ntnu

Bruker to heltidsstillinger til å håndtere konflikter

Eikrem-saken og utfordringene ved Kunstakademiet krever store ressurser ved landets største universitet.

Eikrem-saken, her representer ved Øyvind Eikrem selv, krever mye ressurser fra Fellesadministrasjonen ved NTNU.
Eikrem-saken, her representer ved Øyvind Eikrem selv, krever mye ressurser fra Fellesadministrasjonen ved NTNU.
Publisert Oppdatert

En lang rekke med krevende innsynsbegjæringer og oppfølging av klager til Datatilsynet og Sivilombudsmannen fører til stor ressursbruk i Fellesadministrasjonen ved NTNU.

— Vi bruker tilnærmet en hel stilling på konflikten ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) og tilsvarende ved Kunstakademiet i Trondheim.

Det skriver HR- og HMS-sjef ved NTNU, Arne Hestnes, i en e-post til Universitetsavisa (UA).

Konflikten han sikter til ved (ISA) er den ikke ukjente Eikrem-saken, som har preget NTNU mer eller mindre siden konflikten rundt Resett-intervju i 2018.

Misnøye blant studenter

Ved Institutt for sosialt arbeid er det blant annet en lang rekke krevende innsynsbegjæringer og oppfølging av klager til Datatilsynet og Sivilombudsmannen som er årsaken til den store ressursbruken i Fellesadministrasjonen, ifølge UA.

Ved Kunstakademiet er det arbeidet med rapporten som skal danne grunnlag for instituttets arbeid med tiltak som krever mest tid.

Studenter ved Kunstakademiet i Trondheim har uttrykt misnøye i årevis. Under koronastengingen har misnøyen eskalert, og i mai kunne Khrono melde at NTNU-rektor Anne Borg har satt i gang undersøkelser for å ta tak i utfordringene ved akademiet.

Arbeidet krever ressurser.

— Arbeidet vil også kreve tett samarbeid mellom akademiet, fakultetet og fellesadministrasjonen i halvåret som kommer, skriver Arne Hestnes til UA.

— Det blir trøbbel

HR- og HMS-sjefen bekrefter at det ikke er kapasitet til å rekke over alt, og viser blant annet til at retningslinjene for hjemmekontor er satt på vent på ubestemt tid. Han vil ikke kalle Fellesadministrasjonen for underbemannet, men presiserer at man heller ikke er overbemannet.

— Vi har ikke den bemanningsreserven som er nødvendig når det oppstår særskilte situasjoner, poengterer Hestnes.

Årsaken til at bemanningen nå blir satt søkelys på er et innspill som NTL kom med i et møte med det sentrale samarbeidsutvalget i oktober.

«Kapasiteten til å drive utvikling og forebyggende arbeid er kraftig redusert. Spesielt er dette utfordrende innen utdannings- og HR/HMS området ...» stod det blant annet i innspillet.

Varatillitsvalgt i NTL for bibliotek og utdanning ved NTNU, Arild Sørum Hjelle, sier til UA at avdelingene er skåret ned til benet.

— Det blir trøbbel med en gang det dukker opp noe, sier Sørum Hjelle.

Krever egne møter

Fra nyttår skal det settes av egne møter i Sentralt samarbeidsutvalg til å gå gjennom økonomien og utfordringene Fellesadministrasjonen står overfor.

— Vi krever egne møter i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam) viet til situasjonen i Fellesadministrasjonen. Vi oppfatter at NTNUs ledelse deler våre bekymringer og innser alvoret, sier Thomas Ferstad, nestleder i NTL NTNU til Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS