Statsbudsjettet

«Bremsene på for sektor som skal drive Norge fremover»

— Nå har budsjettforslaget gått fra dårlig til verre, mener Universitets- og høgskolerådet (UHR).

— Det blir litt Ole Brumm. Jeg har forståelse for at regjeringen ønsker fleksible og desentraliserte tilbud. Men det må gjøres på en økonomisk bærekraftig måte. Det vil være svært synd om satsingen på desentraliserte tilbud går ut over campus-studentene, sier leder i UHR Sunniva Whittaker. Her under en debatt på HVL-konferansen med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

«Sektoren kuttes med ytterligere 146 millioner på toppen av de over 300 millionene forrige regjering kuttet. Et så stort kutt som 450 millioner har vi ikke hatt i sektoren før», skriver Universitets- og høgskolerådet (UHR) i en uttalelse om statsbudsjettet som nå har fått Støre-regjeringens stempel.

UHR er hva de selv benevner som svært skuffet.

— Vi må få tid til å fordøye dette, men det er fryktelig skuffende og vil gå ut over både forsknings- og undervisningsaktivitet, sier Sunniva Whittaker som er leder i Universitets- og høgskolerådet.

Pluss og minus på Kunnskapsdepartementets budsjett, kapitlene 256, 260, 270, 271, 272 og 285 (Alle tall i mill kroner)

Kap Pluss Minus
Kap 25610 HK dir
Kap 2602 (medisin uit)33,4 generelt uh
8,9 konsulent uh
1,6 private høgskoler
Kap 27020 samskipnadene
Kap 2715 Nokut
Kap 27233,8 (post 52)7,5 (post 51)
7,5 (post 71)
10 (post 72)
Kap 2852,1
SUM35,8106

Kilde: Tilleggsproposisjon 1S, statsbudsjettet 2022, utvalgte kapitler under Kunnskapsdepartementet, UHR

Fra dårlig til verre

I en pressemelding har UHR formulert reaksjoner på det nye statsbudsjettet. «Vi undrer oss over at regjeringen legger opp til et budsjett med bremseklossene så hardt på for en sektor som skal drive Norge fremover. », skriver de i meldingen.

De mener Støre-regjeringen har lagt sten til byrden.

«UHR uttrykte skuffelse for at forslaget til budsjett fra den avgåtte regjeringen var lite ambisiøst, men nå har forslaget har gått fra dårlig - til verre!», skriver rådet i sin reaksjon til det omarbeidede statsbudsjettet fra Støre-regjeringen.

Bekymring slo til

UHR peker også på at satsingen på fleksible og desentraliserte utdanningstilbud vil få negative konsekvenser for andre aktiviteter.

«Vi registrerer at det er bevilget 100 millioner kroner til desentralisert- og fleksibel utdanning. Dermed er sektorens bekymring om at denne satsingen vil gå på bekostning av resten av sektoren som helhet også blitt bekreftet. Fremfor å legge inn friske midler til den satsingen, kuttes det ytterligere 146 millioner.

Sunniva Whittaker mener dette ikke går i hop.

— Det blir litt Ole Brumm. Jeg har forståelse for at regjeringen ønsker fleksible og desentraliserte tilbud. Men det må gjøres på en økonomisk bærekraftig måte. Det vil være svært synd om satsingen på desentraliserte tilbud går ut over campus-studentene, sier Whittaker.

— Når dere reagerer så kraftig, hvordan vil dere forsøke å påvirke utfallet i Stortinget?

— Det er litt for tidlig å si, men vi må bruke de kanalene vi har. Vi vil rette oppmerksomheten mot de konkrete konsekvensene disse kuttene vil få, og være tydelig på at denne typen kutt svekker kunnskapsnasjonen Norge. Og det tror jeg ikke Stortinget med Sv i spissen vil godta sier Sunniva Whittaker.

Skuffelse i vest

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, er skuffet over manglende bevilgninger til Arkeologisk museum.

— Den siste femårsperioden har vi brukt 20-30 mill. kroner på å planlegge et nybygg ved Arkeologisk museum. Vi er skuffa over at denne regjeringen heller ikke har gitt dette prosjektet midler.

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, savner bevilgning til nybygg ved Arkeologisk museum.

Mohn er også skuffa over at den nye Ap-Sp-regjeringen ikke fjerner ABE-kuttene.

— Jeg registrerer også at regjeringen har gitt UiT 15 nye studieplasser i medisin. Jeg synes det er underlig at regjeringen har valgt å dele ut disse studieplassene før det interdepartementale utvalget som ser på dette har konkludert.

Det ble ikke flertall for å fjerne monopolbestemmelsen på medisinutdanningene i våres, men Stortinget vedtok å utrede en kapasitetsøkning på medisinutdanning i Norge. Det er denne interdepartementale arbeidsgruppen Mohn viser til.

Mohn trekker også fram manglende midler til Forskningsrådets «Fellesløft».

— Det er overraskende at Forskningsrådet later til å ha gjort opp regning uten vert. Forskningsmiljøene har brukt store ressurser på å skrive søknader til Fellesløftet, så ja, jeg er primært skuffet over at Forskningsrådet ikke har hatt dekning for denne satsingen, men jeg er også skuffet over regjeringen som ikke har tatt høyde for Fellesløftet i tilleggsproposisjonen.

Presset i Forskningsrådet

Mari Sundli Tveit, leder i Forskningsrådet 2021

Forskningsrådet har de siste fem årene fått et samlet kutt på 1,7 milliarder kroner, ifølge toppleder Mari Sundli Tveit.

Hun beskriver en presset situasjon etter fremleggelsen av den nye regjeringens budsjettforslag.

«Forskningsrådet er nå i en svært stram likviditetssituasjon, og tilleggsproposisjonen som ble lagt frem i dag gir ytterligere kutt på flere viktige områder. Norge og verden er i en situasjon der vi skal møte de store utfordringene ved klima- og naturkrisen, en oljeavhengig økonomi og videreutvikling av velferdssamfunnet. Da må vi satse mer på forskning, ikke mindre», skriver Sundli Tveit i en e-post til Khrono.

Endringslogg

Tirsdag 9. november, kl. 10.00: Kuttene i statsbudsjettet presentert i tabell er noe endret, reelt tilleggs-kutt for hele kunnskapssektoren ca 70 millioner, en sum på 40,3 millioner var feilaktig regnet inn, kilde: Kunnskapsdepartementet. Tallene skiller seg noe fra UHR sine beregninger.

Powered by Labrador CMS