Nesna-beslutning

Borten Moe: — Nesna får ikke egen høgskole

Forsknings-og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har bedt Nord universitet videreføre lærerutdanningen på Nesna og skrinlegger lovnaden om en egen institusjon.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

Khrono har oppdatert saken.

— Dette er en veldig riktig løsning. Jeg tror det blir veldig bra, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe til Khrono etter at det ble kjent at Nord universitet skal reetablere et studietilbud på Nesna.

Det blir Nord universitet sine lærekrefter og faglige systemer som skal ivareta dette.

Fortsetter med Nord

VG omtalte først denne saken.

— Hva er årsaken til at regjeringen landet på denne løsningen?

— For det første er det viktig med hastighet, og det er veldig mye lettere å videreutvikle et allerede eksisterende fag- og kompetansemiljø enn å skulle bygge noe helt opp igjen. Med denne løsningen får vi opptak av nye studenter allerede neste høst. Det tror jeg er raskere enn noen hadde våget å håpe på. Dernest er det slik at universitets- og høgskolesektoren i Norge i all hovedsak er geografisk møblert. Det finnes unntak, men hovedregelen er det. Det er det etter mitt skjønn ganske gode grunner til, sier Borten Moe til Khrono.

I spørretimen forteller Borten Moe om planene. Han sier også at de vil jobbe med andre aktører for hvordan utdanningstilbudet på Nesna kan utvikles videre.

Nasjonalt senter

Han antyder også at Nesna kan bli et nasjonalt senter for distriktsbasert lærerutdanning, i svaret sitt i spørretimen.

Han mener det er svært godt nytt for Helgeland, Nordland og Bodø at det er Nord universitet som viderefører tilbudet på Nesna.

— Vi kommer til å lansere ganske ambisiøse planer for hva dette skal bli ut over lærerutdanning og barnehagelærerutdanning, sier Borten Moe.

Hege Bae Nyholt (R) spurte om ikke grepet som nå gjøres på Nesna ikke blir et blaff.

— Nesna skal ikke bli et blaff. Dette blir en veldig, veldig god historie, sier Ola Borten Moe.

Vil være campus-studenter

Ola Borten Moe sier til Khrono at de har blitt enige med Nord universitet om denne løsningen.

— Nord universitet følger nå opp det vi har blitt enige om. Det er og Nord universitet som er nødt til å melde inn disse studieplassene til Samordna opptak i disse dager. Styret skal og ta stilling til den videre oppfølgingen av dette arbeidet.

Borten Moe viser til Hurdalsplattformen som varslet at å sikre viktige utdanningstilbud er et politisk ansvar.

— Det er et politisk ansvar vi nå sikrer gjennom en kongelig resolusjon, sier han.

— Du sier dere har blitt enige om ting, og at det skal blitt tatt opp studenter til barnehage- og lærerutdanningen allerede høsten 2022. Hva er det dere har blitt enige om? Hvor mange studieplasser er det snakk om?

— Det har vært en konstruktiv, åpen og tillitsfull dialog med Nord universitet, som har fått den løsningen som nå blir presentert. Det som ligger fast er at det vil bli både lærer- og barnehagelærerutdanning allerede fra høsten – og det vil bli et brukbart omfang.

— Det er snakk om på campus-studenter eller ikke?

— Det skal også være campus-studenter.

— Det har jo vært mye samlingsbasert og på nett tidligere?

— Det ene utelukker ikke det andre.

— Ok, dere skal forsikre dere om at det blir en faktisk, reell campus?

— Ja.

Skuffet folkeaksjon

Men selv om det blir høyere utdanning på Nesna igjen er ikke alle fornøyde.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland hadde håpet på en helt egen høgskole.

— Jeg opplever at vi blir lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret den er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalplatformen man skal gjenskap en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, det noe helt annet enn å være underlagt Nord universitet, sier Jenny Myklebust, leder av folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland til VG.

Khrono har konfrontert Borten Moe med dette.

