forskningssystemet

Borten Moe: — Vi skal ha ett sterkt og kompetent forskningsråd

Regjeringen skal gå gjennom hele forskningssystemet. Blant annet vil den se på det såkalte sektorprinsippet, altså at hvert departement er ansvarlig for å finansiere forskning innenfor sin sektor.

Ola Borten Moe og Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit deltok i en panelsamtale i regi av Forskningsinstituttenes fellesarena, en bransjeforening for forskningsinstitutter tilknyttet Abelia
Publisert Oppdatert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har varslet at han mot slutten av denne stortingsperioden kommer med en stortingsmelding om forskningssystemet. Den skal gjennomgå hele systemet, blant annet Forskningsrådets rolle og oppgaver. På årskonferansen til Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) torsdag kunne han lette litt på sløret om hva den vil inneholde.

Han kunne legge én ball død. Han har ingen planer om å dele opp Forskningsrådet.

— Vi har sagt at vi skal gå gjennom funksjonene til Forskningsrådet i hele bredden. De viktigste oppgavene i dag og behovene framover. Men én ting ønsker jeg å kommunisere veldig tydelig at ligger til grunn. Og det er at jeg ønsker ikke å fasilitere en diskusjon som handler om vi skal dele opp Forskningsrådet i flere forskningsråd, sa han.

— Jeg tror veldig sterkt på at vi skal ha ett forskningsråd, vi skal ha et sterkt og kompetent forskningsråd, og vi skal ha et effektivt forskningsråd som også i framtiden er den konkurransearenaen og fasilitatoren som både løfter kvantitet og kvalitet i norsk forskning.

Til Khrono sier han:

— Jeg mener det har tjent oss vel de 30 årene vi har hatt det.

Vil se på sektorprinsippet

I sitt innlegg kunne statsråden også fortelle at regjeringen i meldingen vil se på det såkalte sektorprinsippet i norsk forskning. Prinsippet innebærer at hvert departement er ansvarlig for å finansiere forskning innenfor sin sektor. For eksempel at Klima- og miljødepartementet har ansvaret for klimaforskningen.

— Vi har en utfordring med å få til et forskningssystem som er rustet til å løse tverrsektorielle utfordringer. Sektorprinsippet i norsk forskningspolitikk har tjent oss godt. Det har bidratt til solide investeringer fra ulike departementers budsjett, og det er mange statsråder som er engasjert i forskning. Men vi har en felles utfordring i å sørge for at det oppleves som viktig og relevant også for andre departementer enn sitt eget, sa Moe.

Han mener det er viktig å motvirke fragmentering.

— Nå står vi overfor store utfordringer som går på tvers av strukturer og departementsgrenser, sa han og nevnte sikkerhet og beredskap, pandemi og klima.

— Vi skal gjøre det bedre

Til Khrono gjør Ola Borten Moe det klart at det ikke er aktuelt å forlate sektorprinsippet.

— Vi skal gjøre det bedre, sier han.

— Det er ikke alle temaer som er lette å stappe inn i en sektor, fordi de per definisjon er sektorovergripende.

Statsråden deltok i en panelsamtale med administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet, konsernsjef Alexandre Bech Gjørv i Sintef, Prio-direktør Henrik Urdal og styreleder i FFA Lars Holden. Der var det også bred oppslutning om sektorprinsippet, selv om flere påpekte ting som ikke fungerte optimalt.

Lars Holden trakk blant annet fram helseforskning.

— Det er veldig lite forskning som tar for seg problemet med alle menneskene, altså hvordan skal du effektivisere arbeidskraften. Men veldig mye forskning på spesialisthelsetjenesten, fordi det er det som prioriteres i departementet, sa Holden, som også er forskningsdirektør i Norsk Regnesentral.

Powered by Labrador CMS