— Konklusjonene i rapporten er alvorlige, kommenterer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (t.v.) i sakspapirene til universitetsstyret. Foto: Silje Katrine Robinson

Rapport: Fant mangler ved psykologiklinikker i Bergen

Gjennomgang. Klinikkene hvor psykologistudenter på Universitetet i Bergen har praksis, har for dårlige rutiner for oppfølging av klagesaker, ifølge en ny rapport.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Rapport om psykologiklinikkene ved UiB

Konsulentselskapet PwC (PricewaterhouseCoopers) har. p vegne av internrevisjonen, gjennomgått klinikkene der profesjonsstudenter i psykologi har internpraksis.

De har sett på om klinikkene følger lover, forskrifter og regler, etter en sak på Universitetet i Oslo i fjor høst, da deres internklinikker for psykologi var stengt i flere uker.

Konklusjonen er manglende evne til å dokumentere at de følger Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og kravene i helsepersonelloven § 16 om organisering av virksomheten og helsetilsynslovens § 3 om internkontroll og oppfølging av egen virksomhet.

Kilde: Sakspapirer til UiBs styremøte, med rapprten om klinikkdrift

Klinikkene hvor psykologistudenter ved Universitetet i Bergen (UiB) har internpraksis har «vesentlige mangler knyttet til å dokumentere etterlevelse av kravene i 'Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten',» ifølge en rapport fra konsulentselskapet PwC, som fungerer som internrevisjon på UiB.

Rapporten konkluderer også med at klinikkene ikke kan dokumentere at de følger loven når det gjelder krav til organisering og internkontroll.

— Vi tar dette på alvor, sier dekan på Det psykologiske fakultet, Bente Wold.

Klinikkene må få bedre system og rutiner for melding, registering, behandling og oppfølging av avvik, uønskede hendelser og klagesaker.

PwC

Gjennomganger etter stenging i Oslo

Universitetet i Bergen (UiB) er ikke de eneste som har klinikker hvor profesjonsstudenter i psykologi har internpraksis. Lignende klinikker finnes også på NTNU, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet.

Ved UiO har det i lengre tid vært konflikter rundt disse klinikkene, og i oktober i fjor stengte universitetsledelsen klinikkene på dagen, fordi de fryktet at klinikkene ikke fulgte loven. Et par uker senere kom to rapporter, en fra advokatfirmaet Kluge og en fra internrevisjonen, som fant brudd eller mulige brudd på lover og forskrifter. Mens klinikkene var stengt vedtok universitetsdirektøren å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten.

Det kom sterke protester både fra studenter og ansatte, og i universitetsstyret reverserte man avgjørelsen om flytting, og bestemte at en slik avgjørelse om eventuell flytting skulle forankres demokratisk i organisasjonen. Tidligere i vår bestemte styret, etter behandling på institutt og fakultet, at klinikkene skulle forbli på universitetet.

I etterkant av stengingen i Oslo har både NTNU og UiT hatt gjennomganger av sine klinikker. De fant flere av de samme manglene som man fant i Oslo.

Vurderte ikke å stenge

Kluge Advokatfirma skrev i sin rapport fra UiO om 13 lovbrudd, avvik eller mulige avvik. Blant dem var at det ikke fantes noen oversikt over hvem som hadde time med hvilken pasient og til hvilket tidspunkt, at man ikke opplyste pasienter om klageadgang og at klinikkene ikke hadde et system for å ta imot varsler.​

Manglende opplysninger om klageadgang på nettsidene er også noe av det PwC-rapporten peker på ved UiB, i tillegg til at de etterlyser «bedre system og rutiner for melding, registrering, behandling og oppfølging av avvik, uønskede hendelser og klagesaker.»

I rapporten heter det at «klinikkene ikke kan dokumentere at de etterlever kravene i helsepersonellovens § 16 om organisering av virksomheten og helsetilsynslovens § 3 om internkontroll og oppfølging av egen virksomhet.»

Manglene var likevel ikke så alvorlige at UiB vurderte å stenge klinikkene, slik man gjorde i Oslo.

— Vi har ikke på noe tidspunkt vurdert å stenge klinikkene, sier Bente Wold, dekan ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen.

Vi begynte å jobbe med manglene med en gang vi fikk rapporten, så mye av det som blir påpekt har vi jobbet med å få i orden.

Bente Wold

Jobber med å rette opp

Wold sier de tar saken på alvor.

— Vi begynte å jobbe med manglene med en gang vi fikk rapporten, så mye av det som blir påpekt har vi jobbet med å få i orden, sier hun.

Hun mener også at noe av det var i orden, men at PwC ikke fikk vite om det.

— Noe av det rapporten peker på er rutiner som vi allerede har, men som ikke har vært lett tilgjengelige for de som jobbet med revisjonen. Det har vi jobbet med å gjøre tilgjengelig nå.

— Men de har vel snakket med ansatte i tillegg til at de fikk dokumentasjon?

— Ja, men det blir litt begrenset hvor mye de kan få tak i. Rapporten har også påpekt at det ikke var klarhet i fullmaktsstrukturen, og etterspør et organisasjonskart, og det finnes nå. De har også vist til at vi må ha tydeligere rutiner for klageadgang, svarer hun.

Klageadgang

Det står i tidsplanen at det skulle vært lagt ut pasientinformasjon med klageadgang på nettsidene 11. april, men det ligger ikke på fellessiden for klinikkene, eller på de enkelte klinikksidene. De ligger derimot på en egen side, via forsiden til fakultetet.

— Burde ikke disse være lette å finne fram til?

— Det skal være lett for ansatte, studenter og pasienter å finne det, og også for potensielle pasienter. Vi har laget helt nye sider som ikke publisert enda, de kommer 1. juni. De må kvalitetssikres og være enkle å bruke. Hvis sidene ikke er lette å finne, må jeg sjekke opp i det.

Foreslår tiltak

I rapporten er det foreslått en rekke tiltak for å bedre på klinikkdriften. Blant annet bør oversikt over relevante lover oppdateres, det står at det må gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), at det er behov for å kartlegge kompetansen til den enkelte ansatte og at klinikkene må ha bedre system og rutiner for å ta imot og følge opp klager og avvik.

Den etterlyser også tydeligere avklaring av ansvar for journalene og ber om en systematisk gjennomgang av styringssystemet.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier i sakspapirene til styret, som var unntatt offentlighet til etter at saken var behandlet, at de også har lagt inn egne tiltak, blant annet en egen visedekan som har overordnet ansvar for klinikkene og at klinikkene skal levere en årlig «klinikkmelding» til fakultetsstyret.

Alvorlige konklusjoner

«Konklusjonene i rapporten er alvorlige og det er svært viktig for UiB å følge opp rapporten med tiltak for å sikre at driften ved klinikkene er i samsvar med helselovgivningens bestemmelser om internkontroll,» kommenterer Bernstrøm i styrepapirene.

Han sier videre at «bruddene på regelverket ligger på systemnivå og er i stor grad knyttet til at rutiner og systemer for internkontroll ikke er på plass eller mangler dokumentasjon.»

Glad for rapporten

Dekan Bente Wold. Foto: UiB

I arbeidet med å rette opp de feilene og manglene rapporten peker på, har fakultetet satt ned en arbeidsgruppe. Den har representanter fra blant annet institutt- fakultets- og klinikkledelsen. Men ikke studenter.

— Hvorfor ikke?

​Dette går primært på klinikken, ikke på undervisningen eller studiet. I tillegg var tiden knapp. Alt som har med undervisningsforhold å gjøre er det viktig at studentene er involvert i, men i denne helsefaglige delen er det mindre viktig.

Dekan Bente Wold legger til at hun er glad for rapporten.

— Vi synes at det er fint å ha fått denne internrevisjonsrapporten og at vi har fått påpekt ting som gjør at det blir høyere kvalitet i det vi holder på med.

Hun sier de jobber også med å slå sammen klinikkene, ettersom de skal flytte til en ny helseklynge på Årstadvollen.

— Da vil de være i samme lokaler, og vi kan tenke mer samarbeid enn det vi har i dag. Slik kan vi også sørge for bedre kvalitet, mener Wold.

Klientene ivaretatt

Hun påpeker at det ikke er funnet brudd på noen lover som gjelder å ta vare på eller behandle pasientene.

— Derfor føler vi at klientene er godt ivaretatt, og vi vil fortsette å jobbe mye med det. Både de administrativt ansatte og klinikkenes psykologer tar dette på alvor. Vi har jobbet mye i en måned, blant annet med å skriftliggjøre rutinene tydeligere, ser hun, og avslutter:

— Alt rapporten viser til av mangler og svakheter skal vi sørge for at er oppe og gå på en ordentlig måte.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS