Ekspedisjon

Politikk, makt og forskning på historisk jordomseiling

Om drøye to uker legger seilskipet Statsraad Lehmkuhl ut på sin første ferd rundt kloden. Med på laget er UiB, Havforskningsinstituttet og HVL i tillegg til en rekke andre forskningsinstitusjoner. Turen koster mellom 180-200 millioner kroner.

Norges nye kjendisskip Statsraad Lehmkuhl legger om drøye to uker ut på en jordomseiling i bærekraftens navn. 13 departement og forskningsinstitusjoner er blant partnerne som skal delta på ekspedisjonen.
Publisert Oppdatert

Ikke mindre enn 13 ulike departement, utdannings- og forskningsinstitusjoner er med på reisen, når landets nye kjendisskip «Statsraad Lehmkuhl», legger ut på en 20 måneders jordomseiling i bærekraftens navn fra Arendalsuka.

Til sammen vil ekspedisjonen koste mellom 180-200 millioner kroner når skipets og partnernes kostnader regnes sammen.

Ut fra Arendal

— Vi legger ut fra Arendal den 20.august. Da skal båten være borte i nærmere 20 måneder. Prosjektet har navnet «One Ocean Expedition». Den har vi brukt fem år på å planlegge, sier Haakon Vatle som er direktør i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl.

Jordomseilingen er organisert slik at de ulike samarbeidspartnerne leier skipet på forskjellige etapper.

— De fleste etapper er det belegg på og det kan nevnes at Havforskningsinstituttet bl.a. kontraherer skipet fra Havana til Nassau, Miami og senere opp til New York. Studenter fra Bjerknessenteret, Harvard University og University of the West Indies er ombord i Karibien. Nansen-senteret tar skipet fra Maputo til Cape Town, mens Polarinstituttet tar en etappe fra Ushuaia til Puerto Montt, forteller Haakon Vatle.

På listen over partnere i prosjektet står også Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet. Men disse bidrar ikke direkte økonomisk.

Universitet på havet

Universitetet i Bergen skal leie skipet over Stillehavet på et 17 ukers tokt for studenter. Det blir «University at Sea» med besøk på flere Stillehavsøyer.

— UiBs etappe går etter planen fra Valparaiso i Chile tidlig i mai neste år, og ender opp i Palau i Stillehavet mot slutten av august, sier marin dekan Nils Gunnar Kvamstø ved Universitetet i Bergen.

På denne etappen skal UiB tilby et tverrfaglig kurs i bærekraft til 90 studenter. UiB bidrar også som partner i Bjerknessenteret til et oseanografikurs i høst i Karibien. De har også måleutstyr ombord som skal benyttes i forskning og masteroppgaver.

— Utkommet fra alle aktivitetene våre på One Ocean Expedition vil i tillegg inngå som en del av UiB sine forpliktelser til FN, sier Kvamstø.

Han forteller at UiBs kostnader til Stillehavskurset er beregnet til 18,3 millioner kroner.

— De øvrige aktivitetene er eksternfinansiert eller integrert i den daglige driften. Vi arbeider nå med å fastsette inntektene, sier Kvamstø.

— I 2018 ble UiB utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet, i tre år. I juni i år fikk de tre nye år i denne rollen.

— Vi vet at med mer kunnskap og riktig forvaltning, kan havene spille en avgjørende rolle i den globale ernæringssituasjonen og også i håndteringen av klimaendringene. Dette må verdens befolkning få vite mer om og på UiB tror vi at vi kan bidra best til det med å bruke seilasen og SSL til forskning, utdanning og formidling, sier Nils Gunnar Kvamstø.

Ledige etapper

Høgskulen på Vestlandet, Norce og Bergen Næringsråd tar over skipet fra Yokohama via Shanghai og Hong Kong og skal ha kurs for fremtidens bærekraftige ledere. Meteorologisk Institutt og Niva er også forskningspartnere som skal delta.

— Det er fortsatt noen etapper ledige og vi har en japansk forskningsinstitusjon som gjerne ønsker en norsk partner på etappen fra Palau til Yokohoma. Vi håper å lykkes med å finne en slik partner, sier Haakon Vatle.

Unike data

På etappene fra Havana til New York gå Havforskningsinstituttet om bord på Statsraad Lehmkuhl til sin del av programmet.

— For Havforskningsinstituttet er One Ocean Expedition en viktig aktivitet i FNs havforskningstiår. Det gir oss en mulighet til å samle inn data og prøver fra havområder vi normalt ikke besøker, og i mange av områdene er det sjelden forskningsfartøy. Vi trenger mer kunnskap om verdenshavet og jordomseilingen er en bærekraftig og kostnadseffektiv måte å samle inn havdata på, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Han vektlegger også faglig nettverksbygging som en del av målene.

— Ekspedisjonen gir oss også mulighet til å møte våre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet fra Cuba, USA og Frankrike ombord på «Statsraaden» for å styrke samarbeid om havdata, klimaendringer, og økosystemeffekter av havvind blant annet, forklarer Huse.

Havforskningsinstituttet leder og gir tekniske bidrag til den vitenskapelige utrustningen og datainnsamlingen ombord.

— Hva har dere regnet som kostnad på dette engasjementet?

— For å dekke innkjøp og innstallering av den vitenskapelige instrumenteringen har vi fått støtte fra Agenda Vestlandet/Sparebanken Vest på 3 mill. kr. I tillegg kommer noe innsats fra våre medarbeidere i planlegging av seilasen. Selve datainnsamlingen vil bli gjennomført av studenter som vil være ombord to og to. Det er hentet inn eksterne midler for å dekke denne aktiviteten. Totalkostnaden for kontraheringen er ikke klar ennå siden vi vil gjennomføre en god del workshops og kursing ombord som vil bli dekket av deltakerne selv og gjennom bidrag fra Bergen Marine Forskningsklynge, forklarer Geir Huse.

I tillegg til studenter skal instituttet ha med forskere, instrumenteksperter og kommunikasjonsfolk.

Her er ruten One Ocean Expedition skal seile.

Høgskulen bruker 5 mill

Fra Høgskulen på Vestlandet vil 13-15 studenter og ansatte delta på deler av jordomseilingen.

— Havet og de tema som knyttes rundt det maritime og denne ekspedisjonen er viktige for HVLs profil. Fokus på kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv er sentralt både for Vestlandsregionen og for Norge som nasjon, sier prorektor for forskning ved HVL, Gro Anita Fonnes Flaten.

Hun forklarer at flere studenter vil involveres gjennom å følge kurs med kobling mot One Ocean Expedition.

— Når det gjelder økonomi har vi estimert kostnader til rundt fem millioner kroner. Denne summen inkluderer bl.a. utvikling av kurs i bærekraftig ledelse og gjennomføring av kurset om bord på skipet. Kostnadsdeling med samarbeidspartnere er ikke trukket fra, og kursinntekter er heller ikke medregnet, sier Fonnes Flaten.

Utdanningsfartøy

Næringslivet bidrar hovedsakelig med direkte støtte samt leie av skipet, mens utdannings- og forskningsinstitusjoner i all hovedsak kontraherer skipet og benytter det til forskning og utdanning. Det innebærer også at faste kunder leier skipet som vanlig, bare i ukjente farvann.

Den norske og den nederlandske sjøkrigsskolen og flere folkehøgskoler seiler med skipet hvert år og legger sine aktiviteter inn på toktet rundt jorden. Sjøkrigsskolen skal benytte «Statsraad Lehmkuhl» to ganger tre måneder på turen.

— Vi har vært et utdanningsfartøy i over 100 år, og utdannet ledere slik som Sjøkrigsskolen. Statsraad Lehmkuhl er et unikt redskap og mer relevant i dag enn da skipet ble bygget i det å utdanne og utvikle mennesker. Det å bo i lag over tid gjør noe med folk. Og i dag er vi rigget ikke bare som utdanningsfartøy, men også som et state-of-the-art forskningsfartøy, sier Vatle.

160 millioners rundreise

Statsraad Lehmkuhl-sjefen forklarer at budsjettet for jordomseilingen for deres del består av ordinære driftskostnader og inntekter, men at det kommer betydelige ekstrakostnader på en så lang reise, spesielt i forbindelse med havneopphold.

— Jeg vil anslå at de 20 månedene med One Ocean Expedition vil koste om lag 160 millioner kroner, sier Haakon Vatle. I tillegg kommer de ulike partnernes kostnader til sine aktiviteter ombord.

Vatle mener One Ocean Expedition vil bety mye for fagmiljøene som kommer ombord.

— Fra vår side vil jeg si at de som kommer ombord på dette skipet har det felles multiplum at de ønsker å bidra til mer bærekraftige hav. Jeg er så ublyg å si at den læringen og det nettverket som oppstår blant medseilerne våre vil kunne gi globale effekter fremover, sier Haakon Vatle.

Powered by Labrador CMS