dag rune olsen

Blei vald til president: ­
— Det er sjølvsagt ei ære

UiT-rektor Dag Rune Olsen er vald til president for The Young European Research Universities Network (YERUN). Det synest han er stas.

Portrett av Dag Rune Olsen
Dag Rune Olsen har blitt president.

— Eg skal jobbe for at nettverket held fram med det gode arbeidet, og påverke EU sin forskings-, utdannings- og innovasjonspolitikk. Det vil òg tene UiT i på sikt.

Det uttalar rektor ved UiT Noregs arktiske universitet, Dag Rune Olsen, i ei pressemelding.

— Ei ære

På ei generalforsamling for YERUN nyleg blei Olsen vald til president for nettverket, som er eit europeisk universitetsnettverk for «unge» forskingsuniversitet.

— Det er jo sjølvsagt ei ære, seier rektoren.

YERUN har blant anna som hovudoppgåve å påverke og gje råd om EU sin politikk for å forme framtida til universiteta og ha ein reell innverknad på rolla og karakteren til høgare utdanning i Europa.

Nettverket skal også fremje samarbeid og transformative aktivitetar blant medlemmene, med sikte på å leggje til rette for forbindelsar.

22 medlemmer

Det er 22 universitet med i YERUN, i all hovudsak frå Vest-Europa. Frå Noreg er det berre UiT Noregs arktiske universitet og Universitetet i Søraust-Noreg (USN) som er medlem. 

YERUN skal leggje til rette for samarbeid, men òg vere ei røyst for nettverket inn i Brussel, står det i pressemeldinga frå UiT.

Dag Rune Olsen seier at ein som del av nettverket får god og oppdatert informasjon om kva som skjer i EU.

— I tillegg lærer institusjonane i nettverket av kvarandre, vi byggjer ein felles oversikt over EU sine utlysingar, og søkjar samarbeid der dette er mogleg, seier Olsen.

Powered by Labrador CMS