Rettssak

Ble tatt i selv­plagiering. Nå kjører studenten saken gjennom retts­systemet

En student leverte en eksamensbesvarelse der han skrev av flere avsnitt fra sin egen tidligere eksamensbesvarelse. Nå skal saken behandles av Borgarting lagmannsrett.

Studenten tapte rettssaken i Oslo tingrett forrige sommer. Nå skal Borgarting lagmannsrett vurdere om studentens eksamensbesvarelse var fusk eller ei.
Studenten tapte rettssaken i Oslo tingrett forrige sommer. Nå skal Borgarting lagmannsrett vurdere om studentens eksamensbesvarelse var fusk eller ei.
Publisert

«Kan man virkelig stjele av seg selv?» spurte studenten i 2021.

Han har siden høsten 2020 kjempet en innbitt kamp for å renvaske seg for beskyldninger om selvplagering. Først i klagenemndene, senere i Oslo Byfogdnemnd og til slutt i Oslo tingrett. Denne uka skal ankesaken hans opp i Borgarting lagmannsrett.

Så langt har ingen instanser trodd på studenten, som mener at han ikke fusket da en plagiatkontroll konstatert at 18 prosent av teksten i en eksamensbesvarelse var lik teksten i en av studentens tidligere eksamensbesvarelser levert inn våren 2020.

Studenten hadde ikke referert til sin tidligere eksamensbesvarelse, og fikk dermed besvarelsen annullert og ble utestengt i ett semester fra Universitetet i Oslo (UiO).

La til setning

Studenten har tidligere ment at det er flere feil i behandlingen av denne saken. Da Khrono snakket med han sommeren 2021, forklarte han at handlingen ikke kan defineres som fusk basert på det gjeldende regelverket da han leverte inn besvarelsen. Han viste til at informasjonen om fusk på UiOs nettside ble endret i etterkant av innleveringen.

På nettsiden for kildebruk og referanser står det: «Det kan bli regnet som fusk eller forsøk på fusk å bruke andres materiale i oppgaven din uten å opplyse om det. Det kan også bli regnet som fusk eller forsøk på fusk å bruke eget tidligere arbeid uten å opplyse om det».

Et søk i Wayback Machine, et søkeverktøy som lagrer nettsider, viser at den siste setningen ble lagt til etter at studenten hadde levert sin besvarelse.

Studenten har ment at han ikke oppfyller kravet om å ha vist forsettlig eller grov uaktsomhet, da informasjonen på UiOs nettside ikke opplyste at det ble regnet som fusk å bruke sitt eget tidligere arbeid.

Skrev av tidligere oppgave

Da Oslo tingrett behandlet saken i fjor sommer, konkluderte den med at den mannlige studenten hadde fusket.

I en utfyllende redegjørelsen slo tingretten fast at informasjonen som ble gitt i forbindelse med den konkrete hjemmeeksamenen, og som generelt var tilgjengelig på nettsidene, gjorde det klart at det ville kunne regnes som fusk å gjengi eget tidligere arbeid uten å oppgi kilden.

Studenten har tidligere forklart at det ikke var hans intensjon å skrive av eget arbeid. Han har forklart at det var tilsvarende spørsmål og tema i begge fagene. På grunn av pandemien var bibliotekene stengt, og derfor våget han ikke å endre på formuleringene når han ikke hadde tilgang til originalkildene.

Tingrettsdommeren la vekt på at enkelte avsnitt er 100 prosent like, og ifølge dommen forklarte studenten i tingretten at han skrev av flere avsnitt. Han forklarte at han ikke henviste til sin tidligere oppgave for ikke å bryte anonymitetsplikten.

Den vurderingen var retten ikke enig i.

Er det fusk?

Retten mente at studenten burde gjort en ny selvstendig analyse, og ikke lent seg på en tidligere besvarelse.

«Retten kan ikke se at regelverket gav anledning til avskrift eller klipp og lim fra tidligere innleveringer. Dersom han ikke var i stand til å analysere temaene på nytt, og ut fra den kunnskapen han hadde, måtte han dermed vist til den tidligere innleveringen som kilde», slår retten fast i dommen.

Et stridstema i rettsprosessene studenten har vært gjennom, har vært om selvplagiering kan betraktes som fusk.

Oslo tingrett kom fram til at gjenbruk av «tidligere innleveringer i form av ren avskrift ikke gir riktig eller faglig betryggende grunnlag for å prøve eller vurdere hvilke kunnskaper kandidaten har tilegnet i løpet av det konkrete kurset eller studiet».

Det ble en større debatt om selvplagiering sommeren 2021 etter at en sykepleierstudent ble utestengt fra Universitetet i Agder i to semester, etter å ha levert en oppgave med 194 av 5 000 ord kopiert fra sin egen, tidligere eksamensoppgave.

«Ikke for strengt»

Det er satt av én dag, 2. mars, til behandling av Oslo-studentens sak i Borgarting lagmannsrett.

Regjeringsadvokaten ber i sitt sluttinnlegg lagmannsretten forkaste anken. De mener tingrettens vurdering er riktig og at det er «ingen tvil om at både de objektive og subjektive vilkårene for fusk foreligger».

Regjeringsadvokaten argumenterer videre med at straffen, utestengning i ett semester og annullering, ikke er for strengt eller «en grovt urimelig reaksjon».

Studenten har ikke svart på Khronos henvendelse om en kommentar til saken. Sluttinnlegget hans var ikke levert inn da Khrono kontaktet lagmannsretten fredag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS