NTNU STYREMØTE

Blir orientert om campusplaner

På onsdagens styremøte ved NTNU skal styret blant annet orienteres om reviderte planer for campussamlingen ved universitetet.

Prosjektsjef for Campusprosjektet ved NTNU, Merete Kvidal.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget redusert kostnadsramme for NTNUs campussamling. Det ble også besluttet å benytte styringsmodellen «Design to cost» for prosjektet.

Tidligere benyttet man i prosjektet adskilte arealrammer for nybygg- og ombygging. Disse ble nå vedtatt slått sammen, noe som er beskrevet i oppdragsbrevet til Statsbygg. De er byggherre på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Reduksjon fra 13,7 til 11,6 milliarder

Kostnadsrammen er redusert fra 13,7 til 11,6 milliarder kroner. Det heter videre i styrepapirene at de endrede rammene gjør at Statsbygg har startet prosessen for å sikre at campussamling kan realiseres innenfor kostnadsrammen.

I notatet til styret blir det lagt fram en tidsplan for tilpasning til ny rammer for campussamling. Der heter det:

 • 5. mai – september 2021: arbeid med berørte faglige klynger om aktuelle overordnede løsninger.
 • Juli: oppstart Kvalitetssikring 2 trinn 1 i regi av Finansdep/Kunnskapsdep, med 2-4 løsningsvarianter innenfor ny kostnads- og arealramme.
 • September: Valg av løsning innenfor redusert kostnadsramme. Styret vil få sak til behandling i beslutningsfasen.

— Noen savner allerede effekten av campussamling

Prosjektdirektør for Campusutvikling ved NTNU, Merete Kvidal skal orientere styret om notatet onsdag.

For henne er det viktig at full campussamling fremdeles blir en realitet.

— Vi er nødt til å tenke litt nytt, og tenke oss nøye om for hvordan dette skal gjøres framover. Vi må og skal få til full campussamling med den reduserte kostnadsramma, sier Kvidal.

— Hvordan er framdriften i prosjektet nå, etter reduseringen?

— Jeg er en utålmodig sjel jeg. Tenker at vi vil jo gjerne ha effektene av det her så fort det lar seg gjøre, innenfor de kvalitetsmålene vi har. Selvfølgelig for NTNUs kjernevirksomhet men også en god del av byen. En fin del av byen. En bedre del av byen. Vi vil ha den positive effekten av campussamling så raskt som mulig, sier Kvidal.

Campusprosjektet skulle opprinnelig være ferdig i 2025. Kvidal har tidligere uttalt at hun ikke ser for seg byggestart før 2024, en tidslinje hun fremdeles mener kan realiseres.

— Vi er klar vi, men det er et stort og komplekst byggeprosjekt. Mye som skal planlegges. Vi utvikler funksjonsbeskrivelser nå, og så skal statsbygg bygge. JegT tor det fremdeles er fullt oppnåelig med byggestart i 2024, men det krever god planlegging. Særlig nå når vi har litt stram ramme må vi passe på at vi styrer kostnadene godt og tidlig nok, sier Kvidal.

Andre saker på dagsorden

Styremøte ved NTNU, onsdag 5. mai 2021, kl. 08:30-14:00 (Møtet foregår på zoom)

Vedtakssaker

 • Klagesak oppsigelse, Notat, U.off jf. Flv. §13S-sak 26/21
 • Ansettelse av dekan – Fakultet for arkitektur og design i åremål for perioden 01.08.2021-31.07.2025 Notat. U.off jf Offl. § 25, 1. ledd
 • Anskaffelse av internrevisjonstjenester Notat. Utsatt off. jf. Offl. § 23
 • Midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanning våren 2021 Notat m/vedlegg
 • Protokoll fra styrets møte 05.05.21

Orienteringer

 • Utkast til utlysningstekst til stilling som administrasjonsdirektør, samt nærmere beskrivelse av ansettelsesprosess, og ansvarsforhold mellom administrasjonsdirektør og avdelingsledernivå Notat
 • Rektors orienteringer
 • NTNU Campussamling – Oppfølging av ny kostnads- og arealrammeNotat med vedlegg
Powered by Labrador CMS