Strømkrisa

Betalte 10 millioner mer for strøm i desember

Universitetene og høgskolene slipper ikke unna de høye strømprisene.

Urbygningen ved NMBU i Ås. Gamle bygg krever mye strøm, og regninga for desember ble mangedobla for universitetet i Ås.
Publisert Oppdatert

Hele samfunnet har merket de rekordhøye strømprisene denne vinteren.

Og det er ikke noe unntak for høgskolene og universitetene.

Ved OsloMet har strømkostnadene firedoblet seg siden forrige normalår, 2019, og ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) er kostnadene 2,5 ganger så høye.

– For vår del er det i høyeste grad strømprisenes skyld. Det er ikke tvil om annet, sier økonomidirektør ved NMBU, Hans Christian Sundby.

Fjernvarmen dramatisk i vest

Universitetet i Bergen (UiB) opplyser om at strømkostnaden for desember 2021 var tilnærmet doblet sammenlignet med samme måned året før.

– UiB kjøper terminkontrakter for strøm for å unngå store svingninger i kostnader til energi på kort tid, skriver overingeniør ved UiB, Steinar Sundberg, i en e-post.

Likevel understreker han at prisen for desember var den høyeste de har sett på 10 år. Dette forklarer han med med at UiB måtte betale en flaskehalsavgift for strømmen, altså forskjellen i pris mellom systempris og lokalpris.

I desember 2021 var kostnaden, inkludert avgifter, 8,7 millioner kroner. Mot 4,4 millioner i 2020 og 4,8 millioner i 2019.

Han trekker også fram kostnadene for fjernvarme og beskriver de som «dramatiske». Her betalte UiB 7,8 millioner kroner i desember 2021, mot 1,65 millioner i 2020 og 2,17 millioner i 2019.

Ikke veterinærbygget

Flere år på overtid og mange millioner over budsjett, ble i 2021 NMBUs nye veterinærbygg åpnet. Dette betyr store arealer og mye nytt teknisk utstyr.

Likevel er økonomidirektør Sundby helt klar på at det ikke er det nye bygget som har påvirket de høye strømkostnadene. Bygget på omtrent 80.000 kvadratmeter varmes opp med fjernvarme og er, ifølge Statsbygg, bygget som et passivhus.

NMBU betalte over 10 millioner kroner mer for strøm i desember 2021 enn samme måned i 2020.

– Når det gjelder elektrisitet ser vi nok størst effekt av de høye strømprisene, men det er klart at det nye veterinærbygget også vil påvirke energikostnadene, sier Sundby.

Sundby sier man ikke kan se den fulle effekten av veterinærbygget før neste års regnskap. Og i disse tider skal NMBU forhandle fram nye strømavtaler.

– Nå er vi i ferd med å skulle ut på energimarkedet og inngå nye kraftavtaler. Etter tidligere års erfaring er det spotprisavtaler som blir billigst over tid.

– Dette er kanskje ikke den beste tiden å inngå fastprisavtaler?

– Nei, dette er nok ikke tidspunktet for å binde seg til fastpris. Etter tidligere års erfaring er det spotprisavtaler som blir billigst over tid.

Firedoblet

Energikostnadene ved Universitet i Agder (UiA) var 7,4 millioner kroner høyere i 2021 enn i 2020. Ifølge kommunikasjonsdirektør Øivind Dagsvik Eskedal, kom 5,3 av disse millionene i fjerde kvartal.

Ved OsloMet har strømregninga for desember firedoblet seg siden 2019, fra 824.439 kroner til 3.447.000 kroner. Under nedstengninga i desember 2020 kom regninga på 406.964. Tallene er ikke inkludert nettleie.

Powered by Labrador CMS