Debatt Tore Furevik, Lasse H. Pettersson og Johnny a. jOHANNESSEN

Budsjettforslag: Dramatisk for norsk romvirksomhet

Dersom regjeringens budsjettforslag blir stående, vil det være et stort tilbakeskritt for norsk romvirksomhet, skriver Tore Furevik, Lasse H. Pettersson og Johnny A. Johannessen.

Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I Nærings- og fiskeridepartementet sitt budsjettforslag for 2023 omtaler Regjeringen at «Jordobservasjonssatellitter har de senere årene fått stadig større betydning for en rekke viktige samfunnsoppgaver, som miljø- og klimaovervåking, ressursforvaltning, samfunnssikkerhet og katastrofehåndtering.» Deretter nevnes store geografiske avstander og variasjoner, utilgjengelighet, mye vær og betydningen av effektiv havovervåkning – alle tema som er en del av hverdagen for oss som bor i Norge.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon, de raske klimaendringene og regjeringens uttalte ansvar for Nordområdene gir et økt behov for overvåkning, også utenfor våre grenser og nære territoriale farvann. Hva har overvåkningssatellitter å si for norsk sikkerhet og beredskap i årene som kommer?

Daglige vær-, hav- og is-varsler er helt avhengig av oppdaterte og gode data fra satellitter. Nansensenteret, Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet er ansvarlig for det europeiske Copernicus-programmets marine tjeneste for nordområdene og Arktis. Dette ansvaret har vi fått etter flere tiårs systematisk forskning og utvikling av en verdensledende hav- og isvarslingstjeneste. Daglige data fra satellitter gir informasjon til våre hav- og is-modeller, og ved hjelp av disse produseres varsler som brukes i forvaltning, næringsliv og akademia i 26 land. Varslene inngår også i Meteorologisk Institutt sin beredskapstjeneste.

Norsk deltakelse i den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) sine industriprogrammer er vesentlig for at Norge kan delta i utvikling og anvendelser av satellittdata til samfunnsnyttig overvåkning, kartlegging og tjeneste. I regjeringens budsjettforslag for 2023 er det lagt inn drastiske kutt i de norske bidragene til ESA sine utviklingsprosjekter. Dette vil føre til at norske forskningsinstitutter og næringsliv vil få langt mindre muligheter til å delta i og dra nytte av europeisk kompetanse i utviklingsprosjekter støttet av ESA.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

På ESA sin ministerkonferanse 22-23. november i år skal neste generasjons Copernicus-satellitter og overvåkingsprogram finansieres. Dette er sentralt for den videre kartleggingen av klimaendringene i nordområdene og Arktis. Programmet vil gi norske forskningsmiljø muligheter til å videreutvikle produkter og tjenester av stor betydning for forvaltning, sikkerhet og beredskap innen miljø- og klima.

Når vi under tittelen «Ei ny tid for norsk romverksemd – regjeringa opprettar romtilsyn og satsar på satellittbasert havovervaking» leser i regjeringen sin pressemelding at «I statsbudsjettet gjer regjeringa framlegg om ei forplikting til industriretta program i den europeiske romorganisasjonen ESA på 45 millionar euro i perioden 2023-2030», blir vi alvorlig bekymret. Dette er et kutt på 72 prosent i forhold til de 161 millioner euro som Norge forpliktet seg til for 2020-2028 under ESA sin ministerkonferanse i 2019.

Dersom dette budsjettforslaget blir stående vil det være et stort tilbakeskritt for norsk romvirksomhet, og et svært negativt budskap å komme med til ESA sin ministerkonferansen. Der få andre land har større samfunnsmessig nytteverdi av å delta i felleseuropeiske programmer, står vi frem som en lite forutsigbar, troverdig, og solidarisk partner. Og dette i en tid med en voldsom strøm av penger fra Europa til den norske statskassen, og med en sikkerhetspolitisksituasjon som nettopp viser viktigheten av europeisk samhold.

Powered by Labrador CMS