lønn

BI-professorer og Sintef-forskere på lønnstoppen

Her er oversikten over hvor mye ansatte ved private høgskoler og forskningsinstitutter tjener.

─ Den internasjonale konkurransen om de beste hodene er stadig tøffere, kommenterer kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite ved Handelshøyskolen BI. Bildet er fra høgskolens campus i Nydalen i Oslo.
Publisert

Hvert år lager Forskerforbundet statistikk over hvor mye medlemmene deres tjener. Nå er tallene for ikke-statlig sektor klare. Det omfatter blant annet forskningsinstitutter og private høgskoler.

Blant professorene er det de som jobber ved Handelshøyskolen BI som tjener best, ifølge tallene. De som deltok i undersøkelsen, hadde i snitt nesten 1,1 millioner i årslønn, etterfulgt av professorene ved Høgskolen Kristiania.

BI-professorene tjente i snitt drøye 293 000 mer i året enn sine professorkolleger ved Dronning Mauds Minne Høgskole, som utdanner barnehagelærere.

─ Den internasjonale konkurransen om de beste hodene er stadig tøffere, og BI er avhengig av å kunne gi konkurransedyktige betingelser for å attrahere og beholde dyktige forskere og undervisere, kommenterer kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite ved Handelshøyskolen BI.

Her er oversikten over snittlønna til professorer, høgskolelektorer og førsteamanuenser /førstelektorer ved private høgskoler. Stipendiater kommer i en egen tabell lenger nede i artikkelen.

Lønnsstatistikk 2022

Tallene ble samlet inn gjennom en spørreundersøkelse til Forskerforbundets medlemmer ved årsskiftet. 2.658 ansatte er med i undersøkelsen.

Undersøkelsen har imidlertid flere svakheter. Utvalget er lite for noen grupper. Ved noen høgskoler er det for eksempel så få som tre professorer som har svart. Derfor gir tallene mer en pekepinn enn et fullstendig bilde. På Handelshøgskolen BI var det 13 professorer som rapporterte lønnen sin. Dette gjør at BI ikke ønsker å kommentere tallene spesifikt.

I tillegg gjelder den bare medlemmene i én fagforening, som riktignok er den største i akademia.

Her er snittlønna for vitenskapelige stillinger ved alle høgskolene:

  • Professor: 932.562 kr
  • Dosent:924.187 kr
  • Førstelektor: 719.243 kr
  • Førsteamanuensis: 715.768 kr
  • Høgskolelektor: 645.333 kr
  • Stipendiat: 551.283 kr

Dette tjener de ved forskningsinstituttene

Undersøkelsen tar også for seg de private forskningsinsituttene. Lønna varierer avhengig av stillingstype. De beste betalte seniorforskerne har matforskningsinstituttet Nofima. Der tjener seniorforskerne i undersøkelsen i snitt nesten 953.000 kroner. En seniorforsker ved Vestlandsforskning tjener til sammenligning 695.576 kroner i snitt.

Stillingen seniorforsker kan sammenlignes med professor.

For alle forskerstillinger som krever doktorgrad, er det Sintef som betaler best, ifølge undersøkelsen. En forsker i Sintef AS hadde nesten 878.000 kroner i årslønn.

*Sintef AS omfatter forskningsinstituttene der Sintef har 100 prosent eierskap, mens Sintef Ocean også har andre eiere.

Trine Marie Stene, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet i Sintef, sier at én av forklaringene er at de har mange ansatte med lang ansiennitet.

— I Sintef er det lite turnover. Det er ganske mange med en god del år på baken, som er seniorforskere, sier hun.

—Men sammenligner du med industrien, ligger vi under den. Vi er ikke lønnsledende, fortsetter hun.

For stipendiater har vi inkludert tall fra både høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Her ser vi at forskjellen mellom høyeste og laveste snittlønn er på over 140.000 kroner.

Powered by Labrador CMS