Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen realiserer fra 1. januar en rekke omorganiseringer av etater underlagt departementet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tolv etater er berørt når Isaksen omorganiserer fra 1. januar 2018

Ny struktur. Fra nyttår er en rekke etater underlagt Kunnskapsdepartementet berørt av omorganisering. I løpet av 5 år skal 60 stillinger flyttes ut av Oslo.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trond Ingebretsen er direktør for Senter for IKT i utdanningen. Dette senteret blir fusjonert med Utdanningsdirektoratet og var ett omdiskutert grep da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i 2017 annonserte hvordan han ville omorganisere etatene underlagt departementet.

Det nye Utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

— Fusjonsprosesser er alltid krevende, men vi er godt fornøyde med prosessen så langt, sier Ingebretsen til Khrono, og han fortsetter:

— Det har vært lagt vekt på at ansatte skal beholde oppgavene sine. Vi har blitt tatt meget godt i mot av Utdanningsdirektoratets ansatte, og vi har etablert et svært godt samarbeide på ledernivå.

Ingebretsen vektlegger at det har vært avgjørende at statsråden og ledelsen i Kunnskapsdepartementet både har understreket at det er to velfungerende virksomheter som skal slås sammen, og at den nye virksomheten skal ha et forsterket fokus på IKT og digitalisering.

— Dette setter retning på den faglige integrasjonen vi skal starte på til nyåret. Denne strategiprosessen vil legge premissene for hele porteføljen av virkemidler som det nye direktoratet skal bruke for å sikre bedre måloppnåelse, sier Ingebretsen.

Les også:

Her er grepene Isaksen tar

Omorganiseringen som realiseres fra nyttår innebærer at alle som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning blir samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT i Oslo og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen.

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høgskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT.

CERES blir slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. Det nye forvaltningsorganet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo. De skal opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG, blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark løpet av 2018.

Og til slutt; Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir som nevnt slått sammen fra årsskiftet. Det nye Utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Flytter på 60 stillinger i løpet av 5 år

Endringene departementet har vedtatt vil i løpet av fem år bety at 60 stillinger flyttes fra Oslo og ut til andre byer og steder.

Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen skal flyttes fra Oslo til Bø i Telemark i løpet av 2018, og 10 stillinger følger med.

10 stillinger i Kompetanse Norge, knyttet til karriereveiledning, skal til Tromsø i løpet av 2018.

20 stillinger i det nye direktoratet, som er en fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, skal flyttes ut fra Oslo innen fem år. Det nye Utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde.

20 stillinger i NOKUT og CERES skal også flyttes ut i løpet av fem år, til henholdvis Bergen og Trondheim.

Fornøyd CERES-leder

Grete Christina Lingjærde, er direktør for dagens CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for studier og forskning, som skal slås sammen med deler av aktivitetene i Uninett, samt BIBSYS. Hovedkontoret skal legges til Trondheim, men mye aktivitet skal beholdes i Oslo.

Grete Christina Lingjærde, direktør CERES. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Lingjærde sa seg godt fornøyd med de tiltak Isaken hadde bestemt seg for da de ble lansert i 2017.

— Er du nå ved årsskiftet fortsatt fornøyd med situasjonen?

— Ja, vi ser fortsatt fram til å bli en del av et nytt forvaltingsorgan i 2018, sier Lingjærde til Khrono og legger til:

— Ceres sin virksomhet opprettholdes og Ceres fortsetter å levere tjenester og systemer slik som før. De tre organene til departementet skal til sammen flytte ca 20 årsverk ut av Oslo over en periode på fem år. For Ceres sin del er det ingen dramatikk og vi har fått forespeilet at det vil skje gjennom naturlig avgang.

Ny direktør lansert rett før jul

Kongen i Statsråd bestemte fredag 15. desember at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

Olsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT. Han har utdanning fra Krigsskolen og en MBA i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen, heter det i en pressemelding fra departementet.

Departementet skriver selv at Olsen er sterkt ønsket av Kunnskapsdepartementet som leder av den nye virksomheten.

Tjenesteorganet, som på et tidspunkt vil få et annet navn, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Ansvaret for å utøve eierstyring av UNINETT AS vil også på sikt overføres til den nye virksomheten.

— Tjenesteorganet blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Jeg er glad for at Roar Olsen skal lede det arbeidet. Vårt mål er at universiteter og høgskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i pressemeldingen.

Hovedkontoret til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan er lagt til Trondheim. Virksomheten opprettes formelt 1. januar 2018.

Styret i UNINETT har konstituert Tor Holmen som administrerende direktør for UNINETT, og vil umiddelbart starte rekrutteringsprosessen for en ny administrerende direktør. Tor Holmen har vært viseadministrerende direktør i UNINETT siden 2012.

Aasen (Ap): Redd det blir mer byråkrati

Daværende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne Aasen, sa da vedtakene ble offentliggjort at hun og Ao forstod at Isaksen og regjeringen ønsker å effektivisere forvaltningen, og hun mener det er bra at man ser på hvordan man organiserer eget apparat rundt tjenester og i underliggende etater.

— Men når man skal gjøre endringer må man enten gjøre det fordi måten man gjør det på i dag ikke fungerer, eller man må gjøre det fordi man kan dokumentere at det vil bety effektivisering, sier Aasen til Khrono.

Arbeiderpartiet og mange andre har engasjert seg i skjebnen til Senter for IKT i utdanningen. Mange høringsinnspill har støttet at senteret må få bestå som i dag, men det har Isaksen ikke lyttet til.

— Arbeidet med IKT-bruk og -utvikling i norsk skole er på ingen måte i mål, og de rød-grønne partiene har vært kritisk gjennom merknader i Stortinget mot at senteret skal inn i Utdanningsdirektoratet nå, sa Aasen blant annet.

Røe Isaksen var av en annen oppfatning:

— Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier han i pressemeldingen fra departementet.

Fakta

Slik omorganiserer Isaksen

CERES + Uninett+BIBSYS

CERES blir slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

NOKUT

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT. NOKUT vil ha hovedkontor i Oslo.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Blir slått sammen med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i UHR og NOKUT. Det nye organet vil ha hovedkontor i Bergen, men vil også ha virksomhet i Tromsø.

Karriereveiledning i Tromsø

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo. De skal opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

FUB og FUG til Bø i Telemark

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG, blir flyttet fra Oslo til Bø i løpet av 2018.

Utdanningsdirektoratet og senter for IKT i utdanning blir ett

Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS