karakterkrav

Borch sier nei til unntak fra karakterkrav

Sandra Borch vil ikke la fire universiteter og høgskoler få gjøre unntak for karakterkrav på lærer- og sykepleieutdanninger.

Sandra Borch gir avslag på søknader om unntak fra karakterkrav på lærer- og sykepleieutdanninger.
Sandra Borch gir avslag på søknader om unntak fra karakterkrav på lærer- og sykepleieutdanninger.
Publisert Oppdatert

Onsdag 20. desember har forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch  hatt et digitalt møte med ledelsen for de fire institusjonene som har søkt om dispensasjon fra karakterkravene for sykepleier- og lærerutdanningene. 

Det er Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Nord universitet, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiT Norges arktiske universitet.

Borch orienterte i møtet om at søknadene om dispensasjon ikke innvilges nå.

— Har sett grundig på søknadene

— Jeg har i dag hatt et godt møte med ledelsen for HVL, Nord universitet, UiT og USN. Jeg har stor forståelse for at disse institusjonene vender hver stein for å få fylle studieplassene sine. Vi trenger hver eneste lærer og sykepleier vi kan få, sier Borch i en e-post til Khrono i etterkant av møtet.

Hun forteller at hun har gått grundig inn i søknadene. 

— For meg er det viktig å lytte til universitetene og høgskolene, og disse fire institusjonene har pekt på at de spesielle nivåkravene for sykepleier- og lærerutdanningene hindrer motiverte søkere å komme inn, sier Borch.

Borch mener søknadene fra de fire institusjonene er gode og velbegrunnede, og hun trekker fram at institusjonene er tydelig på at det ikke er aktuelt å senke kvalitetskravene som stilles for å fullføre en utdanning som lærer eller sykepleier.

Khrono spør Sandra Borch om hva hun foreslår at de fire insitusjonene skal gjøre, og hvilke alternative forslag Kunnskapsdepartemenet vil komme med. 

Hun sier i et skriftlig svar: 

— Fra Kunnskapsdepartementet jobber vi med flere store politiske prosesser for å styrke rekruttering og gjennomføring på våre viktige profesjonsutdanninger. I løpet av de neste månedene skal jeg blant annet legge fram en stortingsmelding om opptakssystemet, en stortingsmelding om profesjonsutdanningene og en rekrutteringsstrategi for lærerutdanningene.

Og videre:

— De store utfordringene som de fire institusjonene synliggjør med disse søknadene er et viktig bakteppe for de prosessene som nå er i gang. Jeg er opptatt av at vi lytter til dem som har skoene på, og at vi tar deres vurdering av situasjonen på alvor.

— Skuffet

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde søkt om å ta opp lærerstudenter gjennom en opptaksprøve. Studiedirektør Vibeke Bredahl skriver i en SMS at de er skuffet. 

— Vi er selvsagt skuffet over avslag på vår søknad. USN er av den oppfatning at vårt forslag med opptaksprøve ville bidratt til å løse en nasjonal utfordring med rekruttering til lærerutdanning. Samtidig har vi respekt for at regjeringen ønsker å se på denne utfordringen gjennom arbeid med stortingsmeldingen kommende vår. 

Skuffet er også prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Grethe Naustdal. 

— Det er et stort behov for sykepleiere og lærere, og vi mister mange potensielle studenter på grunn av karakterkravet. Jeg mener det ville vært riktig å fjerne dette, og jeg er skuffet over at vi ikke har fått dispensasjon fra studiestart neste år," sier prorektor for utdanning ved HVL, sier Naustdal i en melding på nettsidene til HVL. 

Hun håper vårens stortingsmeldinger vil vise vei til nye løsninger på rekrutteringsutfordringene. 

—  Å fjerne karakterkravet hadde ikke løst alle rekrutteringsutfordringene, men det hadde vært et sted å begynne. Mangelen på kvalifiserte lærere og helsepersonell vil bare øke i de kommende årene. Derfor vil vi fortsette å lete etter nye løsninger på denne samfunnsutfordringen.

Hastar å ta grep 

Ho meiner stadig at det hastar å ta grep for å utdanne fleire. Det er mangel på sjukepleiarar og kommunar i heile landet rapporterer om store rekrutteringsproblem. Utfordringa er særleg stor i distrikta, men gjer seg og gjeldande i dei store byane.

– Å fjerne karakterkravet hadde ikkje løyst alle rekrutteringsutfordringane, men det hadde vore ein plass å byrje. Mangelen på kvalifiserte lærarar og helsepersonell vil berre auke i dei kommande år. Vi vil derfor fortsette med å finne nye løysningar på denne samfunnsutfordringa. 

UiT: — Forstår statsråden 

I en kommentar skriver prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås ved UiT Norges arktiske universitet.

— UiT forstår at statsråden vil se dette sammen med de politiske prosessene og Stortingmeldingene som nok vil avklare dette. Fra vår side skal vi bidra så godt vi kan med kunnskapsgrunnlaget for disse beslutningene, så vi på best mulig måte kan utdanne godt kvalifiserte sykepleiere og lærere som samfunnet trenger

Avventer stortingsmelding om opptak

— De beskriver en situasjon der mange studieplasser står tomme, samtidig som gode, motiverte søkere stoppes av karakterkravene, sier Borch men legger til:

— Likevel har vi kommet til at det riktige er å avslå disse søknadene om dispensasjon nå. Om få måneder skal jeg legge fram en stortingsmelding om opptakssystemet. Opptaksutvalget, som vi bygger stortingsmeldingen på, foreslo å fjerne alle nivåkrav. Det skal vi ta stilling til i stortingsmeldingen og det er derfor ikke hensiktsmessig å sette i gang forsøk om dette nå.

Borch legger til at hun mener det viktigste nå er å lande en langsiktig løsning for opptakssystemet vårt.

— Vi har som mål å legge fram et helhetlig system, som er mest mulig rettferdig og forutsigbart, som gjør at ungdommene våre kommer seg raskt i gang med utdanning og jobb og som er tilpasset de samfunnsutfordringene vi nå står overfor, sier Borch.

Powered by Labrador CMS