Blir stor omorganisering ved Høgskolen i Østfold

Torsdag vedtok styret ved høgskolen å opprette tre nye fakulteter.

Høgskolerektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ønsker mer strategisk tenkning om utdanning og forskning.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert etter styremøtet)

I torsdagens styremøte ble det klart at Høgskolen i Østfold skal gjennomføre den største institusjonelle forandringen de har hatt på over 20 år.

«Ny faglig organisering av Høgskolen i Østfold» var hovedtema på møtet, og denne saken gikk altså gjennom.

Omorganiseringen går hovedsaklig ut på å gå fra dagens fem avdelinger til tre fakulteter — med tilhørende institutter.

De nye fakultetene vil hete «Fakultet for lærerutdanning og språk», «Fakultet for helse, velferd og organisasjon» og «Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi».

Knytter fagmiljøene sammen

To av fakultetene — «Fakultet for helse, velferd og organisasjon» og «Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi» vil være campusoverkridende. Dette er nytt ved høgskolen.

— Høgskolen har siden fusjonen (i 1994 journ.anm.) jobbet med å bli én institusjon, og få knyttet fagmiljøene enda tettere sammen, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen til Khrono før møtet.

Han forteller at denne prosessen har vært viktig for høgskolen.

— Det er viktig å konsolidere fagmiljøer som har ambisjoner. Det er også viktig å sørge for bedre ressursutnyttelse og mer strategisk tenkning om utdanning og forskning, sier Jelsness-Jørgensen.

Rektoren sier at det har kommet klare signaler fra styret om at den nåværende organiseringen av høgskolen ikke legger godt nok tilrette for de faglige ambisjonene høgskolen har.

— Etter mitt skjønn har det vært en god prosess med god dialog med hele organisasjonen.

I tråd med faglige ambisjoner

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har ledet denne prosessen. Hovedtillitsvalgt for Unio, Ragnar Knudsen, har sittet i denne arbeidsgruppen. Han skriver i en SMS til Khrono at han mener det har vært en god prosess, og at innspill fra ansatte, deres organisasjoner og deres faglige enheter er godt ivaretatt.

— Det endelige forsalget er basert på justeringer i tråd med høringsinnspill som organisasjonen har kommet med, sier Jelsness-Jørgensen.

— Hvis dette blir vedtatt, hvordan vil ansatte og studenter merke det?

— Jeg tror ikke det vil endre hverdagen deres i veldig stor grad. De fleste vil fortsette med sine aktiviteter som før. Det man vil kunne merke er at det blir mer moment i faglige og strategiske satsinger, som er viktige for relaterte fagmiljøer. Vi vil få en organisasjonsstruktur som i større grad underbygger de faglige ambisjonene, sier han.

— Har noen vært mot en slik omorganisering?

— Det har vært forholdsvis liten uro rundt dette. Det er nok alltid noen som ønsker å opprettholde ting slik de er. Vi har vært veldig årvåkne for de signalene vi har fått fra faglig hold, sier han.

Flere store endringer

Dette kommer rett etter at styret ved høgskolen nylig vedtok å gå fra valgt rektor og todelt ledelse til ansatt rektor og enhetlig ledelse.

— Vi gjør egentlig ganske mange endringer i organisasjonsstrukturen nå. Nå skal vi få til gode prosesser for å tegne det overordnede organisasjonskartet. Det blir en spennende høst og vår, sier Jelsness-Jørgensen.

På styremøtet torsdag skal det også vedtas prosess, stillingsbeskrivelse og kunnsgjøringstekst for ny ansatt rektor i 2021.

Rektor skal ansettes på åremål, og kan maksimalt sitte sammenhengende i 8 år.

Det foreslås at styremedlem Berit Kjelstad skal lede innstillingsutvalget.

Powered by Labrador CMS