koronasituasjonen

Borten Moe orienterte universiteter og høgskoler

Glad for gode avklaringer og flere muligheter for tilpasning.

Leder for Universitets- og høgskolerådet er glad for at universiteter og høgskoler får mer handlingsrom.
Publisert Oppdatert

Sunniva Whittaker er leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR). Hun er også rektor ved Universitetet i Agder. Midt på dagen fredag ble landets rektorer orientert om de nye koronareglene av sin statsråd, Ola Borten Moe.

— Vi er alle bekymret for studentenes økonomiske og psykososiale situasjon, og hvordan det påvirker frafall og gjennomføringsevne, forteller Whittaker.

Fakta

Nye koronaregler gjeldene fra fredag 14. januar

Her er de nye reglene for høyere utdanning som gjelder fra midnatt fredag:

  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
  • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
  • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
  • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
  • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser (200), og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

— Responsen fra rektorene på de lettelser som kom i går var bra. Vi er veldig glad for at vi nå for mer handlingsrom til å finne fram til løsninger på det enkelte universitet og høgskole, legger Whittaker til.

— Gode avklaringer

Hun trekker fram som eksempel regler rundt tilviste plasser, og forhåndsbooking.

— Her fikk vi avklart at så lenge vi opprettholder meteren, behøver vi ikke etablere slik forhåndsbooking fra studentene, sier Whittaker.

Sett fra posisjonen som rektor ved Universitetet i Agder (UiA) sier Whittaker at de er glade for at det kommer noen lettelser.

— Så vil det kunne oppstå utfordringer hvis vi opplever mye smitte blant studenter eller ansatte, men det skal vi klare å løse.

— Så ser vi også at hovedreglene rundt hjemmekontor ikke er tilpasset vår sektor. Skal vi ha fysisk undervisning må nødvendigvis foreleserne være til stede på campus, men det skal vi klare på en smittevernforsvarlig måte, legger Whittaker til.

Studentenes krav

Tre studentorganisasjoner har på sin side samlet seg for å stille krav til nye krisepakke for studenter.

Et brev som er sendt Stortinget er undertegnet av Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Sebastian Hytten, president i ANSA og Henning Skau, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF).

I brevet starter studentene med å framheve at de gjennom hele pandemien har falt mellom flere stoler og vært den eneste delen av befolkningen som har fått støtteordninger i form av lån.

«Studentorganisasjonene har blir kontaktet av studenter som har mistet deltidsjobben og ikke har rett på dagpenger, studenter som er tvunget til å flytte hjem, studenter på små hybler med hjemmeundervisning og studenter som har psykiske utfordringer», skriver studentlederne til Stortinget

Også prege våren 2022

De framhever at når det nå ser ut til at pandemien også vil prege vårsemesteret 2022, har studentorganisasjonene samlet seg om noen felles krav til regjeringen og Stortinget.

Kravene handler om dagpenger, studenter uten jobb, åpne campus, vaksiner og praksis, studentfrivilligheten og psykisk helse.

— Under pandemien har vi bedt om at studenter inkluderes i dagpengeordningen slik som andre arbeidstakere. Det er fortsatt mange studenter som er permittert fra jobbene sine, og flere vil bli det med ytterlige nedstengninger og restriksjoner. Vi krever igjen at studenter blir inkludert i dagpengeordningen, og at endringen gjøres permanent slik at studenter har de samme rettighetene som andre arbeidstakere, heter det i kravlista fra studentene til Stortinget.

— Dystre tall for psykisk helse

— Studenter er en utsatt gruppe for symptomplager innen psykisk helse. Tallene fra studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) er dystre, og vi vet at mange studenter hadde det tøft også før pandemien, skriver studentlederne.

De legger til:

— Gjennom pandemien har mange studenter vært mye alene, og mange har vært ensomme. Nå trenger vi at det settes i gang tiltak som bedrer studentenes psykiske helse. Ventetiden for å få hjelp må ned, og det må opprettes gode lavterskeltilbud slik at flere fanges opp før det går for lang tid.

Powered by Labrador CMS