Forskningsrådet

Ble beskyldt for å stenge døra for unge forskere. Men nå får Forskningsrådet skryt

Forskningsrådet fjerner Fripro-aldersgrense. Nå trenger ikke forskerne lenger være under 40 år for å kvalifisere som «unge talenter».

Forskningsrådets styre, som ledes av Kristin Halvorsen (t.v.), støttet administrerende direktør Mari Sundli Tveits forslag om å fjerne kravet om at søkere til Forskerprosjekt for unge talenter må være under 40 år. Her fra Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse på Gardermoen tidligere i år.
Publisert Oppdatert

— Dette er vi glade for. Vi setter pris på at Forskningsrådet her er lydhøre og løsningsorienterte i prosessen, sier Nils H. Korsvoll, som er leder for Akademiet for yngre forskere.

De har protestert mot at Forskningsrådet i februar gjorde det vanskeligere for en del unge forskere å søke om penger til banebrytende forskning under Fripro-ordningen.

Men på fredagens styremøte kom styret de unge forskerne i møte.

Stengte døra

Bakgrunnen for endringene i Fripro-ordningen er at statsråd Ola Borten Moe (Sp) krever at suksessraten for Fripro-søknader skal opp til 25 prosent. Blant annet strammet styret inn på det som heter Forskningsprosjekt for fornyelse.

Det nye kravet var at du må vente seks år etter avlagt doktorgrad før du kan søke om midler. Denne ordningen ble altså forbeholdt erfarne forskere. Yngre forskere ble henvist til en annen ordning innenfor Fripro, nemlig Forskerprosjekt for unge talenter.

Men også her er det begrensninger for hvem som kan søke. Du må være under 40 år og det må ha gått to år siden du disputerte.

Konsekvensen ble at forskere som disputerer i slutten av 30-årene faller mellom to stoler. Disputerer du som 38-åring, er du for gammel til å søke på Unge talenter, og må vente seks år før de kan søke på Fornyelse.

«Forskningsrådet stenger døra for unge forskere», skrev Akademiet for yngre forskere i et innlegg i Khrono.

Fjernet aldersgrense

Men Forskningsrådet lyttet til protestene og bestemte seg for å vurdere saken på nytt. Og på fredagens styremøte vedtok styret å fjerne 40-årsgrensen for Unge talenter fra og med utlysningene høsten 2023.

— I etterkant av vårt møte i februar har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at endringene vil få uheldige konsekvenser for noen forskere tidlig i karrieren. Derfor er det både riktig og viktig at vi nå fjerner aldersgrensen for unge talenter i Fripro, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen i en melding på Forskningsrådets nettside.

Nils H. Korsvoll.

Nils H. Korsvoll roser Forskningsrådets håndtering.

— Det har vært en veldig positiv opplevelse.

Ingvild Reymert i Akademiet for yngre forskere var den som først tok opp problemet i Khrono.

Fakta

Fripro (banebrytende forskning)

  • Fripro er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag.
  • Fripro finansierer grunnleggende, fremragende forskning, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.
  • Det lyses ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder.
  • Består av Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter ogTreårig forskerprosjekt med internasjonal

    mobilitet.

Kilde: Forskningsrådet

Nå sier hun:

— Det er helt fantastisk hvis de endrer det. De har hørt på oss yngre forskere. Jeg vil si tusen takk til Forskningsrådet og Mari (Sundli Tveit, journ.anm.) for at de har vært så lydhøre. Det viser at det lønner seg å si fra.

Unge talenter-ordningen beskrives slik på Forskningsrådets nettside:

«Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, to til sju år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet».

Nå forsvinner altså kravet «under 40 år».

— At forskere kan være tidlig i karrieren, selv om de er litt senere i livet, er jo noe vi er klar over og har sett på en stund. Så at det å være tidlig i forskerkarrieren ikke kobles opp mot alder, tenker vi at kan være et enkelt grep for å sørge for at folk ikke havner mellom to stoler, som var problemet med det forrige vedtaket, sier leder Nils Korsvoll i Akademiet for yngre forskere.

Å fjerne aldersgrensen kan også være nyttig hvis man skal jobbe for mer sektormobilitet, sier han. Hvis folk for eksempel tar doktorgrad etter flere år i en annen sektor, kan en aldersgrense for å søke om forskningsmidler være hemmende.

Får du støtte gjennom Unge talenter-ordningen, får du mellom 4 og 8 millioner kroner til et prosjekt som går over tre til fire år.

Kan ha negative konsekvenser

Men å fjerne aldersgrensen kan også ha negative konsekvenser, sett fra Forskningsrådets ståsted.

Det ønsker som sagt å få ned antall Fripro-søkere, slik at innvilgelsesraten går opp.

Å fjerne aldersgrensen kan også føre til at flere søker på Unge talenter.

«Det er en risiko for at søknadstypen i redusert grad vil treffe det opprinnelige formålet med å bidra til en attraktiv forskerkarriere for de unge, ved at deler av midlene potensielt vil gå til eldre forskere», står det i saksframlegget til administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Samtidig legger Forskningsrådets nye plan for forskerrekruttering og tidlig karriere sterkere vekt på sektormobilitet. Dette mener Sundli Tveit at taler for å være mindre opptatt av forskernes alder.

Forskningsrådet opplyser at Forskerprosjekt for unge talenter også vil få et nytt navn fra høsten.

Powered by Labrador CMS