— Det er jo en skuffet gjeng i Nesna. Mange sier at de føler seg lurt. Det står jo noe annet i Hurdalsplattformen?

— Nei, det står at vi skal etablere en fullverdig utdanningsinstitusjon, gjennom å etablere høyere lærer- og barnehageutdanning. Det er akkurat det vi gjør. Jeg vil og tro at på Levanger, Ålesund og Gjøvik mener at man er en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier han.

Ingen plan B

— Skal dere følge med på hva Nord universitet gjør nå?

— Vi kommer til å følge arbeidet tett. Bakteppet her er jo at det er stor mangel på lærere- og barnehagelærere. Hvis man går inn og ser på tallene for ansatte i grunnskolen som ikke er kvalifisert, er de tallene veldig høye i Nord-Norge. Vi trenger flere, og vi trenger dem ganske raskt, sier han.

Derfor mener Borten Moe det er viktig at de nå lykkes med dette.

— Svaret på lærermangel i Nord-Norge er ikke bare Nesna. Det skal også skje i regi av UiT og Bodø og Levanger, men det er en viktig del av det. Her er det rett og slett sånn at man er nødt til å ha utdanningstilbud i nærheten av der folk bor, hvis ikke når man ikke de gruppene som kan tenkes å ta utdanninger og skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene. Det er hoveddriveren.

Borten Moe sier at regjeringen også ønsker å etablere en stedlig ledelse på Nesna som vil ha et særskilt ansvar for Nesna og utviklingen – utover den varslede lærer- og barnehagelærerutdanningen.

— Så det skal komme et senter en gang fram i tid?

— Ja, det er nok ikke veldig langt fram i tid heller. Nå har vi klart dette på seks uker, og syns ikke det er så verst. Så trenger vi litt mer tid på de tingene der. Vi har varslet i regjeringsplattformen at det ligger et nasjonalt senter på trappene for høyere distriktsbasert utdanning og forskning, som naturlig kan finne sitt hjem på Nesna, gitt at man finner en god løsning og får på plass kvaliteten, sier Borten Moe.

— Dette har blitt løsningen for utdanning på Nesna, men personlig — er det en plan B-løsning fordi det var praktisk lett å få til?

— Nei, nei, nei – det er en veldig riktig løsning. Jeg tror dette blir veldig bra.

— Du har stor tro på det?

— Jeg har stor tro på det, og det er viktig for oss at vi lykkes med det.

Skuffet og fornøyd

Ordfører i Nesna, Hanne Davidsen er skuffa over løsningen, men ønsker høyere utdanning velkommen tilbake på Nesna.

«De tilsatte i campus Nesna sin kompetanse og erfaring med blant annet Helgelandsmodellen for lærerutdanning er viktig for at Nesna kan gi en grunnskolelærerutdanning og en barnehagelærerutdanning av høy kvalitet. En ny lærerutdanning på Nesna bør bygger videre på den profilen og det forsknings- og utviklingsarbeidet som Nesna har stått for, og som er attraktivt for søkere fra regionen og hele landet», heter det i en pressemelding fra Davidsen.

Blir overkjørt

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen kan ikke annet enn å følge departementets og statsrådens beslutning.

— Regjeringen gjennom Kunnskapsdepartementet er vår eier, og det er nå en gang slik at det er eier som bestemmer sier styreleder ved Nord universitet, Øyvind Fylling-Jensen i pressemeldingen som er sendt fra departementet.

— Når Regjeringen nå har bedt Nord universitet om å etablere barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Nesna fra høsten 2022, forventer og forutsetter Nord universitet et konstruktivt og godt samarbeid med alle interessenter. Vi må se fremover og være kreative. Det er kun gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi sammen kan sikre en god og langsiktig løsning for Nesna, sier styreleder Fylling-Jensen.

Styret ved Nord universitet skal behandle rammene for oppfølgingen i styremøtet 9. desember.

Powered by Labrador CMS