UiO-rektor Svein Stølen (t.h.) og Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Foto: Øystein Fimland

Oslo kommune får sin egen campusstrategi

Campus Oslo. Oslo skal få tre innovasjonsdistrikter, ifølge hovedstadens nye campusstrategi som behandles i bystyret onsdag. Universitetet i Oslo er sentral i et av dem, og OsloMet i et annet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Byrådet i Oslo sa i sin tiltredelseserklæring at det skulle lages en campusstrategi, og den er nå kommet så langt at den skal vedtas av bystyret onsdag 27. februar.

Fakta

Universiteter og høgskoler i Oslo

Tallene viser antall studenter

 • Universitetet i Oslo 27 540
 • OsloMet 17 076
 • Handelshøyskolen BI 14 952
 • Høyskolen Kristiania 7 237
 • Politihøgskolen 1 690
 • VID vitenskapelige høgskole 1 672
 • Bjørknes Høyskole 1 438
 • MF Vitenskapelig høyskole 1 235
 • Norges idrettshøgskole 1 219
 • Fagskolen Oslo Akershus 860
 • Lovisenberg diakonale høgskole 847
 • Norges musikkhøgskole 742
 • Høyskolen Diakonova 697
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 634
 • Kunsthøgskolen i Oslo KHiO 553

Kilde: Campus Oslo, Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden

Ifølge campusstrategien skal det etableres tre innovasjonsdistrikter, der det skal legges til rette for innovasjon og kunnskapsbasert næringsutvikling nær viktige kunnskapsmiljøer. Målet er økt innovasjon og verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Det er en tendens til å tenke i siloer, men i realiteten henger byutvikling, næringsutvikling og kunnskapsmiljøene tett sammen og hver av dem blir bedre hvis de sees i sammenheng. Det er i sin kjerne det vi prøver å få til.

Kjetil Lund

De tre distriktene er Oslo Science City rundt Universitetet i Oslo/Forskningsparken, Innovasjonsdistrikt sentrum med blant andre OsloMet, og Innovasjonsdistrikt Hovinbyen med virksomheter innen bygg, anlegg og gjenvinning.

Campusstrategien går under navnet «Campus Oslo, strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden»

Strategien er utarbeidet i samarbeid med byens universiteter, høgskoler og andre kunnskapsmiljøer, næringslivsaktører, samt studentenes og næringslivets organisasjoner, går det fram av rapporten. Kunnskap Oslo, som er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og rundt 30 kunnskapsinstitusjoner i Oslo, har også vært involvert.

Vil unngå siloer

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Kjetil Lund (Ap), sier at hensikten med planen er å koble byutvikling, næringsutvikling og kunnskapsmiljøer tettere sammen.

— Det er en tendens til å tenke i siloer, men i realiteten henger byutvikling, næringsutvikling og kunnskapsmiljøene tett sammen og hver av dem blir bedre hvis de sees i sammenheng. Det er i sin kjerne det vi prøver å få til, sier han.

UiO-rektor Svein Stølen og Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Foto: Øystein Fimland

— Vi har ikke vært gode nok på å se disse områdene som en helhet, og det er det vi prøver å få til med denne planen, legger han til.

Politisk enighet om planen

Lund sier at det ligger an til bred politisk oppslutning om planen, etter at den har vært behandlet i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

Fakta

De tre innovasjonsdistriktene

Oslo Science City: Området rundt Gaustad, Blindern, Marienlyst og Majorstuen: Dette er trolig det området i Norge med høyest tetthet av forskere. Området preges av de tre store institusjonene Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og SINTEF, som driver forskning, utdanning og innovasjon på høyt internasjonalt nivå. Forskningsparken i Oslo, som er lokalisert i Gaustadbekkdalen, er et senter for forskning, verdiskaping og kommersialisering, og eksisterende næringsvirksomhet i området er i stor grad knyttet til forskningsaktiviteten.

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen: Med utgangspunkt i området rundt Økern, Ulven og Haraldrud. Det er en ambisjon at virksomheter som REN, Haraldrudanlegget (EGE), Fortum Oslo Varme og andre gjenvinningsvirksomheter som Norsk Gjenvinning, skal utvikles til en kretsløpspark der sirkulære løsninger for papir, plast, metaller, bygg- og annet avfall resirkuleres eller energigjenvinnes. Et annet initiativ er Construction City, en klynge for bygg-, anleggs, eiendoms- og gjenvinningsbransjen, som etableres av OBOS, AF gruppen og Betonmast på Ulven. Vil bli utredet og ligger lenger fram i tid.

Innovasjonsdistrikt sentrum: OsloMet være en nøkkelaktør i et innovasjonsdistrikt i sentrum av Oslo. Domus Juridica – Universitet i Oslo sitt nye bygg for Det juridiske fakultet ved Tullinløkka (innflytningsklart januar 2020) vil også inngå. Simula Research Laboratory flytter fra Fornebu og lokaliserer seg i dette området. I tillegg er Høyskolen Kristiania sin største campus lokalisert i Kvadraturen. Noen av Oslos og Norges mest innovative teknologibedrifter og felles kontorarbeidsplasser (co-working spaces) er lokalisert i denne aksen fra Pilestredet til Kvadraturen. Vil bli utredet nærmere.

Kilde: Campus Oslo, Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden

— Det er godt å vite at denne planen eies bredt i Oslo, og også at det er bred politisk enighet om strategien. Næringsliv og institusjoner vil kunne ta store og langsiktige beslutninger basert på denne planen og da er stabilitet og forutsigbarhet viktig, sier Lund.

Oslo har ikke hatt en slik campusstrategi tidligere, og Lund sier at han er glad for å få den på plass før han slutter for å bli NVE-direktør fra 1. april.

— Nå gjør vi noe som er forutseende, har vyer som peker framover og legger til rette for mer verdiskaping og arbeidsplasser i Oslo. I en moderne storby er byutvikling også næringspolitikk. Jeg er fornøyd med å få dette på plass på min vakt, sier han.

Tre innovasjonsdistrikter

Oslo Science City omfatter Universitetet i Oslo på Blindern, Oslo universitetssykehus, Sintef, Forskningsparken og omkringliggende områder som Marienlyst og Majorstua.

I innovasjonsdistrikt sentrum er OsloMet sentral, sammen med Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Høyskolen Kristiania, Simula og flere miljøer med oppstartbedrifter i sentrum.

Det tredje er Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, som ligger i et stort utbyggingsområde der ambisjonen er å samle virksomheter innen gjenvinning og sirkulær økonomi, samt et annet initiativ som kalles Construction City på Ulven, som er en klynge for bygge-, anleggs-, og gjenvinningsbransjen, og som skal etableres blant annet av Obos.

Ifølge campusstrategien må innovasjonsdistriktene ha en høy andel kunnskapsintensivt næringsliv og FoU-relaterte virksomheter for å oppnå nødvendig kritisk masse med mange aktører i samspill.

«Det handler også om å styrke samspillet mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet, invitere næringsliv og andre relevante virksomheter til å etablere seg nær byens fremste kunnskapsmiljøer, og utfordre dem til tettere samarbeid», står det i strategien.

UiO-rektor er styreleder

Oslo Science City er kommet lengst, mens de to andre ligger lenger fram i tid.

Rektor Svein Stølen er leder av styringsgruppen for Oslo Science City, der det nå er utlyst en stilling som administrerende direktør.

Det er ekstremt viktig at Oslo kommune setter trøkk på dette, og har vyer som peker framover. Ellers skjer det ikke.

Svein Stølen

— Det er ekstremt viktig at Oslo kommune setter trøkk på dette, og har vyer som peker framover. Ellers skjer det ikke, sier Stølen.

— For Universitetet i Oslo handler det om at vi er større enn vi er, og at vi skal utvikle oss videre i vekselvirkning med omgivelsene, sier han.

Stølen kaller området der Oslo Science City etableres for «indrefileten av kunnskaps-Norge».

— Det er vår oppgave bruke denne posisjonen til å levere verdi til samfunnet og bidra til å utvikle byen, sier han.

Universitetet i Oslo er også med i Innovasjonsdistrikt sentrum med det nye jusfakultetsbygget på Tullinløkka og de kulturhistorisk viktige urbygningene ved Karl Johans gate.

— Vi skal være aktive i dette innovasjonsdistriktet også, blant annet gjennom kulturdimensjonen som Kulturhistorisk museum og urbygningene bidrar til, sier han.

OsloMet nøkkelaktør i sentrum

OsloMet er tiltenkt en nøkkelrolle i et innovasjonsdistrikt i sentrum av Oslo, står det i kommunens campusstrategi.

OsloMet har laget sin egen campusutviklingsplan; «Framtidig campus Oslo», med fem konsepter for hvordan OsloMet kan utvikle sin campus i Oslo sentrum fram mot 2035.

OsloMet-ledelsens anbefalte konsept innebærer at OsloMet etablerer strategisk plasserte satellitter andre steder i byen, i stedet for å utvide rundt gamle Frydenlund bryggeri i Pilestredet, der Campus Oslo ligger i dag, Satellittene skal kunne huse ulike fagmiljøer i samspill med eksterne aktører. Det anbefalte konseptet har møtt betydelig motstand i en intern høring.

UiO-rektor Svein Stølen er styreleder i Oslo Science City. Foto: Øystein Fimland

OsloMets foreslåtte campusplan med satellitter rundt i byen ville kanskje passe godt med kommunens egen campusstrategi?

— Vi ønsker å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene i Oslo skal kunne vokse og videreutvikle seg her, uten at jeg nå vil legge bestemte føringer i akkurat disse konkrete sakene, sier Kjetil Lund.

Har sin egen masterplan

Universitetet i Oslo har også sin egen campusutviklingsplan, kalt masterplan for eiendom.

— Vi er opptatt av å se vår masterplan i sammenheng med Oslo kommune strategi. Vi ser for eksempel at det springer ut mange nyetablerte bedrifter i Forskningsparken, og de trenger et sted å være. Vi ønsker å se dette i sammenheng med utviklingen av vår egen eiendomsmasse og er opptatt av å få til totaliteten, sier Svein Stølen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS