konsulentbruk

Brukte over 2,5 milliarder på konsulenter i 2020

12 av 21 universiteter og høgskoler brukte mer på konsulenter i koronaåret 2020 enn året før.

NTNU har redusert konsulentbruken på alle, unntatt ett område. De bruker fortsatt desidert mest blant statlige universiteter og høgskoler.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universiteter og høgskoler brukte i 2020 over 2,5 milliarder kroner på ulike konsulenttjenester. Det er 2,9 prosent mer enn året før.

Konsulentbruk på statlige universiteter og høgskoler (alle tall i millioner kroner)

Institusjon 2020 2019
NTNU470,6538,9
UiO394,5357,6
UiB332,6286,7
UiT259,4242,8
OsloMet184188,5
UiS123,6121,9
HVL145,8119,4
USN105,6103,6
UiA88,998,1
NMBU97,791,95
Høgskolen i Innlandet84,771,4
Nord6968,2
NHH41,743,9
Høgskolen i Østfold3832,5
Norges musikkhøgskole18,819,2
Høgskulen i Volda21,718,4
Arkitektud og designshøgskole Oslo14,413
Høgskolen i Molde12,614,9
Norges idrettshøgskole12,113,5
Kunsthøgskolen i Oslo11,711,3
Samisk høgskole4,85,8
TOTALT2532,22461,55

Kilde: Statsregnskapet 2020, post 670-679, "Postene: 670 - Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss 671 – Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 672 - Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv. 673 - Andre konsulenttjenester 674 - Innleie av vikarer 675 - Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 676 - Kjøp av lønns- og regnskapstjenester 678 - Kjøp av andre fremmede tjenester 679 - Kjøp av andre fremmede tjenester, fortsettelse"

Hvis man bare ser på poster som ikke medregner såkalte fremmedtjenester er veksten i konsulentbruk 5 prosent.

UiO med nytt oppdrag

Universitetet i Oslo (UiO) har nylig utlyst anbudskonkurranse på et konsulentoppdrag innen leder- og organisasjonsutvikling. Frist for å levere inn interesse og/eller anbud er 24. juni. Tilbudet må være gjeldende til 1. november 2021 heter det i utlysningen på Doffin.

Totalrammen er på 34 millioner kroner og er delt i tre ulike delkontrakter:

  • Organisasjonsutvikling: 13,6 millioner
  • Arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering: 6,8 millioner
  • Leder- og medarbeiderutvikling: 13,6 millioner

NTNU: Vekst på ett område

Det var i 2019 at styremedlem Aksel Tjora på et styremøte i NTNU rev i stykker en konsulentrapport.

— Rapporten er det største makkverket jeg noen gang har lest, sa Tjora under styremøtet der en konsulentrappport fra EY (Ernst og Young) ble lagt fram. Rapporten pekte på hvilke tjenester NTNU bør kutte i årene framover som følge av regjeringas avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

NTNU alene brukte i 2019 over en halv milliard kroner til konsulenter, beløpet var i 2020 redusert til 470 millioner, en reduksjon på nesten 13 prosent fra 538 millioner i 2019.

NTNU reduserte konsulentbruken på alle områder, bortsett fra ett og det var konsulenttjenester til organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgiving. Her hadde bruken økt fra 41,4 til 43,6 millioner.

Norges største universitet, altså NTNU, bruker langt mer på dette området enn de andre universitetene. Til sammenligning bruker alle de andre 20 universitetene og høgskolene totalt 83 millioner kroner på denne type konsulenttjenester.

UiO står eksempelvis bokført med 6,9 millioner for 2020 på samme post, opp fra 4,1 millioner i 2019.

61 prosent vekst ved Universitetet i Bergen

Totalt brukte Universitetet i Bergen alt i alt 332,6 millioner kroner på konsulenter og såkalte fremmedtjenester i 2019, en vekst på 16 prosent sammenlignet med året før.

På organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning brukte universitetet i overkant av 13 millioner, en vekst på 61 prosent sammenlignet med året før.

Fakta

Konsulentbruk uten fremmedtjenester

Hvis man ser på de fire postene:
670 - Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss
671 - Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.
672 - Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.
673 - Andre konsulenttjenester,
Altså ikke tar med de poster som hører inn under «fremmedtjenester» får man følgende tall:

  • Totalt for alle universiteter og høgskoler i 2020 var konsulentforbuk på disse postene 825,9 millioner kroner
  • I 2019 var tallet 786,6 millioner kroner
  • Vekst på 5 prosent

Kilde: statsregnskapet.no

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) hadde også god vekst på pengebruk til denne type konsulenttjenester. En vekst på 145 prosent fra 2019 til 2020, opp til 7,02 millioner kroner.

Totalt på dette området brukte statlige universiteter og høgskoler rundt 132 millioner i 2019, mens det sank til 126 millioner kroner i 2020.

Mer harmonisert regnskapsførsel

«Staten bruker store ressurser på konsulenttjenester. Det gir spisskompetanse og økt kapasitet, men departementene må avklare bedre hva de vil med bruken av eksterne konsulenter».

Det var et av hovedpunktene i en rapport fra Riksrevisjonen som kom i mars 2017. Rapporten var et resultat av undersøkelser Riksrevisjonen hadde gjort av konsulentbruken i staten i 2016.

Se også: Hele rapporten fra Riksrevisjonen her

Det ble også tatt initiativ for en harmonisering og samkjøring av regnskapsførsel, slik at tallene skulle være transparente og sammenlignbare.

Dette trådte i kraft fra 1. januar 2019. Statsregnskapet.no viser tall for konsulent-tjenester også for universiteter og høgskoler som i langt større grad enn tidligere er sammenlignbare. Tallene for 2020 kan sammenlignes med tallene fra 2019, men ikke tidligere år.

Powered by Labrador CMS