Debatt ● Johannes banggren og martin bang-jareg

Bergen skal bli Norges beste studentby

Positiv holdning til studentboligprosjekter, et godt helsestasjonstilbud og å støtte studentkultur er noe av dem som kan gjøre Bergen til Norges beste studentby, mener Høyre-studenter.

Bergen har flere utdanningsinstitusjoner, og Universitetet i Bergen har campus midt i byen. Her er Bergen sentrum, med UiBs rektorkontor til høyre i bildet.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Bergen har allerede et sterkt grunnlag for å bli Norges beste studentby, men for å virkelig realisere dette målet, er det flere viktige tiltak som bør gjennomføres.

 For det første må vi ha en positiv holdning til studentboligprosjekter. Reguleringen av flere sentrumsnære studentboliger må akselereres, og det må settes av tilstrekkelig areal til studentboliger. Vi bør også være åpne for innovative løsninger som flytende studentboliger. Ved å prioritere studentboliger gir vi studentene trygge og rimelige boalternativer som bidrar til trivsel og stabilitet.

En annen viktig faktor er å støtte opp om studentkulturen som en betydningsfull aktør i Bergens kulturliv. Studenter tilfører en ungdommelig og dynamisk energi til byen, og deres kreative bidrag beriker kulturscenen. Ved å gi studentorganisasjoner og arrangementer økt støtte og synlighet, kan vi skape et blomstrende kulturmiljø som inspirerer og engasjerer både studenter og lokalbefolkningen.

Sikring av et godt helsestasjonstilbud for studenter er også avgjørende. Samarbeidet med studentsamskipnaden bør styrkes for å utvikle det psykiske helsetilbudet for studenter, med fokus på økt kapasitet og reduserte ventetider. Ved å tilby tilstrekkelig støtte og tilgang til helsetjenester, kan vi sikre studentenes trivsel og trygghet, og bidra til et positivt læringsmiljø.

Videre må vi jobbe for å gi studenter flere relevante jobbmuligheter i studietiden. Dette kan oppnås gjennom tilbud om praksisplasser, deltidsstillinger og muligheten til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med kommunen. Ved å integrere studenter i arbeidslivet og gi dem praktisk erfaring, styrker vi deres faglige utvikling og øker deres muligheter for suksess etter endt utdanning.

Bergen har allerede en unik kombinasjon av akademisk prestisje, naturlig skjønnhet og kulturelt mangfold. Ved å implementere disse tiltakene vil vi virkelig kunne realisere målet om å bli Norges beste studentby. La oss samarbeide og investere i våre studenter, fordi deres suksess er avgjørende for vår felles framtid.

Powered by Labrador CMS