Regjeringskvartalet

Ber om smittevurdering
av kontorlandskap

Departementet ber Statsbygg om smittevurdering av kontorlandskap i det nye regjeringskvartalet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil ha en smittevurdering av kontorlandskapsløsningen i det nye regjeringskvartalet.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Byggingen av det nye regjeringskvartalet kan bli påvirket av koronapandemien når det gjelder utforming av arealene med tanke på smittevern. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber i et oppdragsbrev om at Statsbygg smittevurderer med tanke på bruken av kontorlandskap. Det er Dagsavisen som omtaler oppdragsbrevet.

«Med utgangspunkt i den smittesituasjon som er oppstått i forbindelse med korona-pandemien og med bakgrunn i opplysninger om mulig økt smittefare ved åpne kontorløsninger, ser KMD behov for at Statsbygg gjør enkelte vurderinger knyttet til arbeidet med nytt regjeringskvartal», heter brevet som ble oversendt 30.april.

Vurdering som grunnlag

Departementet ber Statsbygg om flere vurderinger:

  • Dokumentere tiltak som gjøres i nytt regjeringskvartal for å redusere spredning av virus.
  • Gjøre beregninger som viser hvor stor andel av de ansatte som kan være i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.
  • Kartlegge og redegjøre for forskningen som er gjort på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær.

Moderniseringsminister Nikolai Astrup vil ikke si noe direkte til Dagsavisen om hvor vidt dette påvirker planene om kontorlandskap som var løsningen i utgangspunktet.

— Jeg tror det er viktig å gjøre en vurdering av situasjonen. Regjeringen legger opp til aktivitetsbaserte arbeidsplasser og et mer åpent kontorlandskap. Det ble ikke gjort med tanke på virus, men fordi arbeidslivet kan endre seg i framtida, sier Astrup til avisen.

Kan endre statlige bygg

Norsk tjenestemannslag, som organiserer mange av de ansatte, hilser vurderingen velkommen.

— Det er veldig bra at departementet tar hensynet til smittespredning inn i prosjektet med nytt regjeringskvartal, men det skulle jammen bare mangle. Jeg tror det står tindrende klart for de fleste hvor risikabelt det vil være å la være, sier leder Kjersti Barsok.

Statsråd Nikolai Astrup (H) understreker at vurderingene kan få generelle konsekvenser for statlige bygg.

– Det er viktig at vi lærer av erfaringene vi gjør oss under koronapandemien. Vi har nå gitt Statsbygg i oppdrag å vurdere ulike tiltak som kan redusere risikoen for smittespredning i det nye regjeringskvartalet. Vurderingene de gjør, vil være relevante også for andre statlige lokaler, sier Astrup.

Håper på landskaps-nei

Fagforeningen håper på at åpne landskap ikke blir løsningen for regjeringskvartalet.

— Vårt håp er at dette får departementet til å snu i planene om åpne landskap. Vi har over lang tid undret oss over hvorfor man absolutt må legge opp til at ansatte skal sitte i åpent landskap hvor det ikke engang er plasser til alle, når både smittevern og arbeidsoppgaver tilsier en annen løsning, sier Kjersti Barsok.

Statsråden har ifølge Dagsavisen ingen tro på at kontorlandskapenes tid er forbi i statlige bygg.

—Nei, men bruken av videokonferanser vil øke, slik at behovet for å reise blir mindre. En del av oss har også fått smaken på hjemmekontor. Vi vil nok se en mer fleksibel bruk av hjemmekontor. Det forutsetter at vi har en god digital infrastruktur, sier Astrup.

Statsbygg opplyser at smittevurderingene ikke vil påvirke tidsplanen for regjeringskvartal-prosjektet. Planen for løsning skal legges fram for departementet innen 1.juni.

Powered by Labrador CMS