Forskningsrådet

Bovim blir ny styreleder i Forskningsrådet

Tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim skal lede Forskningsrådet de neste fire årene. 

Gunnar Bovim var rektor ved NTNU i perioden 2013-2019. Siden den gang har han vært rådgiver ved universitetet, og hatt en rekke styreverv.
Publisert Oppdatert

— Jeg kan knapt tenke meg et styreverv som er viktigere i Norge. Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle for forskning, innovasjon og samfunnsutvikling, sier Gunnar Bovim i en pressemelding.

Den tidligere rektoren ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tar over et av Forsknings-Norges viktigste verv fra Kristin Halvorsen. Hun overtok vervet på etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på dramatisk vis kastet styret i fjor vår.

Fra 1. juli 2023, og fire år frem i tid, skal Bovim ha styreledervervet. 

— Betydningen av forskningsmiljøer som strekker seg mot den internasjonale toppen og som er engasjert i å løse våre største samfunnsutfordringer, kan knapt overvurderes, sier Bovim i pressemeldingen. 

Styregrossist

Siden avgangen ved NTNU har Bovim hatt en rekke ulike styreverv og deltatt i flere ekspertutvalg.

Bovim har ledet styret i Innovasjon Norge av og på i en årrekke. Tidligere i år la han som leder for helsepersonellkommisjonen fram sin rapport. 

Han har jobbet ved NTNU som rådgiver med et ansvar for utdannings- og forskningsspørsmål. 

Ifølge LinkedIn-profilen til Bovim er han i tillegg styreleder i NTNU Technology Transfer, Oslo universitetssykehus, Olavshallen AS og Stiklestad nasjonale kultursenter. 

Før han var rektor var han administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. 

Takker Halvorsen

Det slo ned som en bombe da Borten Moe kastet hele styret i forskningsrådet 12. mai i fjor. Årsaken han oppga den gang var at Forskningsrådet styrte mot et milliardunderskudd og at det måtte ryddes opp.

I forbindelse med presentasjonen av nytt styre retter Borten Moe en takk til Kristin Halvorsen for arbeidet hun har gjort det siste året. 

— I dag vil jeg gi en stor takk til Kristin Halvorsen, som har gjort en meget imponerende innsats det siste året, og som nå selv har valgt å gi stafettpinnen videre. Det har vært en krevende jobb å få ryddet opp i økonomien. I fellesskap mellom et dyktig styre, en administrasjon i Forskningsrådet som virkelig har stått på og en nødvendig tilleggsbevilgning fra regjering og storting har vi fått det til. Nå kan vi se framover mot nye satsinger og løft for norsk forskning, sier Borten Moe i pressemeldingen. 

Utvider styret

Et av grepene Borten Moe tok da han kastet det gamle styret, var å redusere antall styremedlemmer fra 11 til 5 personer. Nå justerer han antall medlemmer igjen. 

— Vi utvider nå styret med to personer. Vi får inn en bredere vitenskapelig kompetanse som sammen med det øvrige styrets samlede erfaring og kunnskap, vil sikre oss et handlekraftig og effektivt styre. Kombinasjonen av kontinuitet og ny kompetanse, vil gi et godt fundament for den videre forskningssatsingen i Norge, sier Borten Moe.

Nye styremedlemmer er Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning og Paula Eerola, leder av Finlands vitenskapsakademi.

Det er også bestemt at ansvaret for å oppnevne styremedlemmer flyttes fra Kongen i statsråd til Kunnskapsdepartementet. 

Dette er styret for perioden 2023-2027: 

Leder: Gunnar Bovim (1960, Trondheim), rådgiver, NTNU (ny)

Nestleder: Birger Vikøren (1961, Oslo), samfunnsøkonom (gjenoppnevnes)

Medlem: Gunnar Hovland (1965, Trondheim), konsernsjef i Tine

(gjenoppnevnes)

Medlem: Linda Nøstbakken (1978, Oslo), forskningsdirektør SSB

(gjenoppnevnes)

Medlem: Brit Elin Steinveg (1964, Tromsø), seniorrådgiver UiT (gjenoppnevnes)

Medlem: Iselin Marstrander (1959, Bodø), adm.dir. Nordlandsforskning (ny)

Medlem: Paula Eerola (1962, Finland), leder av Finlands Akademi (ny)

Powered by Labrador CMS