styremøte

Budsjett og Romerike-campus i styret på OsloMet

Styret ved OsloMet skal fordele milliarder fra Kunnskapsdepartementet og diskutere lokalisering på Romerike. Følg møtet 7. og 8. desember direkte her.

Styret ved OsloMet møtes digitalt 7. og 8. desember. Her fra et før-korona styremøte i februar i år.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Styrmøtet starter kl. 13.00 mandag 7.desember)

Styret ved OsloMet har digitalt møte over to halve dager 7. og 8. desember.

En av sakene er langtidsplan og budsjett for 2021-23. Her skal styret blant annet fordele bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet på 2,7 milliarder i 2021 på fakulteter og andre enheter ved universitetet.

Ubrukte midler øker

I koronaåret 2020 anslår OsloMet at mindreforbruket vil bli på 88 millioner. Sammen med avsetninger ved inngangen av året på 132 millioner kroner, ligger universitetet an til å stå igjen med 220,6 millioner ubrukte kroner ved inngangen til 2021. Det utgjør 8,7 prosent av bevilgningen.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen (ekstern)

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo
 • Ola Gimse Estenstad
 • Vara: Yvonne Bergly Andersen

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet nye regler for avsetninger som skal gjelde fra 2022. Da må avsetningene deles i to kategorier og for avsetninger til andre formål enn investeringer blir grensen på 5 prosent. Utover dette skal de ubrukte midlene betales tilbake til statskassen. For avsetninger til investeringer er det ikke satt noe slikt tak.

Etter budsjettforliket i Stortinget må universitetet nå også ta høyde for at avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE) for 2021 har økt fra 0,5 til 0,6 prosent.

OsloMet til Ahus?

Styret skal også bli orientert om hvordan det går med planene for å avvikle studiestedet på Kjeller og finne en annen beliggenhet for campus Romerike.

På et dialogseminar 25. november ble det presentert 13 ulike konseptidéer der eksterne aktører la frem sine forslag til hvor og hvordan OsloMet kan etablere en ny campus på Romerike. Et flertall av dem var utbyggere som viste fram skisser av bygg og infrastruktur, melder OsloMet på sine ansattesider.

Et fåtall av forslagene innebar en invitasjon til faglig samarbeid, og det er disse rektor Curt Rice finner mest interessante, heter det.

Rice trekker spesielt frem muligheten for samarbeid om helseteknologi og intelligent helse.

– Eksempelvis presenterte Ahus, som også er en stor kunnskapsinstitusjon, et interessant forslag om en plass til OsloMet i deres planlagte Campus Ahus i tilknytning til sykehuset. Deres ønske om samarbeid innenfor helse og teknologi er svært relevant for oss, sier han.

Rice understreker også at det ikke er avgjort om OsloMet vil være ett sted på Romerike, eller om universitetet vil ha aktivitet flere steder på Romerike.

– Vi skal nå gå grundig gjennom alle forslagene som en del av en formell konseptvalgutredning, sier han.

Les også: OsloMet tilbudt kremtomter på Jessheim

Her kan du følge styremøtet 7. og 8. desember. Den første dagen er det hovedsaklig langtidsplan og budsjett som står på dagsorden, mens resten av sakene tas på dag to.

Powered by Labrador CMS