økonomi

Brukte over dobbelt så mye som planlagt på pendling

NTNU estimerte at den nyansatte direktørens pendling ville koste universitetet 80.000 kroner i året. På drøye ti måneder brukte Bjørn Haugstad over 175.000.

Bilde av Bjørn Haugstad sittende ved et konferansebord sammen med Anne Borg.
NTNU-direktør Bjørn Haugstad, her sittende sammen med rektor Anne Borg under universitetets ledersamling på Hell utenfor Trondheim vinteren 2023, pendlet for rundt 175.000 kroner i 2022.
Publisert Oppdatert

Da Bjørn Haugstad høsten 2021 fikk jobben som ny direktør ved NTNU, var det under forutsetning av at universitetet dekket utgiftene knyttet til pendling mellom Oslo og Trondheim.

For selv om Haugstad ønsket å jobbe i Trondheim, ville han av familiære årsaker ikke bo i trønderhovedstaden. I stedet så han for seg å ukependle.

Dette ble møtt med velvilje fra NTNU som anslo at det kom til å koste rundt 80.000 kroner i året å frakte direktøren fram og tilbake mellom Oslo og Trondheim.

En gjennomgang av direktørens reiseregninger fra 2022 viser at pendleravtalen ble langt dyrere enn hva NTNU hadde forestilt seg.

Over dobbelt så dyrt som planlagt

Fra Haugstad tiltrådte stillingen i midten av februar 2022 og til kalenderårets slutt ble det levert reiseregninger for pendling på til sammen 176.305 kroner og 63 øre.

Det inkluderer også én tur til Trondheim via Bergen for å delta i et møte i Universitets- og høgskolerådet.

Hvis en antar at direktørens pendling de første drøye ti månedene, eller 46 ukene, er noenlunde representativ, ville det betydd reisekostander på rett i underkant av 200.000 kroner for et fullt år. Omtrent 2,5 ganger så mye som rektorens anslag.

— Det har siden vi gjorde det overslaget, blitt betraktelig dyrere å reise. Anslaget ble gjort på et tidspunkt hvor vi hadde veldig gode avtaler på flyreiser. I tillegg har prisene generelt økt. Det er bare sånn situasjonen er, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Gjennomgangen av reiseregningene viser at Haugstad hadde 37 pendlerreiser til Trondheim etter at han tiltrådte stillingen. Av de totalt 74 turene til eller fra Trondheim ble åtte gjennomført med tog, resten med fly.

— Vi stiller ingen krav til Haugstad utover det som gjelder i våre retningslinjer. Han har en travel hverdag, og må selv få gjøre en vurdering av hvordan han best får arbeidsuken til å gå opp.

Haugstad skriver i en e-post til Khrono at han helst vil ta mest mulig tog, men at det kommer med noen utfordringer.

— Digitale møter kan være vanskelig å gjennomføre på tog. Enkelte steder mellom Oslo og Trondheim er dekningen dårlig, og dessuten leder jeg mange av møtene som jeg deltar i. Av og til snakker vi om konfidensielle tema, og generelt så bør medpassasjerene på toget slippe å være tilhørere til interne diskusjoner ved NTNU, skriver direktøren.

Drosje for nesten 40.000 kroner

En betydelig del av de drøye 175.000 kronene, rundt 38.000 kroner, er knyttet til drosjebruk, i hovedsak mellom flyplassen på Værnes i den ene enden og arbeidsstedet eller pendlerboligen i Trondheim i den andre enden.

Drosjeturen er ifølge Google Maps estimert til 33 minutter ved lite trafikk og koster 440 kroner. Flybussen kjører samme strekning på 45 minutter til halve prisen, og stopper to steinkast unna pendlerboligen, og nye to steinkast unna Hovedbygningen hvor Haugstad har sin arbeidsplass.

— Min kalender er så fullpakket på hverdager at flytaxi vanligvis er det mest hensiktsmessige fremkomstmiddel for å rekke flyavgangene på Værnes, skriver Haugstad.

Ved nyttår ble nye retningslinjer for miljøansvarlige reiser gjort gjeldende ved NTNU. Der understrekes det at alle reiser skal vektes mot miljøhensyn, at tog bør vurderes i en retning om det er tilgjengelig som reisealternativ og at kollektivtransport bør benyttes ved lokale reiser/transport.

— Vil NTNU legge noen føringer for direktørens reiser sett opp mot de nye retningslinjene?

— Dette er noe jeg diskuterer med Haugstad. Han vet hvilke avtaler og retningslinjer vi har. Og så er jeg opptatt av at han har en god arbeidsdag, og en god arbeidsuke. Han er en veldig viktig ressurs for oss, og jeg stoler på at han gjør den samme vurderingen som alle andre gjør i forbindelse med reiser.

Den nevnte pendlerboligen ble det estimert at ville koste NTNU rundt 10.000 kroner i måneden, noe som gir estimerte pendlerutgifter på rundt 320.000 kroner i året for universitetet.

Endringslogg 13.04 kl. 12.00: I første versjon av saken sto det ved en feil at drosjeutgiftene er knyttet til reiser mellom Værnes og arbeidssted eller pendlerbolig. Det riktige er at utgiftene i hovedsak er knyttet til drosje mellom Værnes og arbeidssted eller pendlerbolig.

Powered by Labrador CMS