politisk kvarter

Borten Moe og eks-Google-sjef om norsk middelmådighet:
— Noe å strekke oss etter

Torsdag møtte Ola Borten Moe tidligere Google-sjef Jan Grønbech til debatt etter sistnevntes uttalelser om at norske universiteter er middelmådige. Statsråden tror vi kan ha noe å strekke oss etter.

— På mandag skal jeg besøke NTNU, og dette er noe jeg vil snakke med dem om, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til eks-Google-sjefen i Norge på politisk kvarter på NRK torsdag.
Publisert Oppdatert

Søndag gikk tidligere Google-sjef Jan Grønbech ut i Khrono og kalte norske universiteter for «middelmådige med total mangel på interesse».

Grønbech la ikke noe imellom, og uttalte blant annet at NTNU er helt irrelevant og at norske læresteder ikke har noen interesse for innovasjon.

Utspillene kom i kjølvannet av en ny global rangering av innovasjonsevne, der Norge havnet nederst av de nordiske landene.

Borten Moe: — En viktig indikator

Torsdag var rangeringen og Khronos intervju med Jan Grønbech tema i Politisk kvarter på NRK.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borte Moe (Sp), fortalte at han ikke er søvnløs som følge av at Norge scorer middelmådig på «en del rangeringer».

Det kan virke som at en lærerhøyskole på Nesna, for noen, er en eksistensiell trussel mot toppkompetansen ved de store universitetene i Norge

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister

— Men jeg tror det er en viktig indikator på at vi har noe å strekke oss etter, la den ferske statsråden til.

— Hadde man i tillegg tatt med en graf som viser hvor mye penger vi bruker på dette og hvor mye ressurser som settes inn, så vil jeg tro at bildet trekker enda mer i retning av at vi burde klart å få mer tilbake for de ressursene vi investerer, fortsatte Borten Moe.

Besøker NTNU mandag

Også Jan Grønbech og leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, var til stede i Politisk kvarter.

Førstnevnte gjentok mye av det han sa til Khrono på søndag, og viste særlig til det sveitsiske universitetet ETH Zürich, som tidlig satte seg et mål om å samarbeide tett med nøringslivet, og om å bygge opp byen og skolen.

— ETH Zürich er nå attraktive for IT-studenter og selskaper fra hele verden. Ingeniørutdanningen ved universitetet er rangert som den beste man kan ta i hele verden, poengterte Grønbech.

— I Norge har vi muligheten til å gjøre det samme, men de siste 50 årene har vi ikke gjort det. Vi har på en måte heller bygget det hele ned, fortsatte den tidligere Google-sjefen.

Ola Borten Moe svarte med at han er innstilt på å ta med seg noen av poengene Grønbech har kommet med den siste tiden videre.

— På mandag skal jeg besøke NTNU, og dette er noe jeg vil snakke med dem om. Jeg har selv jobbet i næringslivet, og min opplevelse var at det vi drev med var tett koblet opp mot kunnskapsinstitusjonene. Så det er godt mulig at bildet er noe mer nyansert enn det man kan få inntrykk av når man hører på Grønbech, sa ministeren.

Dro parallell til skisporten

På spørsmål fra programlederen om hvordan desentralisering kan være med å styrke Norge internasjonalt, svarte Borte Moe følgende:

— Et bilde som ofte forsøkes skapt av media og også Høyre er at det er et motsetningsforhold mellom det å ha et godt utdanningstilbud over hel landet og det å frigjøre ressurser og kompetanse mot internasjonale mål.

— Man kan sammenligne det med skisporten, der vi virkelig gjør det bra internasjonalt. Det er mange som vil hevde, meg selv inkludert, at det klarer vi fordi vi har god bredde over hele landet. Vi fanger opp talent, har stort volum, og så klare vi å ta noen, egentlig ganske mange, videre til et høyt internasjonalt nivå. Man kan ikke bare satse på spissen. Man å ha med seg hele landet og slik sett øke sjansen til å bli gode på topp.

Ola Svenneby fikk repliserte:

— Det er ikke slik at man nødvendigvis trenger et lærested med 21 lærerstudenter, slik det var på Nesna. Det er ikke små kompetansemiljøer, som er spredt over hele landet, som gjør at Norge er verdens beste skinasjon.

— Vitner i så fall om dårlig selvtillit

Med Nesna-diskusjonen på bordet, benyttet Borte Moe anledningen til å vise til at det var veldig få fornøyde mennesker i Oslo tilbake for 75 år siden da Universitetet i Bergen ble universitet.

Det er ikke små kompetansemiljøer, som er spredt over hele landet, som gjør at Norge er verdens beste skinasjon.

Jan Grønbech, eks-Google-sjef i Norge

— Det kan virke som at en lærerhøyskole på Nesna, for noen, er en eksistensiell trussel mot toppkompetansen ved de store universitetene i Norge, sa Borten Moe i forlengelsen av Svennebys Nesna-utspill.

Han fortsatte:

— Det vitner i så fall om dårlig selvtillit på vegne av seg selv. Jo mer man sprer og deler kunnskap, jo mer kunnskap blir det. Dette er ikke en tradisjonell kake der det er slik at dersom man gir et stykke til noen, så er det noen andre som får ett stykke mindre. Hele poenget er at den samlede kaken skal bli større, og med ambisjonene vi som samfunn har, må vi være til stede i hele landet for å utnytte det fulle potensialet.

Khrono har vært i kontakt med NTNU etter dagens episode av Politisk kvarter. Rektor ved universitetet, Anne Borg, har følgende kommentar til Ola Borten Moes uttalelser i programmet:

— Vi har tiltro til at regjeringen klarer å balansere innsatsen på spissede satsinger og desentralisert studietilbud. Det er viktig for oss å minne om at skal man hevde seg internasjonalt, krever det robuste fagmiljø og infrastruktur av høy internasjonal kvalitet. Kvalitet koster.

Powered by Labrador CMS