sjefskifte

Camilla Stoltenberg ny konsernsjef i Norce

Camilla Stoltenberg slutter som direktør i Folkehelseinstituttet og blir ny toppsjef i forskningskonsernet Norce.

Camilla Stoltenberg går fra toppjobben i Folkehelseinstituttet og blir sjef i Norce-konsernet.
Publisert Oppdatert

– Jeg er veldig glad i og engasjert i FHIs samfunnsoppdrag, medarbeiderne og jobben som toppleder, og har ikke hatt noe ønske om å forlate stillingen. Mitt andre og siste åremål går imidlertid ut i 2024 og jeg har lyst på en lederjobb der forskning og innovasjon er det sentrale, samtidig som det faglige spennet og samfunnsoppdraget er bredere enn det jeg har ansvar for i dag, sier Stoltenberg i en pressemelding. Den nye direktøren starter i jobben 1.oktober.

Ansettelsen ble gjort av et enstemmig Norce-styre i dag.

Vant med konkurranse

Mange tenker at det er en betydelig forskjell på hvordan et statlig institutt som Folkehelseinstituttet skaffer seg finansiering, sammenlignet med Norce som i stor grad er ute i markedet for å finansiere sine aktiviteter, og at dette blir en ny hverdag for Stoltenberg.

— Det er feil. I Folkehelseinstituttet skaffer vi også det meste av forskningsfinansieringen i konkurranse med andre. Enten det er penger fra Forskningsrådet, EU eller National institutes of health i USA. Og dette er bare blitt tøffere. Så har jeg også erfaring med å skaffe finansiering som forsker før jeg ble leder, sier Stoltenberg.

Hun peker heller på ulikhetene i samfunnsoppdraget.

— Mens vi i FHI har et samfunnsoppdrag som ofte er rettet inn mot å gi kunnskap og råd til myndighetene i stat og kommuner, skal Norce drive forskning og innovasjon som understøtter både offentlig og privat sektor, sier Stoltenberg.

Bedre situasjon

— Norce-konsernet har vært preget av uro etter at økonomivansker førte til bemanningskutt og oppsigelser i 2019 og 2020. Hva tenker du om hvordan dette preger konsernet?

— Jeg kan ikke uttale meg om dette nå. Jeg kjenner til hva som har vært skrevet om situasjonen i Norce, men opplever at det er en annen situasjon nå der økonomien er solid. Samtidig er det ikke mulig å være helt trygg i en organisasjon som skal skaffe oppdrag i et marked. Det gjelder Norce, som andre forskningsinstitutter.

Kontor i Oslo

— Mer synlighet er et av kravene til den nye konsernsjefen. Hvordan ser du på den oppgaven?

— Det er viktig, ikke bare for Norce, men alle som driver forskning. Det er et mål å få forskning og innovasjon til å bli en mer integrert del av alt vi gjør i samfunnet. Slik at befolkningen får et nærere forhold til hva forskning er og hvilken nytte forskning kan gi. Jeg ser fram til å jobbe for å gjøre NORCE mer synlig, sier Camilla Stoltenberg.

Hvordan skal du jobbe fysisk, Norce har hovedkontor i Bergen?

— Jeg skal ha kontor i Oslo, men kommer til å være mye i Bergen. Trolig hver uke, sier Camilla Stoltenberg.

Fakta

Norce

  • Forskningsselskapet Norce (Norwegian Resecarch Centre AS) er et av Norges største uavhengige forskingsinstitutt. Inkludert datterselskapene har konsernet 750 ansatte og en årlig omsetning på 950 millioner kroner.
  • I januar 2018 overtok Norce eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS. I oktober 2018 ble de fem instituttene fusjonert inn i Norce.
  • I desember 2018 overtok Norce eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.
  • Etter betydelige underskudd i 2018 og 2019 måtte konsernet nedbemanne og 20 personer måtte gå i juni 2020.
  • Mye uro og en arbeidsmiljøundersøkelse gjorde at administrerende direktør er Elisabeth Maråk Støle måtte gå av i januar i år.
  • Ny konsernsjef ble Kristin Wallevik som tiltrådte i august 2021. I månedsskiftet september/oktober 2022 valge Wallevik å si opp etter det hun kalte dypt urimelig medieomtale.
  • Konstituert konsernsjef er Thor Arne Håverstad.
  • 24.april 2023 ble Camilla Stoltenberg ansatt som ny konsernsjef i Norce.

Kilde: Norce

Nasjonalt ledende

– Vi i styret er svært glade for at Camilla Stoltenberg har takket ja til å gå løs på oppgaven som konsernsjef for NORCE. NORCE er Norges nest største forskningskonsern, og med Camilla Stoltenberg får vi en erfaren, tydelig og synlig leder med alle forutsetninger for å oppfylle vår ambisjon om å ta en nasjonalt ledende posisjon, sier styreleder Marianne Marthinsen i NORCE i pressemeldingen.

I meldingen utdyper Stoltenberg hvorfor hun har tatt jobben som toppsjef i landets nest største forskningskonsern.

– I NORCE er det stor tematisk bredde og muligheter for å samarbeide med offentlig og privat sektor på nye måter. I tillegg er det spennende å ha medarbeidere på ni steder langs kysten av Norge, fra nord til sørøst sier Stoltenberg.

Synlighet

Hun har vært direktør i Folkehelseinstituttet siden 2012. Camilla Stoltenberg er 65 år, utdannet lege ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg studert sosiologi og antropologi. Hun har en doktorgrad i epidemiologi og er knyttet til Universitetet i Bergen som professor II. Hun starter i jobben 1. oktober.

Styreleder Marianne Marthinsen har tidligere sagt i Khrono at en ny toppleder må evne å gjøre Norce mer synlig, ikke minst i samfunnsdebatten om forskning og forskningspolitikk her til lands.

— I rekrutteringsprosessen har vi vært opptatt av å finne en leder med faglig tyngde og nærhet til forskningen, i kombinasjon med samfunnsforståelse og evne til å synliggjøre NORCE eksternt. Det har vi funnet med Camilla Stoltenberg. Vi gleder oss stort til å få henne på plass, sier Marianne Marthinsen.

Nasjonal profil

Hovedtillitsvalgt Atle Blomgren i Forskerforbundet i Norce er svært positiv til nyheten om ny konsernsjef.

— Jeg synes det høres veldig spennende ut med Camilla Stoltenberg som ny konsersjef i Norce. Det kom litt brått på, men hun har akademisk bakgrunn og kjenner sektoren, selv om det vil være en viss læringskurve på noen av Norce sine fagområder, sier Blomgren.

— Hvilket inntrykk har du av Camilla Stoltenberg fra før?

— I pandemien opplevde jeg henne som ekstremt ryddig og strukturert. Hun vil definitivt gi Norce en nasjonal profil og vi ser fram til å samarbeide med henne, sier Atle Blomgren.

Trøblete

Norce-konsernet ble etablert i 2018 som følge av en fusjon mellom fem forskningsinstitutter. Senere er to ytterligere innlemmet i konsernet. I etterkant av fusjonen fikk konsernet økonomiske problemer med store underskudd, kostnadskutt og oppsigelser som følge.

I januar 2021 måtte daværende konsernsjef Elisabeth Maråk Støle gå av. Hun ble etterfulgt av Kristin Wallevik som bare etter et drøyt år i sjefsstolen valgte å gå av, etter det hun kalte «dypt urimelig» medieomtale knyttet til Walleviks ektefelle og forretningsvirksomhet.

Bedre situasjon

De siste to årene har økonomien kommet over i pluss, og konsernet har meldt om at også arbeidsmiljøutfordringene er på bedringens vei.

Etter oppsigelser i 2020 viste resultatene at tilliten til toppledelsen i Norce var svært tynnslitt. Nå skal tallene, ifølge ledelsen, være kraftig forbedret.

Men fungerende administrerende direktør Thor Arne Håverstad sa til Khrono tidligere i år at det fortsatt er forbedringspotensial.

— Vi har områder som fortsatt har forbedringspotensial. Ikke minst handler dette om tilliten til øverste ledelse, selv om vi her har hatt svært stor fremgang siden forrige undersøkelse, sa Håverstad til Khronoi mars.

Powered by Labrador CMS