Ellen Dalen, 2. nestleder NTL, anbefaler regjeringen å legge rapporten som anbefaler at universitetene skal g fra seg eiendommene sine i en skuff. Foto: Ketil Blom Haugstulen

NTL ber regjeringen legge forslag om byggene til universitetene i en skuff

Bygg. NTL mener forslaget om at de fem universitetene som eier sine bygg skal gi fra seg eiendommene sine er dårlig. Rektor på OsloMet, Curt Rice, mener forslaget må diskuteres og Nina Sandberg spør Nybø om saken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ellen Dalen er tidligere hovedtillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL) på Universitetet i Oslo (UiO), nå 2. nestleder i hovedorganisasjonen.

Hun sier til Khrono at NTL er helt enig med rektorene ved de fem universitetene som eier sine egne bygg, om at de framover fortsatt bør eie og forvalte egen eiendom.

Fakta

Anbefalinger

Capgemini Invent anbefaler følgende i områdegjennomgangen som er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet:

Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.

Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.

Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.

De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

— Her kommer en rapport fra Capgemini om at universitetene og høgskolene ikke skal eie og forvalte egne bygninger, men leie de av Statsbygg. Dette er det nok ingen i sektoren som ønsker, sier Ellen Dalen i NTL.

Hun trekker også fram at dette ikke er første gang en Høyre-regjering kommer med et slikt forslag.

— Forrige gang ble dette lagt i en skuff, det bør de gjøre denne gangen også, sier Dalen til Khrono.

Capgemini har utredet

Hvordan lokalene skal utvikles, driftes og fornyes er en del av den strategiske planleggingen av forskning og utdanning, og bør ikke underlegges rent tekniske og økonomiske vurderinger.

Ellen Dalen

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en såkalt områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Utgangspunktet er om man kan effektivisere og spare penger med andre løsninger for eierstrukturer enn det man har i dag.

Capgemini anbefaler i sin rapport at de statlige etater og institusjoner som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg. Forslaget går ut på at overtakelsen skal skje gradvis over to år.

Et unntak er det nye prestisjebygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Her foreslås det at Statsbygg overtar bygget allerede når det står ferdig i 2020.

Store endringer for fem universitet

De såkalte U5-universitetene, UiT Norges arktiske universitet, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NMBU er blant statlige institusjoner som eier store deler av sin bygningsmasse. Blant høyere statlige utdanningsinstitusjoner gjelder dette også Norges Idrettshøgskole.

For alle disse seks institusjonene vil forslagene i rapporten medføre store endringer i forhold til dagens situasjon.

Ledelsen ved de fem universitetene understreker alle at det å i hovedsak eie egen bygningsmasse gir dem et svært viktig handlingsrom de vil miste hvis man skal gå for forslaget i rapporten, som innebærer at både bygg og ansatte skal over til Statsbygg.

Som eksempler trekker de fram at de raskt kan snu seg og realisere større prosjekter, og at det gir et svært viktig handlingsrom i samarbeid med næringsliv.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier i en melding som ble lagt ut onsdag ettermiddag:

— I første omgang vil regjeringen vurdere om statens eiendommer ved Campus Ås bør overføres til Statsbyggs forvaltning. Utover det vil regjeringen foreta en nøyere kartlegging av selvforvaltet eiendom i ulike sektorer.

— Ikke dårlig forvaltning, men dårlig økonomi

I en pressemelding fra NTL trekker Dalen også fram at bygningsmassene til universitetene og høyskolene er komplekse, med blant annet verneverdige bygg, laboratorier og undervisningslokaler, og sektoren er profesjonelle eiendomsforvaltere.

— Hvordan lokalene skal utvikles, driftes og fornyes er en del av den strategiske planleggingen av forskning og utdanning, og bør ikke underlegges rent tekniske og økonomiske vurderinger. NTL er helt enig med landets rektorer om at virksomhetene bør få beholde eierskapet, understreker nestleder i NTL Ellen Dalen.

Hun legger til at sektoren sliter med store vedlikeholdsetterslep.

— Dette skyldes dårlig økonomi, ikke dårlig forvaltning. NTL oppfordrer kunnskapsministeren til å bevare sektorens autonomi og deres mulighet til å utvikle eiendommene i tråd med de faglige behovene. Dersom de vil ha bedre kvalitet på den gamle bygningsmassen, bør de øke bevilgingene og kan starte med å fjerne ABE-kuttene, understreker Dalen.

ABE står for regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

Rice: — Må være åpne for å diskutere

Rektor på OsloMet, Curt Rice, poengterer innledningsvis før han vil kommentere denne byggsaken, at han ikke har lest eller sett rapporten som saken tar utgangspunkt i. Han snakker utifra det han har lest i Khrono.

OsloMet-rektor, Curt Rice.

— For det første tenker jeg at vi alle sammen må prøve å se stort på situasjonen. Hvis det faktisk er slik at samfunnet er best tjent med at man gjør disse tiltakene, og at man dermed bruker samfunnets ressurser på en bedre måte, da må vi være åpne for diskutere også slike forslag som det her handler om, sier Rice.

Rice trekker fram at i universitets- og høgskolesektoren, som på andre områder i samfunnet, er eiendom et svært viktig grunnlag for ulikheter blant universiteter og høgskoler.

— Vi ser jo at slik som institusjonene her argumenterer, så har de universitetene som eier, klare fordeler framfor de av oss som bare leier, enten vi leier av private eller gjennom Statsbygg, eller begge deler, sier Rice.

Mange utfordringer med å leie

Han trekker også fram at han har store problemer med å nå fram i departementet med at OsloMet også må kunne bruke penger på vedlikehold og ombygging, også av bygg som private eier.

Vi ser jo at slik som institusjonene her argumenterer, så har de universitetene som eier, klare fordeler framfor de av oss som bare leier.

Curt Rice

— Hvis det er Statsbygg sine eiendommer det handler om er det ingen problemer, men vi har altså de samme behov for å legge til rette for gode løsninger på campus i de byggene som eies av private.

Han trekker også fram at slik OsloMet har det må man også hele tiden lete etter om man leier på de best mulige vilkår.

— Det er ganske krevende at vi hele tiden må vurdere om man leier på de beste vilkårene, vurdere å flytte eller leie seg inn andre steder for å sikre den beste bruken av våre ressurser, sier Rice.

Han legger til at han forstå at departementet og Nybø ville informere de universitetene som eier sine bygg først i denne saken, men han hadde ønsket seg at alle fikk en orientering og innsikt i problemstillingene.

— Jeg forstår det slik at Universitets- og høgskolerådets leder, Mari Sundli Tveit, var tilstede på møtet, og hun kan således orientere de resterende institusjonene, legger OsloMet-rektoren til.

Nina Sandberg spør Nybø

Nina Sandberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, har sendt spørsmål til Nybø om eiendomssaken.

Hun spør:

Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Kan statsråden gi en orientering om hva regjeringen ønsker å oppnå med gjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, og om den videre prosessen for oppfølging av anbefalingene for NMBU og for øvrige statlige universiteter og høyskoler?

Sandberg trekker fram at konsulentfirmaet Capgemini i sin rapport anbefaler å avvikle modellen der ulike statlige virksomheter forvalter egen eiendomsmasse, og overføre ansvaret til Statsbygg. Eierskap og ansatte som jobber med forvaltning av eiendom skal overtas i løpet av to år.

Sandberg vektlegger særlig at for nybygget ved NMBU i Ås foreslås det at Statsbygg overtar allerede når bygget står ferdig i 2020. Regjeringen meddeler at det i første omgang vurderes om statens eiendommer ved Campus Ås bør overføres til Statsbyggs forvaltning.

— På Ås skaper dette uro. NMBU er nylig blitt kjent med områdegjennomgangen, og rektor mener tidspunktet er svært vanskelig for dem, i innspurten av nytt byggeprosjekt og med flytting av Veterinærhøgskolen fra Oslo til Ås, skriver Sandberg i sin begrunnelse for spørsmålet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS