— Vi er sterkt kritiske til at denne regjeringen organiserer staten på en måte som undergraver medbestemmelsen, sier 2.nestleder i NTL, Ellen Dalen om et nytt administrativ HR-system som er på vei inn i staten og dermed landets universiteter og høgskoler. Foto: Gro Vassbotn/NTL

Dalen i NTL: Dårlig nytt med en felles HR-løsning for staten

It-samarbeid. Fagforeningene har vært skeptiske, men nå blir det en felles HR-løsning for hele statlig sektor. Dårlig nytt, mener Norsk tjenestemannslag (NTL).

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Ved å flytte oppgaver og systemer bort fra de statlige virksomhetene svekker man muligheten til å skaffe systemer som er hensiktsmessige ut fra sine oppgaver og behov, sier Ellen Dalen.

Hun er 2. nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Tidligere var hun hovedtillitsvalgt for NTL ved Universitetet i Oslo, og også da kritisk til felles administrative løsninger i det såkalte Bott-samarbeidet, som er et etablert samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

Khrono omtalte saken i mars, da det også kan medføre et felles registreringssystem for ansattes sidegjøremål og bierverv ved siden av deres egentlige jobb.

Min vurdering er at dette er positivt.

Kjell Bernstrøm

Bernstrøm positiv

Først gjaldt det felles system for lønns- og økonomistyring, som det er vedtatt at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal levere til de fire universitetene.

Nå gjelder det felles sak- og arkivsystem, men også HR-moduler. Det siste var ett av punktene i orienteringssaken universitetsstyret i Bergen hadde på sitt sakskart rett før påske. I mars ble universitetsstyrene ved NTNU og UiO også informert om fremdriften i Bott-saken.

Fakta

Dette er Bott-samarbeidet

Samarbeid mellom de fire eldste universitetene i landet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU blir kalt for BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø)-prosjektet.

De fire institusjonene samarbeider om anskaffelsesprosess for felles administrative systemer på lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler (ERP-prosjektet).

Også saksbehandling og arkivtjenester er aktuelle områder for utskilling. Dette er en egen prosess.

Men forrige uke ga finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring (DFØ) klarsignal til å innføre et felles HR-system for hele statlig sektor. Dette kommer fram i en melding på DFØs egne nettsider, og ble også tema i universitetsstyremøtet i Bergen.

— Dette betyr at DFØ vil starte arbeidet med en slik anskaffelse nå frem mot sommeren. Bott-universitetene vil ikke lenger sitte i førersetet i samme grad, men risikoen er nå flyttet over til DFØ. Min vurdering er at dette er positivt, sa Kjell Bernstrøm i styremøtet.

Han er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen, men leder også styringsgruppen for Bott-universitetene.

Risikoen er flyttet til DFØ, mener Kjell Bernstrøm. Foto: Tor Farstad

DFØ skriver at de har startet utredning for å vurdere hvilke HR-løsninger det er hensiktsmessig at de leverer. Endelig beslutning vil bli tatt i juni. Bakgrunnen for utredningen er, ifølge DFØ, at stadig flere statlige virksomheter tar kontakt og etterspør systemstøtte på HR-området. DFØ leverer allerede noen HR-tjenester, men skriver at det kan være aktuelt å starte en utviding med å tilby en digital systemløsning for rekruttering og lokale lønnsforhandlinger.

Fryktet overvåkning

Ellen Dalen og NTL er ikke enig med Bernstrøm.

— Jeg har ikke sett oppdragsbrevet, men dersom dette stemmer, er det dårlig nytt for hele statsforvaltningen, ikke bare for de fire Bott-universitetene, sier Dalen til Khrono.

— Det har vært krevende nok å få innsyn og medbestemmelse i hva disse systemene skal være da det bare gjaldt Bott, spørsmålet er om Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan garantere bedre prosesser når dette nå skal gjelde hele staten.

Slik vi kjenner diskusjonene om nytt HR-system, er dette noe helt annet; et verktøy for styring av de ansatte.

Ellen Dalen

Dalen har tidligere sagt til Khrono at de tillitsvalgte frykter mer overvåkning av de ansatte med det HR-systemet det ble lagt opp til. Arbeidsgiversiden på UiO, ved personaldirektør Irene Sandlie, svarte at UiO ønsket et HR-systemløsning med en forenklet hverdag, med mindre manuelt arbeid. Det samme trakk Bernstrøm frem da På Høyden snakket med han før universitetsstyremøtet i Bergen.

Dalen: Styring av de ansatte

Dalen sier hun nå sitter igjen med mange spørsmål:

— Hvilke funksjoner skal inngå i et slikt HR-system? Hvilke data skal DFØ forvalte på vegne av virksomhetene og hvordan påvirker dette personalpolitikken og arbeidsvilkårene for de ansatte? Hvilke oppgaver og eventuelt ansatte innenfor personalforvaltning vil dette berøre?

Dalen sier at NTL er åpne for å diskutere forenklinger, og at fagforeningen har prøvd å få departementet til å reetablere statistikkene over stillingskoder og lønnsnivå i staten som nå mangler.

— Men slik vi kjenner diskusjonene om nytt HR-system, er dette noe helt annet; et verktøy for styring av de ansatte.

Medbestemmelse

Dalen peker også på noe annet som bekymrer fagforeningene: Medbestemmelse. Det gjelder i hele prosessen med Bott, ikke bare HR-modulene. I saken som tre av fire universitetsstyrer så langt har vært orientert om, kommer det frem at et felles saks- og arkivsystem nå skal ut på anbud.

DFØ kommer til å levere det de leverer, og dersom det ikke passer sektoren, blir det vårt problem.

Jørgen Melve

— Arkivene er ulikt organisert ved de fire universitetene, og det vil derfor variere hvilke konsekvenser et nytt system får. Men det er viktig at man får system som er tilpasset de oppgavene som skal utføres – ikke omvendt, sier Dalen.

Hun stiller spørsmål ved hvordan det videre skal sikres en prosess der medbestemmelse blir ivaretatt.

— Man fjerner viktige beslutninger fra virksomhetsnivået der partssamarbeidet foregår. Dette kjenner NTL igjen fra flere områder, og vi er sterkt kritiske til at denne regjeringen organiserer staten på en måte som undergraver medbestemmelsen, sier Dalen.

Ingenting vi kan gjøre

Den eneste som ytret seg kritisk da DFØs HR-løsning ble gjort kjent i universitetsstyremøtet i Bergen, var Jørgen Melve. Han representerer de teknisk- og administrativt ansatte i styret, og er også hovedtillitsvalgt for NTL ved UiB.

— Det er greit at risikoen for anskaffelsen blir flyttet til DFØ. Men risikoen for dårlig funksjonalitet blir flyttet til oss. DFØ kommer til å levere det de leverer, og dersom det ikke passer sektoren, blir det vårt problem, sa Melve, og la til:

— Men dersom dette er et direktiv er det ingenting vi kan gjøre med det. Men Finansdepartementet må ha vært klar over at Bott-universitetene var i gang med en felles løsning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS