HiOA.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagsorden for dagens møte i høgskolestyret finner du her.

Til slutt i denne saken finner du også vår direkterapportering gjennom det fem timer lange møtet.

Studentrepresentantene Øystein Fimland og Therese Eia Lerøen reagerte på den voteringsorden det ble lagt opp til i saken om karakterfastsettelse, som er en viktig del av HiOAs første varslersak. Studentrepresentantene stilte også spørsmål om vedtaket som ble godkjent er lovlig, ettersom ingen av de tre forslagene som forelå, fikk alminnelig flertall (altså mer enn 50 prosent av stemmene).

Karakterfastsettelse og varslersaken

En av sakene som tok lengst tid på styremøtet var saken om karakterfastsettelse på faget Managerial Accounting ved Fakultet for samfunnsfag. 20 studenter fikk endret karakter som følge av at administrasjonen overprøvde sensorenes karakterfastsetting. Sensurstriden er en viktig del av varslersaken som førsteamanuensis Einar Belsom har reist mot høgskolen og som Varslingsnemnda ved skolen har gitt han medhold i. Etter at Varslingsnemndas rapport ble kjent har høgskolen rådført seg med Kunnskapsdepartementet, som ifølge skolens tolkning gir administrasjonen og HiOA medhold i sin sensurmetode. I dag diskuterte høgskolestyret saken og i dagens sakspapirer sto det blant annet at «Varslingsnemnda bygger sine vurderinger på feil juridisk grunnlag, og forslag til tiltak og konklusjoner kan derfor ikke legges til grunn når det gjelder høgskolens praktisering av karakterfastsetting mv». Høgskoledirektørens tilrådning var blant annet at «Studentene har fått behandling i tråd med gjeldende regelverk og det er ikke nødvending med ytterligere tiltak i denne saken».

Tre ulike forslag til vedtak

Etter lang debatt og pause forelå det etter lunsj tre ulike forslag til vedtak.

Ansatterepresentantene Anton Havnes og Vibeke Bjarnø fremmet hvert sitt alternative forslag til administrasjons innstilling. Administrasjonens innstilling var at det ikke skal gjøres mer i saken, og klagenemndas behandling blir stående.

Flere alternative forslag

Bjarnø fremmet forslag om at man skulle få en ny sensor til å se på karakteren til de 18 studentene som har fått dårligere karakter enn det sensor hadde satt, og at de eventuelt skulle få mulighet til ny sensur. Flere i styret uttrykte bekymring for at mange studenter hadde blitt skadelidende. Anton Havnes fremmet forslag om at alle de 18 som hadde fått dårligere karakter enn det sensor hadde satt skulle få tilbake sin opprinnelige karakter.

I tillegg fremmet han forslag om at karakterfastsettelse maskinelt gjennom Felles studentsystem (FS) bør revurderes. Kari Pahle fremmet et alternativt forslag til dette punktet der hun ønsket en sak til høgskolestyret om eksamen og emnebeskrivelser og karakterfastsettelse på høgskolen. Havnes trakk sitt punkt 2 til fordel for dette forslaget. Pahles forslag ble vedtatt.

Studentprotest mot voteringsorden

Under avstemningen ble det først stemt over Bjarnøs forslag. Det fikk fire stemmer. Deretter Havnes’ punkt 1 som fikk 2 stemmer. Til slutt administrasjons forslag som fikk fire stemmer, men medregnet rektors dobbeltstemme fikk det fem stemmer. Dermed konkluderte møteledelsen med at administrasjonens forslag var vedtatt. Begge studentrepresentantene, Øystein Fimland og Therese Eia Lerøen (bildet over), protesterte mot voteringsorden. De mente at de to mest ytterliggående vedtaksforslag skulle settes opp mot hverandre. Det som fikk flest stemmer skulle så settes opp mot det gjenværende forslaget. 

I tillegg stilte de spørsmål ved om dagens vedtak faktisk er lovlig, all den tid ingen av forslagene fikk alminnelig flertall slik avstemningen ble avviklet.

Dette syn nådde ikke gjennom.

Khrono kommer tilbake med flere kommentarer til denne saken. Debatten slik den gikk kan du se under i vår livedekning.

Lukket møte

Selve karakterfastsettelsen ble behandlet i åpent møte, mens den resterende delen av rapporten fra Varslingsnemnda var satt opp som b-sak, og ble behandlet i lukket møte, som en meldingssak, helt til slutt. En annen viktig sak i Varslingsnemndas rapport er at nemnda mener at dekan Dag Jensen ved Fakultet på samfunnsfag på en kritikkverdig måte har begrenset varsleren og førsteamanuensis Einar Belsoms ytringsfrihet i saken rundt karakterfastsettingen. Belsom har også fått en skriftlig advarsel (en tilrettevisning) fra ledelsen ved fakultetet.

HR-direktør Geir Haugstveit og dekan på Fakultet for samfunnsfag, Dag Jenssen, kom og var til stede i det lukkede møtet. Jenssen har tidligere sagt til Khrono at han var overrasket over Varslingsnemndas konklusjoner. 

Varslingsnemnda ved HiOA har i denne saken vært ledet av 22.julikommisjonens leder, Alexandra Bech Gjørv. 

Khronos forhåndssaker om styrebehandlingen av varslersaken finner du her:

HiOA-ledelsen setter varslingsrapport til side

Varsleren Belsom ber om bistand fra departementet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS