eu -penger til uib

UiB og EU med 160 mill til fremtidens marine ledere

Karriereutvikling for unge marine forskere står på agendaen når UiB har sikret seg fem års finansiering fra EU. — Bidraget gir oss mulighet til å skaffe oss de beste talentene som kan bli våre nye ledere, sier marin dekan ved UiB.

Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø ved UiB er fornøyd med at de sammen med EU-midler kan gjennomføre et karriereutviklingsprogram med nesten 40 postdoktorer.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke småpenger som blir postdoktorsjiktet til del når UiB har fått tilslag på EU-finansiering for det som kalles SEAS-programmet for unge forskere. EU og UiB samfinansierer 160 millioner skal brukes over fem år på inntil 40 postdoktorstillinger innrettet mot det marine feltet. EU-andelen av prosjektet vil være rundt 40 millioner kroner.

Morgendagens ledere

— Det vi har søkt om er å gjennomføre et postdokprogram der vi skal se på hav og bærekraft og samtidig utdanne forskere i den tidlige fasen til å bli morgendagens forskningsledere, sier marin dekan Nils Gunnar Kvamstø ved UiB.

Han forklarer at tildelingen er en del av EUs cofunding-ordning. En ordning som hjelper forskning og utdanning til å utføre samfunnsoppdraget bedre.

— Dette bidraget hjelper oss til å rekruttere de beste unge forskerne. Det er rigide rekrutteringskrav de må gjennom. Men denne ordningen gjør at vi kan fremstå som ekstra attraktive og rekruttere veldig gode folk, sier Kvamstø.

40 postdoktorer

I en pressemelding forteller UiB at prestisjetildelingen vil prege universitetet i mange år fremover.

De inntil 40 postdoktorstillingene er en samfinansiering mellom UiB og EU. Stillingene skal rekrutteres innen flere fagmiljø.

— Det er et viktig poeng å se utfordringene knyttet til en bærekraftig utvikling for havene og havressursene våre fra flere vinkler. Derfor vil dette prosjektet inkludere en stor bredde av fagmiljøene ved UiB, sier Nils Gunnar Kvamstø.

Programmet har et omfang på 160 millioner kroner, og sikrer at kandidatene går gjennom et felles løp for karriereutvikling.

Inn- og utland

— Fokuset på marin bærekraft utvikler den tverrfaglige forskningen, åpner for stor grad av næringslivssamarbeid og styrker evnen til å skaffe eksternfinansiering, sier Kvamstø.

SEAS-programmet har åpning for stor fleksibilitet når det handler om definisjon av forskningsprosjektene. Stillingene kan også være hos partnere i inn- og utland.

— Prosjektet er et stort bidrag til de forpliktelsene UiB har tatt på seg i vårt arbeid med bærekraftsmålene. På vegne av FN forvalter vi allerede universitetssamarbeidet for bærekraftsmål nummer 14 – Livet i havet, sier UiBs marine dekan Nils Gunnar Kvamstø som har ledet teamet som arbeidet fram prosjektsøknaden.

32 partnere

Så langt er det 32 partnere i programmet, men EU åpner for at tallet på partnere kan øke etter hvert som prosjektet rulles ut. Aktørene befinner seg innenfor akademia, næringsliv og forvaltning.

I meldingen fra UiB går det også frem at FN har invitert Norge og regjeringen Solberg til å delta i en egen støttegruppe for havforskningstiåret gjennom det som kalles Ocean Decade Alliance.

Her er noen av partnerne som inngår i prosjektet:

Mowi ASA Nordhordland

BKK

GCE Ocean technology-klyngen

Lerøy Seafood

Cermaq

REV Ocean (Røkkes havsatsing)

Lingalaks

NCE Maritime Cleantech (klynge skipsteknologi, Sunnhordland)

Polarinstituttet

Mattilsynet

UNESCO Biosphere

Powered by Labrador CMS