lønn

Dette er den nye lønnen til topplederne

Ingen får ekstra lønn for gode resultater.

NTNU-rektor Anne Borg, NHH-rektor Øystein Thøgersen, direktør for Hk-dir Sveinung Skule, universitetsdirektør Robert Rastad ved UiB og universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO er omfattet av statens lederlønnssystem
Publisert Oppdatert

Rundt 230 av lederne i staten er omfattet av statens lederlønnssystem (SLS). Dette er en ordning som ble opprettet blant annet for å dekke lønnsgapet mellom ledere i privat og statlig sektor. Stillingene er tatt ut av hovedtariffavtalen i staten. Det er meningen at lønnen skal henge tett sammen med oppnådde resultater. Men i år er det ingen som får mer penger for gode resultater.

Ved universitetene og høgskolene er de fire som er omfattet av ordningen, nemlig rektorene ved NTNU og Norges Handelshøgskole, samt universitetsdirektørene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. I tillegg kommer direktøren for direktoratet HK-dir.

Departementet ba ikke om innspill

Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter lønnen til «sine» ledere. Vanligvis ber departementet først om innspill fra styrene om hva de skal gi i lønn.

Men det har de ikke gjort i år. De gitt alle lønnsøkning på omtrent 3,7 prosent. I brev til de aktuelle institusjonene i oktober skriver departementet:

«Regjeringen har understreket at statlige toppledere ikke kan ha vedvarende høyere lønnsutvikling enn frontfagsrammen og at departementene må sørge for at gjennomsnittslønnen på SLS ikke øker mer enn frontfagsrammen. Departementet har av den grunn ikke innhentet forslag til lønnsjustering fra institusjonene i år slik som tidligere år.»

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny lønn for lederne, som gjelder fra 1. oktober i år og de neste 12 månedene.

Slik er den nye lønnen:

  • NTNU-rektor Anne Borg: 1 817 790 kr (en økning på 47 790).
  • NHH-rektor Øystein Thøgersen: 1 711 050 kr (økning på 61 050)
  • Universitetsdirektør Robert Rastad ved UiB: 1 489 972 kr (økning på 53 162).
  • Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO: 1 677 161 kr (økning på 59 841).
  • Direktør Sveinung Skule for Hk-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse): 1 545 136 kr (økning på 55 130).

Følger frontfagene

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at lederne i statens lederlønnsordning de siste årene uansett har fått det samme som frontfagstillegget.

— I år er situasjonen den samme. Vi så det dermed ikke som hensiktsmessig å be om innspill fra institusjonene på måloppnåelse, skriver departementet til Khrono.

Tidligere i år anbefalte et regjeringsoppnevnt utvalg å avvikle lederlønnssystemet i staten, og at lederne overføres til hovedtariffavtalene i staten.

De lokale lønnsforhandlingene i staten er i sluttspurten. Fristen for å bli enige ble utsatt fra 31. oktober til 30. november.

Powered by Labrador CMS