Rektor Øystein Thøgersen har doblet bionusen til forskere som får inn artikler i et av de 50 tidsskriftene som teller i Financial Times rangering av handelshøyskoler. Foto: Siv Dolmen/ NHH

Dobler bonus til ansatte for å klatre på internasjonal ranking

Publisering. Forskere ved NHH får økonomisk bonus hvis de publiserer i tidsskrifter som teller for å klatre på rangeringen til Financial Times. Nå dobles satsene.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges handelshøyskole (NHH) har som mål å gjøre det bra på internasjonale rangeringer, spesielt på Financial Times (FT) Business School Rankings, som er den klart viktigste for internasjonalt orienterte handelshøyskoler.

På Financial Times 2018-kåring kom NHHs siviløkonomutdanning på 72.plass av 100 institusjoner, mens konkurrenten BI kom på 87. plass av 100.

Ifølge NHHs strategi for 2018‐2021 skal NHH «øke vektleggingen av internasjonale akkrediteringer og plassering på internasjonale rankinger».

Gjør vi det bra når det gjelder å publisere i disse tidsskriftene, så vet vi at vi har høy relevans.

Kenneth Fjell

Fakta

På topp i økonomiutdanning

Rangeringen gjelder Master in Management, som er en av flere rangeringer som Financial Times gjør av økonomiutdanninger. Rangeringen ble offentliggjort i september 2018.

1. University of St Gallen Switzerland MA in Strategy and International Management

2. HEC, Frankrike, MSc in Management

3. London Business School,Masters in Management

4. Essec Business School France / Singapore MSc in Management

5. ESCP Europe,, ESCP Europe Master in Management

6. Università Bocconi. Italia, MSc in International Management

7. University College Dublin, MSc in International Management

8.Rotterdam School of Management,Erasmus University, MSc in International Management

9. Cems Masters in International Management

10. IE Business School. Spania Master in Management

72. Norges handelshøyskole

87. Handelshøyskolen BI

Kilde: Financial Times

For å gjøre det bedre på FTs rangering, dobler rektor nå bonusen som forskerne ved NHH får hvis de får inn en artikkel i en av de 50 tidsskriftene som Financial Times bruker som en viktig del av grunnlaget for rangeringen.

Mens forskerne før fikk 20.000 kroner for å få en artikkel inn i et av de 50 tidsskriftene på FT-listen, skal de heretter få 40.000 kroner, går det fram av styrepapirene til NHH-styremøtet 4. april. Vedtaket er allerede gjort av rektor, og styret blir nå orientert om beslutningen.

Det vanker også andre publikasjonsbonuser på NHH-forskerne. NHH har satt opp sin egen liste over 36 tidsskifter, og her er bonusen høyere; 80.000 kroner. Ved publisering i et tidsskrift som står på både NHHs bonusliste og FT-listen er bonusen 120.000 kroner.

Styres mot FT-rangering

Prorektor Kenneth Fjell ved NHH opplyser at bonusordningen for FT-tidsskriftene har eksistert siden 2013, mens NHHs bonusliste har eksistert siden 2003.

— Hvorfor er det så viktig å styre publiseringen i retning av tidsskriftene på FT-listen?

Prorektor Kenneth Fjell ved NHH. Foto: NHH

— Tidsskriftene på FT-listen stemmes fram av de 200 skolene som deltar i rangeringene. Gjør vi det bra når det gjelder å publisere i disse, så vet vi at vi har høy relevans, sier han.

Fjell påpeker at det er flere faktorer enn publisering i de rette tidsskriftene som avgjør rangeringen.

— Publiseringen er den enkeltdimensjonen vi selv kan påvirke, mens for eksempel lønnsnivå etter endt utdanning, som er en annen av dimensjonene, kan vi naturlig nok ikke påvirke, sier han.

— Har bonusordningen ført til høyere antall publiseringer i de 50 FT-tidsskiftene?

— Vi har ikke gode nok tall til å si noe sikkert om det. Publiseringene svinger jo en del fra år til år, og tallene er for små til at vi kan lese ut noen tydelig trend. Det er også slik at FT-listen har endret seg litt, sier han.

Bonus bare for åpne tidsskrifter?

NHHs egen bonusliste skal revideres i løpet av 2019, går det fram av styrepapirene til NHH-styret 4. april. Listen revideres hvert tredje år.

I dag er det 36 tidsskrifter på NHH-listen. «I arbeidet med å revidere denne listen legges til grunn at en skal basere seg på objektive, eksternt gitte kriterier. Det må også vurderes hvordan utfallet av de pågående prosessene knyttet til Plan S og Open Access skal få betydning», står det i styrepapirene.

— Kommer dere til å gjøre endringer på hvilke tidsskrifter som gir bonus, etter om de er åpent tilgjengelige eller ikke?

— Det må vi drøfte når vi skal revidere listen. Vi må avveie betydningen av å publisere åpent opp mot betydningen av høy vitenskapelig kvalitet. Det kan bli målmotsetninger her. Plan S påvirker oss uansett og vi må drøfte i hvilken grad vi skal skjele til Plan S. Vi følger selvsagt nøye med på hva som skjer, sier Fjell.

Han sier at NHHs liste er moden for revisjon.

— Selv om vi har revidert listen hvert 3. år, har det ikke skjedd store endringer i sammensetningen av listen, sier han.

Falt noen få plasser i 2018

Både NHH og BI falt noen få plasser i 2018 på rangeringen over Master in Management, der masteren som fører til siviløkonom (som kalles MSc i Business Administration på NHH) hører hjemme. Mens NHH kom på 72.plass av 100 institusjoner og BI på 87. plass i 2018, kom de på henholdsvis 65. plass og 77. plass av 95 institusjoner i 2017.

Financial Times gjør flere rangeringer av handelshøyskoler gjennom året. NHH er med på flere av dem, men legger mest vekt på rangeringen Masters in Management.

Fra 2017 til 2018 gikk det totale antallet med publikasjonspoeng ved NHH ned, og handleshøyskolen hadde størst nedgang av alle, viser ferske tall.

NHH leverte 19,6 prosent færre publikasjonspoeng i 2018 sammenlignet med 2017, skrev Khrono nylig.

Prorektor for forskning ved NHH, Kenneth Fjell, sa til Khrono i den sammenhengen at han ikke liker ikke nedgangen, men viste til at NHH er en forholdsvis liten institusjon og at antall publiseringer kan svinge en del fra år til år.

— Vi legger selvfølgelig merke til disse tallene og er opptatt av dem. Vi opplever år om annet at det er en nedgang, men hvis man ser på den langsiktige trenden så er den positiv, sa Fjell.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS