NTNU

Toppdirektørens avtale: Får dekket reiseutgifter og pendlerbolig i Trondheim

NTNUs nyansatte direktør Bjørn Haugstad, skal bo i Oslo og jobbe i Trondheim.

Som statssektretær hadde Bjørn Haugstad (t.v.) flere reiser landet rundt sammen med sin statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), blant annet i forbindelse med strukturreformen. Fra februar skal Haugstad ukependle Oslo-Trondheim i sin nye jobb som NTNU-direktør
Publisert Oppdatert

I oktober ansatte styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, i den nyopprettede stillingen som direktør for organisasjon og infrastruktur.

Haugstad, som var statssekretær for Kristin Clemet og Torbjørn Røe Isaksen i deres tid som kunnskapsministre, går nå fra jobben som ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Han vil begynne i den nye jobben 14. februar neste år.

Den nysignerte arbeidsavtalen, som Khrono har fått innsyn i, viser at Haugstad vil heve en årslønn på 1.420.000 kroner i sin nye jobb. I tillegg dekker NTNU utgifter til pendling og bolig som samlet er anslått til rundt 200.000 kroner i året.

40 kvadratmeter leilighet

For NTNU vil også dekke pendlerutgiftene til Haugstad. Han skal fortsatt bo i Oslo, men jobbe i Trondheim, og arbeidsavtalen viser at NTNU skal stille en bolig til disposisjon i trønderhovedstaden.

«Boligen eies eller leies av NTNU. Boligen er en leilighet på ca. 40 kvm og vil ikke ligge lenger unna arbeidsstedet enn 10 km», heter det i arbeidsavtalen.

Reiser mellom Haugstads hjem i Oslo og jobben i Trondheim skal NTNU også dekke.

Reisene til og fra Gardermoen og flyplassen Værnes skal universitetet betale. Flyreiser mellom Oslo og Trondheim skal dekkes ved bruk av Travelpass.

— På grunn av familien var det aldri aktuelt å flytte fra Oslo, og det var en forutsetning at jeg ikke skulle bære kostnadene knyttet til å pendle mellom Oslo og Trondheim. Det var NTNU var innforstått med, sier Haugstad.

— Du er en av dem med best lønn ved NTNU. Hvilket signal sender det at NTNU dekker husleie og reiseutgifter for deg?

— Jeg vil overlate til NTNU å kommentere det, men jeg vil si at dette skiftet er ikke motivert av lønn, sier Haugstad.

Vil pendle ukentlig

Denne typen avtale er ikke ukjent i sektoren. Tidligere kommunikasjonsdirektør Tor A. Godal ved Universitetet i Bergen (UiB) fikk en lignende avtale da han ble ansatt i sin stilling i 2018. Den gang fikk han dekket husleie i Bergen og ukentlig hjemreise til Holmsbu det første året han sto i jobben, inntil familien kom flyttende.

Haugstad sier at det har blitt antydet at han skal benytte én av leilighetene NTNU disponerer nær campus. Han ser for seg å pendle ukentlig mellom Oslo og Trondheim.

— Verden ser annerledes ut etter koronapandemien. Vi har sett at mye kan løses digitalt, men denne typen jobb krever fysisk tilstedeværelse. Derfor ser jeg for meg å pendle ukentlig, sier Haugstad.

— Hva anslår du at denne delen av avtalen er verdt?

— Det må du nesten spørre NTNU om.

Kostnadsanslag

NTNU-rektor Anne Borg forteller at Haugstad skal disponere en leilighet NTNU eier, og anslår husleiekostnaden til å være 10.000 kroner per måned.

— Det er vanskelig å svare nøyaktig på hva reiseutgiftene vil komme til å bli, så her må jeg ta forbehold. Men et foreløpig overslag er i størrelsesorden 80.000 kroner per år.

Hun trekker fram at Haugstad var den klart beste kandidaten til stillingen og vil få en lønn som speiler normalen for tilsvarende lønninger i sektoren.

— Så er det imidlertid slik at han er i en familiesituasjon som gjør at han trenger å pendle fra Oslo og det har Haugstad hele veien vært åpen om. Det har under hele tilsettingsprosessen vært et premiss fra Haugstad at utgiftene til pendling skal dekkes av arbeidsgiver, men innenfor skattereglene.

Dette premisset har NTNU vært innforstått med, sier Borg.

— Vi har lagt vekt på en ryddig avtale der alle formaliteter er ivaretatt og det er gjort nøye juridiske vurderinger.

Rektor Anne Borg sier at Bjørn Haugstad vil tilføre viktig kompetanse og erfaring til NTNU.

Under UiO-direktøren lønn

Den nye årslønna til Haugstad vil også plassere ham godt over sine forgjengere i lignende stillinger.

I en oversikt fra 2020 oppga NTNU at daværende organisasjonsdirektør Ida Munkeby hadde en årslønn på 1.269.245 kroner. Den andre direktøren, Frank Arntsen, med ansvar for økonomi og eiendom, hadde en årslønn på 1.264.400 kroner.

Haugstad, som nå blir direktør ved landets største universitet, plasserer seg lønnsmessig under universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo, som i 2020 hevet en årslønn på 1.550.000 kroner. Benjaminsen hadde den gang den høyeste årslønna blant direktørene ved de statlige utdanningsinstitusjonene.

Universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen, Robert Rastad, har for tiden
1.400.400 kroner i årslønn, om lag det samme som Kjell Bernstrøm hadde da han gikk av fra samme stilling ved forrige årsskifte.

En eventuell økning av Rastads direktørlønn er nå til vurdering i Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS