Havforskningsinstituttet

Brøt loven da de inngikk avtale verdt 12 mill. kroner med fritidsfartøy

Havforskningsinstituttet brøt anskaffelsesloven da de inngikk en avtale om å leie et fartøy til å kontrollere fiskebruk.

Havforskningsinstituttet har sitt hovedkontor på tuppen av Nordnes i Bergen.
Publisert Oppdatert

Høsten 2021 utlyste Havforskningsinstituttet (HI) en anbudskonkurranse. Instituttet ønsket å om leie et fartøy til prøvetaking på fiskebruk, og anbudet hadde en anslått verdi på 12 mill. kroner over to år.

Tre leverandører leverte inn tilbud, inkludert den eventuelle vinneren av anbudet, Kvalskjær AS. Selskapet tilbød fartøyet MS Gamle Kvalstein.

I oktober tildelte HI kontrakten til Kvalskjær AS, men kun fire måneder senere ble kontrakten opphevet. Grunnen: MS Gamle Kvalstein var kun godkjent som fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratets registre, ikke som et fiske- og fangstfartøy.

Det var Bergens Tidende som først omtalte klagesaken.

Ønsket erstatning

Etter at kontrakten var opphevet valgte selskapet som kom på andre plass i anbudskonkurransen, Falkungen AS, å klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i april. De mente at selskapet hadde lidd et økonomisk tap som en følge av å ha blitt forbigått av Kvalskjær AS.

«Fritidsfartøy kan ikke uten videre drive med næringsrelatert virksomhet og det er ulovlig å benytte dette skipet til det oppdraget anskaffelsen legger opp til», står det i klagenemnda gjengivelse av Falkungens klage.

«Dette burde blitt avdekket av oppdragsgiver og reaksjonen burde enten være å etterlyse ytterligere dokumentasjon på at fartøyet faktisk kunne brukes til næring, eller rederiet burde vært diskvalifisert fra konkurransen med en avvisning. Begge alternativene ville ført til at klager hadde vunnet konkurransen», står det videre.

Brøt anskaffelsesloven

Havforskningsinstituttet på sin side mener at det ikke var presisert i utlysningen at det stiltes krav til fartssertifikat, og at det derfor ikke var gitt at Kvalskjær AS' tilbud skulle avvises.

Nemnda har i sin gjennomgang av saken pekt på at det kommer klart fram av Kvalskjær AS sitt anbud at fartøyet de tilbød var registrert som et fritidsfartøy og derfor ikke oppfyller dokumentasjonskravet.

«Når oppdragsgiver har valgt å oppstille et krav om dokumentasjon for oppfyllelse av kontraktsvilkår, og innlevert dokumentasjon viser at kravet ikke er oppfylt, innebærer kravet til likebehandling og forutberegnelighet at oppdragsgiver må undersøke forholdet for å forsikre seg om at kravet vil være oppfylt under kontraktsoppfyllelsen», skriver KOFA i sin redegjørelse.

Kravet om sertifisering som et fiske- og fangstfartøy er grunnleggende for Kvalskjær AS' evne til å kunne tilby det HI etterspør, mener KOFA. Derfor burde det vært gjennomført en kontroll etter kontraktsinngåelse for å sikre at selskapet kunne oppfylle kravet til fartssertifikat i løpet av kontraktsperioden.

Derfor har Havforskningsinstituttet brudd anskaffelseslovens § 4 om likebehandling og forutberegnelighet når de ikke foretok ytterligere undersøkelser etter kontraktsinngåelsen, slår KOFA fast.

«Bruddet som klagenemnda har konstatert over, kan ha påvirket resultatet av konkurransen, og gir følgelig grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret», skriver nemnda avslutningsvis.

Vurderer søksmål

Til Bergens Tidende opplyser daglig leder i Falkungen AS, Gunder Falck, at det uavklart om de vil saksøke Havforskningsinstituttet.

— Det er notert at det er konstatert feil ved anskaffelsesprosessen, og vi må komme tilbake til dette etter ferien, skriver Falck i en SMS til BT.

Daglig leder i Kvalskjær AS opplyser til BT at en regelendring i februar 2020 er grunnen til at fartøyet manglet de nødvendige sertifikatene.

— Den fanget jeg rett og slett ikke opp. Det gjorde tydeligvis heller ikke Havforskningsinstituttet før en god stund etterpå, sier Kvalsvik til BT.

Han opplyser at MS Gamle Kvalstein har vært innleid av Havforskningsinstituttet tidligere til samme formål mellom 2013 og 2017, men tapte kontrakten til Falkungen AS for de fire påfølgende årene.

Lyst ut anbudet på nytt

Innkjøpsleder ved HI, Trond Aarheim Nilsen, skriver i en e-post at instituttet ikke har satt seg inn i detaljene i avgjørelsen ennå.

— Vi tar til etterretning at KOFA mener vi hadde en spesiell foranledning til nærmere kontroll av kravet om riktig fartøyssertifikat hos rederen, slik vi fikk opplyst at var på plass. Det er ferie og vi har ikke fått satt oss inn i detaljene i avgjørelsen. Vi vil se videre på saken når alle er tilbake på jobb.

— Hvilken konsekvens vil den få?

— Vi jobber hele tiden for å forberede rutinene i anskaffelsene våre. Nå vil vi gå gjennom avgjørelsen fra KOFA nøyere for å sette oss inn i detaljene og se på hva vi kan lære.

Innkjøpslederen opplyser at anbudet er lyst ut på nytt etter at HI hevet avtalen med Kvalskjær AS.

Vi har lyst ut tilsvarende anbud på nytt, og har mottatt tilbud som vi nå kontrollerer og evaluerer.

Powered by Labrador CMS